Narcistická porucha osobnosti – diagnostika a léčba

Výber z článku:
 Diagnostická kritéria MKN-10 pro narcistickou poruchu osobnosti (Smolík 2002)

A. Musí být splněna hlavní kritéria pro specifické poruchy osobnosti.

B. Jedinec musí vykazovat nejméně pět z následujících charakteristik:
1. velikášská představa o vlastní důležitosti (např. jedinec přeceňuje dosažené úspěchy a svoje vlohy, očekává, že bude považován za lepšího, než jsou ostatní, aniž by tomu odpovídaly výsledky jeho činnosti
2. zaujetí fantaziemi o absolutním úspěchu, moci, vlastní skvělosti, kráse nebo ideální lásce
3. víra, že je „zvláštní“ a jedinečný a že může být pochopen a být ve spojení opět pouze se zvláštními nebo vysoce postavenými lidmi nebo institucemi
4. potřeba nekonečného obdivu
5. představa o zvláštní privilegovanosti, neoprávněné očekávání zvláště slibného způsobu léčby nebo automatického splnění jeho přání a očekávání
6. využívání interpersonálních vztahů ve svůj prospěch tak, že využívá výsledků jiných osob k dosažení vlastních cílů
7. chybění empatie, váhavost a neochota rozpoznat nebo se vžít do pocitů nebo potřeb jiných lidí
8. často závidí jiným nebo věří, že jiní závidí jemu
9. arogantní, zpupné chování nebo přístupy.

Viac :
http://www.solen.sk/pdf/49732206d88d1c260543d9154f856447.pdf

Jak jednat se sociopatem

Sociopati jsou často okouzlující a zajímaví, ale jakmile je lépe poznáte, odhalíte jejich skutečnou osobnost. Pokud znáte někoho, kdo manipuluje a lidmi a postrádá svědomí, je důležité naučit se s ním jednat, abyste si nenechali ublížit. Nemá smysl hádat se se sociopatem – nejlepší je dát najevo, že jste dostatečně inteligentní na to, abyste jeho svodům nepodlehli.

Naučte se rozpoznávat známky toho, že je člověk sociopat.

Sociopati trpí poruchou osobnosti, která způsobuje, že nejsou schopni se vcítit do ostatních lidí. Přestože často působí příjemně a přátelsky, využívají svého kouzla k tomu, aby manipulovali s ostatními lidmi.

Následující vlastnosti jsou mezi sociopaty běžné: [1]
Povrchní kouzlo – všichni je mají rádi
Inteligence – často jsou úspěšní a vzdělaní
Chybějící svědomí – když udělají něco špatně, nelitují toho
Nedostatek empatie – nedokážou se vcítit do ostatních lidí
Lhaní – nedělá jim problém lhát, necítí se provinile
Neschopnost milovat – jejich blízcí mají pocit, že ve vztahu něco chybí
Egocentrismus – když jsou středem pozornosti, jsou spokojení
Pocit nadřazenosti – často si myslí, že jsou lepší, než ostatní

Co je narcismus a proč se šíří myšlení míchou jako infekce

Narcizmus narastá ako obezita. Desaťročné deti s krycím menom „Najzlatejšie dievčatko na svete“ postujú na Instagrame selfies s našpúlenou pusou, v okuliaroch, a tričku s nápisom Diva.
Jejich 30-ročné matky v stodolárových teplákoch z Lululemon sa denne potia vo fitnesscentrách, lejú do seba organické džúsy a na fejsbuku postujú fotky z dovolenky na Arube.
Ich krásni manželia zatiaľ  šplhajú po korporačnom rebríčku, budujú si konekcie na sociálnych sieťach, sú neskutočne úspešní a zaručnene rozmýšľajú nad nejakým startupom.

From the 1980s to the present, narcissistic personality traits among college students rose just as fast as obesity rates. And those scores nhave been rising even faster since the 2000s. Psychologist and co-author of „The Narcissism Epidemic,“ W. Keith Campbell, sits down with Steve Paikin to discuss just what exactly narcissism is and why we have become a culture obsessed with self-admiration.

Ak narcista vie, že ste do neho zamilovaná – ako sa sa zmení jeho správanie

To bol jeho cieľ, takže až teraz uvidíte skutočného narcistu. Uvoľní sa a začne prejavovať svoju pravú povahu. Bude sa cítiť bezpečnejšie, keď vás bude  kritizovať. Bude to maskovať pod užitočnou radou – napríklad, že spôsob, akým konzumujete polievku, je trochu neslušné. Začne navštevovať vašich priateľov a ohovárať vaše chyby, aby tak mohol spustiť proces vašej izolácie od nich. Následne vám porozpráva to, čo o vás povedali priatelia, aby vás úplne zmiatol a rozrušil, aby ste sa od nich postupne odvrátili. Je to všetko lož, neverte tomu. Maska skĺzava z jeho tváre dolu  a vy spoznávate v ňom viac sebeckého a nespoľahlivého správania sa i pri stretnutiach, ktoré sa stále viac oneskorujú alebo „úmyselne“ zabudne na dohodnutý termín.

Narcissists Who Cry: The Other Side of the Ego (Plačúci narcisti – Iná strana Ega)

Have you ever noticed that when you have gotten very sick or hospitalized, the person you thought was your friend never asked or called? When the same situation had previously happened to them, you were there for them.
Many of you have been in a relationship or been a friend with someone who was an extreme narcissist. These types of relationships are filled with drama unless you totally please the narcissist, which is impossible. The typical extreme narcissists are full of themselves and are overtly pompous. I would like to focus on a kind of extreme narcissist that most people fail to recognize. First, let me explain what extreme narcissism is all about.

10 Ways You Can Spot A „Spiritual“ Narcissist

10 spôsobov rozlíšenia „duchovného“ narcistu

Autorka uvádza 10 spôsobov, ako môžete rozpoznať duchovného narcistu. Sú to vlci v ovčom rúchu. Duchovní narcisti majú tendenciu podľa názoru autorky vplývať na svoje okolie svojím intelektuálnym myslením, čo znamená, že na uchvátenie pozornosti a ovplyvňovanie obecenstva využijú svoj intelekt, akademické úspechy a znalosť Písma.
Duchovní narcisti takto zdôvodňujú svoje kontrolné a zneužívajúce metódy „duchovnosťou“.
Duchovné zneužitie je obzvlášť škodlivé, pretože spôsobuje, že v nás vyvoláva pochybnosti a často nás i odlučuje od spojenia s Bohom.

7 Things You’ll Never See a Narcissist Do

Because of their fundamental sense of worthlessness and compensatory grandiosity, narcissists play by different rules than the rest of us. Here is a short list of things healthy people do that you’ll never see a narcissist do.
The Narcissist’s Never-Do List
1. Apologize
Admitting wrong is uncomfortable for most people, but the give-and-take in relationships at times calls for an acknowledgment of fault. Healthy people usually know when they owe an apology and are willing to give it. Whether we interrupt, fail to deliver on a promise, say something hurtful, or lose our temper beyond reasonable bounds, we offer an apology to show respect and caring.
The narcissist, on the other hand, never apologizes. Seeing himself as above reproach, he never feels he has done wrong. His sense of superiority over others reinforces his belief that other inferior beings are always to blame for anything that goes awry, even if the narcissist is actually responsible. Sometimes narcissists express fauxpologies, which are designed to deflect blame back onto others. An example of a fauxpology is, “I’m sorry you are so sensitive and can’t handle real life.”

Why Narcissistic Parents Infantilize Their Adult Children

One trait that nearly all narcissistic parents have in common is the need to infantilize their children. This can be as direct as making the child feel incompetent every time they try something new, or it can be as subtle as always stepping in and offering to do something they can clearly do for themselves.
Unfortunately, this behavior rarely stops even after the child becomes an adult. In fact, it can sometimes become worse as the narcissistic parent fears their children’s growing independence and the end of their narcissistic supply.

Poruchy osobnosti


ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PORUCH OSOBNOSTI
Poruchy osobnosti jsou prezentovány extrémně vystupňovanými povahovými a charakterovými rysy, které ve svém důsledku vedou k poruchám sociální adaptace (Svoboda, 2006, str. 255).
Maladaptivní postoje a chování se projevují v široké oblasti osobních a sociálních situací, vedou k pocitům osobní nepohody a mají negativní vliv na pracovní a společenské fungování – trpí postižený nebo jeho okolí (Svoboda, 2006, str. 255).
Způsob prožívání, uvažování a chování takového člověka, resp. jeho způsob vytváření určitých vztahů s okolím, se liší od standardu dané společnosti, tedy od aktuální socio-kulturní normy. Jedinec s poruchou osobnosti má sklon reagovat i na běžné podněty neobvyklým způsobem (Vágnerová, 2008, str. 511, 513).
Známky specifických poruch osobnosti se objevují již v časném dětství a adolescenci, (poruchy v dětství a adolescenci úzce korelují s poruchami osobnosti v dospělosti).
I když se jedná o trvalou povahovou odchylku, podléhá porucha osobnosti určité dynamice, některé projevy se se stárnutím zmírňují (agresivita, asociální projevy), některé se naopak zvýrazňují (paranoia, deprese, dekompenzace), (Svoboda, 2006, str. 255).
Poruchy osobnosti řadíme mezi tzv. ego-syntonní poruchy, tzv. zvláštnosti v projevu jsou jedincem vnímány jako jeho integrální součást, je s nimi srozuměn a nesnaží se jich zbavit (Smolík, 1996, str. 354).

Čo je najväčšou chybou, ktorú môžete urobiť pri komunikácií s narcistom?

Narcisti majú vždy nad druhými osobami, pokiaľ ide o sadizmus, dramatizovanie a ak ide „o veľa“ pre nič za nič.

Preto medzi najväčšie chyby, ktoré by človek mohol urobiť pri komunikácií s narcistom, patrí:

1.Ponížiť ho.

Pokiaľ je nevyhnutné brániť sa, buďte opatrní, aby ste ho neurazili. Nemajú následne žiadnu zábranu vás uraziť pred ľuďmi, na ktorých Vám záleží a ak nechcete, aby títo boli svedkami vášho ponižovania.

How to Leave a Narcissist or Toxic Relationship – Ako ukončiť narcistický alebo toxický vzťah

When we fall in love, it’s natural to become attached and form a romantic bond. But once in love with a narcissist, it’s not easy to leave, despite the abuse.
Although you’re unhappy, you may be ambivalent about leaving because you still love your partner, have young children, lack resources, and/or enjoy lifestyle benefits. Friends may question why you stay or urge you to, “Just leave.” Those words can feel humiliating because you also think you should. You may want to leave, but feel stuck, and don’t understand why. This is because there are deeper reasons that keep you bonded unlike in other relationships.

7 vecí, ktoré od narcistických osobností nečakajte

Pre ľudí s narcistickou poruchou osobnosti, ktorých budem ďalej pre zjednodušenie nazývať „narcisi“, sú príznačné pocity dôležitosti samých seba, vlastná výnimočnosť a nadradenosť nad druhými. V pozadí týchto kompenzačných mechanizmov sa pravdepodobne paradoxne nachádza ich neistota a strach z odmietnutia. Kvôli tomu, že narcisi fungujú inak, ako väčšina populácie, existujú prejavy správania, ktoré pokladáme za bežné a očakávame ich od druhých, no pre narcisov nie sú prirodzené.

Ospravedlnenie
Jedným z takýchto prejavov správania je ospravedlnenie. Veľa ľudí, si dokáže priznať, keď spraví chybu, dokáže prehodnotiť svoje konanie, oľutovať ho a v záujme udržania dobrých medziľudských vzťahov sa ospravedlniť. Narcisov zvykne pri ospravedlňovaní brzdiť nedostatok empatie a pocit nadradenosti, ktorý ich skôr pobáda k obviňovaniu ostatných. Niekedy dokážu ponúknuť akési falošné ospravedlnenie, ktoré síce obsahuje slovné spojenia ako „mrzí ma to“, „je mi ľúto, že“, či „prepáč“, takže môžu príjemcu ospravedlnenia zmiasť, ale v konečnom dôsledku je v tomto falošnom ospravedlnení ukryté obvinenie iného. Príkladom falošného ospravedlnenia je veta: „Mrzí ma, že si taký citlivý a nedokážeš zvládať reálny život.“

Ako byť uzdravený, ak som dieťaťom narcistických rodičov

V okamihu, keď Brian prvýkrát pochopil termín narcistická porucha osobnosti, nastala v jeho mozgu tma. Väčšinu života strávil s tým, mysliac si, že je bláznom, že je lenivý a hlúpy – tri slová, ktoré jeho otec o ňom často hovoril ostatným členom rodiny a priateľom. Jeho otec ho tiež prísne a tvrdo trestal, usporiadal zbytočné súťaže, v ktorých býval jeho otec vždy víťazom, nikdy sa mu neospravedlnil, nepreukázal mu empatiu, aj keď bol Brian zranený. So všetkými taktiež zaobchádzal, akoby boli podradní.

Facebook probouzí v lidech narcismus, varuje studie

Chlubíte se rádi tím, kolik máte na Facebooku přátel? Neváháte každý den zveřejnit fotografie z vašeho soukromí? V tom případě patříte podle psychologů z americké Western Illinois University k těm lidem, u nichž Facebook probudil skryté sklony k narcismu.

Pro někoho je Facebook žrout času, pro jiného jediný způsob, jak zůstat v kontaktu se všemi přáteli a známými. Podle studie uveřejněné v odborném časopisu Personality and Individual Differences stačí jedna hodina denně, kterou člověk stráví na Facebooku, aby se v něm probudily sklony k sebestřednosti.

„Tito lidé často aktualizují svůj status, označují se na fotkách, mají velké množství virtuálních přátel a odhalují mnoho ze svého soukromí,“ tvrdí autoři studie. Není však jasné, zda Facebook zmíněnou stránku v lidech probouzí, nebo jen narcistní typy přitahuje.
Western Illinois University není jediná organizace, která se na uvedený fenomén zaměřila. A různé týmy odborníků přichází s odlišnými teoriemi. Podle univerzity v Severní Karolíně se narcismus neobjevuje u všech uživatelů Facebooku, ale pouze u těch, kteří si zakládají na velkém množství přátel, upozorňuje bloggerka Tara Parkerová na serveru deníku New York Times,
„Tvrdit, že Facebook je pro narcisty, je hodně zevšeobecňující. Je to způsob moderní komunikace, který nelze porovnávat s dřívějšími vztahy,“ tvrdí spoluautorka univerzitního průzkumu ze Severní Karolíny Lynne Kellyová, jež chce nyní svou pozornost zaměřit na sociální síť Twitter.