Dar jazykov a diabolská napodobenina – Trójsky kôň v cirkvi

Úžasný fakt: Legenda hovorí, že keď sa Grékom po desaťročnom obliehaní nepodarilo dobyť mesto Trója, uchýlili sa k dômyselnému podvodu. Ich armáda predstierala, že odpláva, ale nechala za sebou obrovského dreveného koňa ako zdanlivý dar víťazom. Kôň bol však v skutočnosti dutý a plný ozbrojených bojovníkov. Grécky špión, ktorý sa nachádzal v Tróji, presvedčil Trójanov, aby koňa priviedli k mestským hradbám, a povedal, že ak to urobia, Trója sa zázračne stane neporaziteľnou. V tú noc špión vypustil vojakov ukrytých v koni, ktorí potom po zabití mestských stráží otvorili brány čakajúcemu gréckemu vojsku. Trója bola dobytá a vypálená za jedinú noc. Pozor na „dary“ od nepriateľa!
Krátko po tom, ako som sa stal kresťanom, som cestoval stopom do Los Angeles a chytil som si milú letničnú dámu v strednom veku. Veľmi ju potešilo, keď počula o mojom nedávnom obrátení, a keď sme sa viezli, spýtala sa: „Už ste prijali Ducha Svätého?“ „Áno,“ odpovedal som jej.
Jej otázka ma prekvapila; nikto sa ma na to ešte nikdy nepýtal. „No,“ povedal som opatrne, „cítil som Božieho Ducha vo svojom živote. Pomáhal mi vzdať sa drog, klamstva a preklínania.“

Falošný dar jazykov

Predpokladám, že mnohí z nás majú skúsenosti s tým, čomu sa hovorí „bláznivé zlato“. Možno ste niekedy zdvihli kameň, ktorý mal v sebe lesklú látku, a mysleli ste si, že ste našli zlato. Potom ste sa dozvedeli, že to bolo bláznivé zlato, látka nazývaná síran železnatý, ktorá vyzerá veľmi podobne ako zlato a mnohých oklamala, aby si mysleli, že našli pravé zlato. Ale hoci vyzerá ako zlato a medzi horninami je rozmiestnená spolu so zlatom, neprešla skúškami pravého zlata. Ak sa podrobí viac náročným testom ako iba povrchovej skúške, čoskoro sa to odhalí.

Nebezpečenstvo falošnej bankovky spočíva v jej veľkej podobnosti s pravou. Falošné peniaze, ktoré sú zle vytlačené, nezostávajú v obehu veľmi dlho, ale ak sú vytlačené presne, môžu niekedy spôsobiť značné škody nášmu hospodárskemu systému. Testom falošnej bankovky je jednoducho porovnať ju s pravou bankovkou. Bez pravej bankovky to však nie je možné zistiť, pretože inak nemáte základ na porovnanie ani meradlo. Nepochopenie tejto skutočnosti je jedným z dôvodov, prečo je dnes toľko zmätku v otázke glosolálie, teda v otázke hovorenia jazykmi. Venovali sme sa objavovaniu charakteristík pravého daru jazykov, aby sme mohli porovnať to, čo počujeme a vyhodnotiť to, či je to pravé alebo falošné.

Manifestacje demoniczne, zwiedzenie a charyzmatycy – Démonické prejavy, klam a charizmatici

Duch Święty czy zwiedzenie? Jakie owoce przynosi zasiew Toronto Blessing? Gośćmi Tematu Dnia byli Łukasz Malinowski i Marcin Remisiewicz, twórcy portalu zwiedzeni.pl, którzy w rozmowie z Ewą Pietrzak wyjaśniali, jak ułożyć bezpieczną drogę charyzmatyczną w Kościele katolickim.
– Po naszym rozeznaniu możemy powiedzieć, że tutaj nie ma Ducha Świętego. Jeżeli w ogóle kiedyś był, to zniknął pod wpływem ludzkiej pychy, pogoni za doznaniami, za ewangelią sukcesu, pogonią za cudami
– mówił Marcin Remisiewicz – Ewangelia sukcesu jest dosyć niebezpieczną ewangelią, jeśli nie wypływa z Ewangelii Krzyża. U przedstawicieli ruchu Toronto Blessing tego krzyża jest bardzo mało, jest wręcz zmarginalizowany
– dodawał Łukasz Malinowski Jak podkreślał Marcin, „głęboka relacja z Panem Bogiem, która owocuje charyzmatami, czy posługą w mocy Ducha Świętego powinna wynikać z podjęcia całej drogi za Chrystusem, idziemy pod krzyż, trwamy pod tym krzyżem i dalej do zmartwychwstania“. Według niego, to są praktyki, które tego krzyża nie uznają.

Duch Svätý alebo klamstvo? Aké ovocie prináša zasiatie torontského požehnania? Hosťami Témy dňa boli Łukasz Malinowski a Marcin Remisiewicz, tvorcovia webovej stránky zwiedzeni.pl, ktorí v rozhovore s Ewou Pietrzak vysvetlili, ako si v Katolíckej cirkvi pripraviť bezpečnú charizmatickú cestu.
Po našom rozlišovaní môžeme povedať, že tu nie je Duch Svätý. Ak tu niekedy bol, zmizol pod vplyvom ľudskej pýchy, honby za senzáciami, evanjelia prosperity, honby za zázrakmi
povedal Marcin Remisiewicz – Evanjelium prosperity je dosť nebezpečné evanjelium, ak nevyplýva z evanjelia kríža. V predstaviteľoch hnutia blahoslavených v Toronte je veľmi málo kríža, dokonca je marginalizovaný
dodal Łukasz Malinowski Ako zdôraznil Marcin, „hlboký vzťah s Bohom, ktorý prináša ovocie v podobe chariziem alebo služby v moci Ducha Svätého, by mal byť výsledkom toho, že sa celá cesta vydá za Kristom, prejde pod krížom, zotrvá pod týmto krížom a bude pokračovať až do vzkriesenia“. Podľa neho ide o praktiky, ktoré tento kríž neuznávajú.