Ži dlho a prosperuj! (Teológia prosperity)

Je nedeľné ráno a v nigérijskom Lagose (alebo brazílskom Sao Paule, americkom Houstone či juhokórejskom Soule) pristáva na heliporte na streche výškovej budovy súkromný vrtuľník. Z neho vystúpi muž oblečený v značkovom obleku a v sprievode ochranky vchádza do obrovskej haly, aby prehovoril k mnohotisícovému davu. Ide o kazateľa jednej z neopentekostálnych megacirkví a počas bohoslužby opierajúcej sa o výdobytky najnovšej techniky svojim veriacim prednesie v zásade jednoduché, no elektrizujúco príťažlivé posolstvo: Boh chce, aby ste boli zdraví a bohatí. Je na vás, ako sa k tejto ponuke postavíte. Aká je vaša viera?1

Hoci tento scenár je fikciou s prvkami stereotypizácie, je potrebné pripustiť, že do značnej miery vystihuje základné rysy jedného z najdynamickejších hnutí v rámci svetového kresťanstva – evanjelia prosperity. Hoci mnohí prívrženci evanjelia prosperity sa zreteľne identifikujú s neopentekostalizmom,2 vo svojej podstate ide o medzidenominačný fenomén v rámci celého kresťanstva.3 Táto konfesijná pestrosť má svoju paralelu v geografickej…

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu 2/2020, ktorú si môžete objednať tu (kliknutím budete presmerovaní na web stránku kresťanského časopisu ROZMER).

Protestanci . Dlaczego boją się Maryi ?

Vážne varovanie pre súčasnosť… vysvetľovanie Písma po svojom vedie k deštrukcií, falošným učeniam, falošným uzdraveniam, zázrakom, vyháňaniu démonov:
 „Mnohí mi v onen deň povedia: »Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?« Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!  A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.  Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale.  A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.  Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.“ (Mt 7:22-27)

Evangelium prosperity

Bohoslužba, nebo spiritistická seance? Církev, nebo sekta? Netradiční forma uctívání Boha v dokumentu Šárky Pavlicové (2007)
Hnutí víry je známo též jako „pozitivní vyznávání“ nebo jako „poselství víry“. Svými odpůrci je pak označováno za „evangelium prosperity“ nebo za hnutí „zdraví a bohatství“. Podle rozšířeného názoru má své kořeny v raném pentekostálním (letničním) hnutí. V Severní Americe patří mezi jeho přední představitele Kenneth Hagin, který je obecně vnímán jako „otec“ tohoto hnutí. Nauku přejali také mnozí pentekostální a charismatičtí kazatelé v jiných částech světa – např. David (Paul) Yonggi Cho z Koreje, Nigerijec David Oyedepo nebo Jihoafričan Ray McCauley. Hovoří se také o spojení mezi hnutím víry a „pozitivním myšlením“ Normana Vincenta Pealea.

Dokument České televize si môžete pozrieť tu:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/407235100051004-evangelium-prosperity/

Ruchy charyzmatyczne – Koń trojański w Kościele Katolickim

profil Katolickiego Instytutu Apologetycznego im. św. Tomasza z Akwinu: https://pl-pl.facebook.com/KIASwTomas…
Wykład ks. Karola Stehlina FSSPX pt. „Ruchy charyzmatyczne – Koń trojański w Kościele Katolickim“. Wykład został zorganizowany przez Katolicki Instytut Apologetyczny im. św. Tomasza z Akwinu 27 października 2012 r. w Lublinie, w hotelu Mercure Unia.

The Teaching of Joyce Meyer

In answer to a question, Hank Hanegraaff, host of the Bible Answer Man broadcast, plays an example of Joyce Meyer’s teaching and then comments on her false prosperity message and a misquotation of Scripture.
Ako odpoveď na otázku, Hank Hanegraaff, moderátor vysielania Bible Answer Man, uvádza príklad učenia Joyce Meyer a následne komentuje jej falošné posolstvo o prosperite a prekrútený citát z Písma

Manifestacje demoniczne, zwiedzenie a charyzmatycy – Démonické prejavy, klam a charizmatici

Duch Święty czy zwiedzenie? Jakie owoce przynosi zasiew Toronto Blessing? Gośćmi Tematu Dnia byli Łukasz Malinowski i Marcin Remisiewicz, twórcy portalu zwiedzeni.pl, którzy w rozmowie z Ewą Pietrzak wyjaśniali, jak ułożyć bezpieczną drogę charyzmatyczną w Kościele katolickim.
– Po naszym rozeznaniu możemy powiedzieć, że tutaj nie ma Ducha Świętego. Jeżeli w ogóle kiedyś był, to zniknął pod wpływem ludzkiej pychy, pogoni za doznaniami, za ewangelią sukcesu, pogonią za cudami
– mówił Marcin Remisiewicz – Ewangelia sukcesu jest dosyć niebezpieczną ewangelią, jeśli nie wypływa z Ewangelii Krzyża. U przedstawicieli ruchu Toronto Blessing tego krzyża jest bardzo mało, jest wręcz zmarginalizowany
– dodawał Łukasz Malinowski Jak podkreślał Marcin, „głęboka relacja z Panem Bogiem, która owocuje charyzmatami, czy posługą w mocy Ducha Świętego powinna wynikać z podjęcia całej drogi za Chrystusem, idziemy pod krzyż, trwamy pod tym krzyżem i dalej do zmartwychwstania“. Według niego, to są praktyki, które tego krzyża nie uznają.

What is the Alpha Course?

Question: „What is the Alpha Course?“

Answer: 
This article takes a very cautious view of the Alpha Course. We do recognize, however, that the Alpha Course has been a tremendous help to many Christians. Many people have come to faith in Jesus Christ through the Alpha Course. Many more have been strengthened in their faith and knowledge of God’s Word because of the Alpha Course. So, why do we give a warning about the Alpha Course? The problem is that the Alpha Course can be very different depending on the church/organization that is using it. In the hands of a solidly evangelical teacher, the Alpha Course can be excellent. In the hands of someone trying to push beliefs and practices that are biblically questionable, the Alpha Course can be used to indoctrinate and mislead. As with any course or teaching, we must be diligent and discerning. We must diligently study God’s Word on our own and reject anything that contradicts the Bible. We must be discerning in evaluating the qualifications of the person or people teaching the course.

What Is The Alpha Course? Is It Good or Bad For Learning the Bible?

The Alpha Course is sweeping the nation and the world.  Is the Alpha Course good for new Christians?  Is it good for beginners in the Bible?  Is there a hidden danger in the Alpha Course?
What is the Alpha Course?
Maybe you haven’t even heard of the Alpha Course, but you may be hearing about it soon.  This course is sweeping across America and is rapidly spreading around the globe.  Many denominations are using it to introduce new believers to the Bible and biblical doctrines.  What exactly is the Alpha Course?  It is basically an introductory course to the Christian faith.  In general, it is a fly-over and a shallow look at God and the Bible.  It was created for new believers and the brainchild of the Holy Trinity Brompton Anglican church in London in the 1980’s, so it has been around for over 30 years now.  It has been hailed as a way to explore the meaning of life and is being widely used in churches, homes, prisons, universities, and a variety of locations.  There are specific courses for specific locations and vocations, like Alpha in the Workplace, Alpha for Prisons, Senior Alphas, Student Alphas, and several others.  Today, over 35,000 courses have been offered in over 170 countries and almost 20 million people have taken the course.

Slovo života

Len nedávno som objavila váš časopis a odvtedy som sa stala aj jeho pravidelnou čitateľkou. Téma siekt a rôznych náboženských hnutí či spoločenstiev, ktoré teraz vznikajú, nie je podľa mňa v spoločnosti veľmi rozšírená a dostatočne ozrejmovaná, a preto je dobré, že sa Rozmer niečomu takémuto venuje. Človek má totiž pri dnešných možnostiach získavania informácií niekedy vo faktoch značný chaos a je ťažké rozlíšiť, ktoré zdroje informácií sú dôveryhodné a ktoré sú, naopak, zavádzajúce, prezentujúce polopravdy či lži, a ich zámerom je držať ľudí v nevedomosti alebo dokonca v klamstvách.   V tejto súvislosti mi napadla otázka ohľadom cirkvi Slovo života (SŽ). Jedna moja kamarátka mi ju totiž prezentovala ako spoločenstvo, ktoré sa snaží o náboženský život svojou vlastnou cestou: pokáním, pravidelným čítaním a výkladom Biblie atď. Nebolo by na tom nič zlé, ale živo si spomínam, ako iba minulý rok bola sama nešťastná z toho, že sú jej súrodenci spolu s jej matkou v nejakej sekte (sama SŽ takto vtedy označila, čo dnes, samozrejme, popiera) a vôbec sa s nimi nedá rozumne komunikovať, pretože im vymýva mozog a tlačí do hláv nezmysly, ktoré z nepochopiteľných príčin u nich zjavne dobre fungujú. Na internete som sa o tomto spoločenstve dočítala, že ide o sektu. To dievča je moja dobrá kamarátka a aj napriek tomu, že ju poznám už roky, neviem, čo si mám o tejto jej názorovej zmene myslieť. Na jednej strane mám pocit, akoby nechcela vidieť realitu, na druhej strane sa obávam, aby do tejto cirkvi nevstúpila časom aj ona. Mohli by ste, prosím, o SŽ priniesť viac informácií?