Bill Johnson a hnutie Bethel

Hnutie Bethel sa stalo jedným z najvplyvnejších náboženských zoskupení dneška. Hoci má letničné korene, učením a praxou je charizmatické.

Zastáva učenie prosperity s vidinou veľkolepého prebudenia posledných čias, keď sa cirkev ujme vlády v spoločnosti, zriadi tu Kráľovstvo a pripraví Zem na druhý Kristov príchod. K vzostupu hnutia prispelo najmä Torontské požehnanie, ktorého manifestácie prenikli jeho liturgiou a dnes sa zaraďuje medzi kľúčových predstaviteľov hnutia Novej apoštolskej reformácie (NAR). Prostredníctvom svojej Školy nadprirodzenej služby (BSSM) túži vyučiť duchovne obdarovaných ľudí z celého sveta na službu a cez vydavateľstvo Bethel Music ovplyvniť liturgiu cirkví s vidinou veľkého prebudenia.

Krátke predstavenie

Najdôležitejšou postavou celého hnutia je Bill Johnson (1951), ktorý sa dnes v charizmatickom hnutí považuje za vplyvného apoštola megazboru s medzinárodnou službou.1 Sám najprv sedemnásť rokov pôsobil ako pastor zboru v Mount Chapel vo Weaverville, ktorý vznikol z hnutia domácej misie v roku 1963. Od roku 1987 začal Johnson navštevovať konferencie Johna Wimbera, vedúceho kongregácie Vinica, a začal prijímať jeho…

Zdroj: https://rozmer.sk/sk/articles/show/1769

Viac sa dočítate v tlačovej verzii časopisu, ktorú si môžete objednať tu.

Comments are closed.