Ješua 2 – 42 | Sk 28, 1-31: Reedícia Skutkov apoštolov v našich životoch

Biblia v prednáškach – Skutky apoštolov

Ješua 2 – 42 | Sk 28, 1-31: Reedícia Skutkov apoštolov v našich životoch

Poslednej kapitole knihy Skutkov apoštolov akosi chýba „strhujúce finále“. Sme presvedčení, že je to aj kvôli tomu, lebo ďalšie kapitoly tejto knihy pokračujú v kapitolách našich životov. To, nad čím sme rozjímali 3 roky je Božie Zjavenie a zrejme nie je náhoda, že sa číslica „3“ často objavuje v poslednej kapitole ako aj v tom našom čase zamýšľania sa nad touto knihou. Aby sme boli schopní v pokračovaní tejto knihy, posledná kapitola nás upozorňuje, aby sme sa vzdali duchovného barbarstva. Biblické alebo duchovné barbarstvo tkvie jedine v tom, ak nerozumieme Božiemu jazyku a tak mu následne ani nedôverujeme. To je dôvod, prečo sa budeme snažiť aj naďalej rozjímať nad Božím slovom a ponárať sa do jeho hĺbok v hebrejskom kontexte. Ak sa k nám pripojíte, bude to pre nás radosťou a požehnaním. Ak nie, prosíme, hľadajte ďalej.

Prekážky v apoštoláte

Ješua 2 – 41 – Sk 27, 1-44:

Ak najväčšia prekážka v učeníctve je v nás samých – hlavne v podobe roztržitosti, v zmysle nesústredenosti sa na to najpodstatnejšie v živote, tak najväčšia prekážka v apoštoláte už nie je v nás

Zdroj YouTube

– pochopiteľne, ak sme skutoční učeníci, ale tkvie v klamlivej taktike nepriateľa, ktorý sa nás snaží vystrašiť, zneistiť, spochybniť, či prekaziť Božie plány.

Damašská skúsenosť

Ješua 2 – 40 | Sk 26, 1-32

Všetci potrebujeme vo svojich životoch zažiť niečo podobné, ako zažil apoštol Pavol na ceste do Damašku.

Ješua 2 – 40 | Sk 26, 1-32

Nemusí ísť o jednorazovú udalosť; nemusí ísť ani o tak dramatickú skúsenosť, a možno ani v ničom podobnú s tou Pavlovou, okrem toho najpodstatnejšieho ukazovateľa tzv. „damašskej skúsenosti“ – zmeny života.

Zdroj YouTube

Obhajoba Pavla

Ješua 2 – 39 | Sk 24, 1 – 25, 27

Pokračovanie prednášok cyklu Ješua

Pri čítaní 24. a 25. kapitoly Skutkov apoštolov si môžeme uvedomiť Pavlovu pripravenosť obhájiť nádej, ktorá sa ukrýva vo viere vo všetko, čo je napísané v Zákone a u Prorokov snúbenú s vierou v zmŕtvychvstalého Pána; a to tak do obsahu ako aj do spôsobu. Toto posolstvo je zrejme veľmi aktuálne aj pre nás v dnešných časoch.
Zdroj: https://www.youtube.com/@menojesua2192


Falošný prorok alebo falošné obvinenie?

Ješua II – 38 | Sk 23, 1-35

Táto alternatíva neplatila iba za čias, keď apoštol Pavol musel pred veľradou obhajovať svoje učenie a svoje postoje, ale platí aj dnes.

Ješua II – 38 | Sk 23, 1-35: Falošný prorok alebo falošné obvinenie?

Platí na adresu apoštola Pavla, keď sa aj na neho odvolávame pri nerešpektovaní niečoho z Božieho slova. Tým, či chceme alebo nie, ho prehlasujeme za falošného proroka. A táto alternatíva platí aj pre všetkých, ktorí majú odvahu ho v tom napodobňovať.

Prevzaté z YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3WGKgPHBYyUmoiQM8Zhvcg

Pavlovo svedectvo

Ješua II – 37 | Sk 22, 1-30

Apoštol Pavol vydáva svedectvo o Božom pôsobení v jeho živote pred svojimi súkmeňovcami.

Ješua II – 37 | Sk 22, 1-30: Pavlovo svedectvo

Hoci nimi nie je prijímané, bolo a je prijímané tými, ktorí sa nad ním zamýšľajú. Ako a v čom sa môže stať aktuálnym aj pre nás dnes, aby sme mohli svedčiť o živom pôsobiacom Bohu, sa zamýšľame v tejto časti.
Zdroj: https://www.youtube.com/@menojesua2192