Duchovné centrum Lukov Dvor – plánované kurzy, vzdelávacie aktivity,… I. polrok 2022

Duchovné centrum Lukov Dvor ponúka celistvé vzdelávanie v oblasti katolíckej spirituality, psychológie, pedagogiky, medziľudskej komunikácie ako aj kultúrne a duchovné podujatia. V tomto zmysle organizuje spoločne s certifikovanými lektormi a psychológmi, kňazmi a ďalšími odborníkmi duchovné cvičenia, kurzy, tréningy a workshopy.
Duchovné centrum je tu pre tých, ktorí chcú načerpať nové sily, prežiť chvíle ticha a spojenia s Bohom. Svoje služby ponúka aj tým, ktorí chcú napredovať v duchovnom a ľudskom raste alebo sa nachádzajú v ťažkom životnom období, sú unavení, zranení, vyprahnutí a jednoducho túžia zažiť Božiu lásku, atmosféru prijatia a pochopenia.
Duchovné centrum Lukov Dvor tvoria dva domy: Dom Srdca Ježišovho a Dom Kána, spojené s areálom, v ktorom sa nachádza veľký park, parkoviská, záhrada, vonkajšia kaplnka a krížová cesta alebo ihrisko. Je to miesto pokoja, ticha a oddychu. Nachádza sa na okraji Nitry smerom na obec Jarok.
O centrum sa stará rehoľa Misionárov Srdca Ježišovho (MSC) spolu s rehoľou Dcér Našej milej Matky Najsvätejšieho Srdca (FDNSC) a rehoľou Congregatio Jesu (CJ). Títo všetci sa denne snažia o to, aby sa každý návštevník a účastník kurzu cítil príjemne, načerpal síl pre svoj život a prinášal skúsenosť Božej lásky druhým.

AKTUÁLNY PROGRAM (kliknutím na Vami vybraný kurz budete presmerovaný na bližšie informácie o danom kurze)

Február 2022

11.02.2022 – 13.02.2022
03/22 – KOUČOVACIE ZRUČNOSTI PRE ŽIVOT
18.02.2022 – 20.02.2022
04/22 – UZDRAVUJÚCA CESTA ŽIVOTA
18.02.2022 – 18.02.2022
05/22 – PORNOGRAFIA V PERSPEKTÍVE PSYCHOLÓGIE (ONLINE)
25.02.2022 – 27.02.2022
06/22 – PRE ROZVEDENÝCH, KTORÍ ŽIJÚ V NOVOM VZŤAHU
28.02.2022 – 06.03.2022
07/22 – DUCHOVNÉ CVIČENIA VEDENÉ INDIVIDUÁLNE

Kurzy – Konflikt ako výzva (online) Nenásilná komunikácia I. (online)

Konflikt ako výzva (online)

Začiatok: 14. máj 2021
Ukončenie: 15. máj 2021

Kurz je vystavaný tréningovo – je zážitkový, praktický a interaktívny.
Kurz rozvíja nasledujúce schopnosti:
• ako pochopiť seba v konflikte
• ako vedieť zvládať a porozumieť svojim emóciám
• ako predchádzať vyhroteniu situácie
• ako pochopiť „spúšťače“ nášho hnevu
• ako transformovať energiu hnevu
• ako používať techniky efektívnej spätnej väzby
• ako prijať kritiku „bez ujmy“
„Najväčším zázrakom je premena vlastného zmýšľania a postojov.“

Viac informácií o tomto kurze na :
https://misionari.sk/course/169/konflikt-ako-vyzva-online

Nenásilná komunikácia I. (online)

Začiatok: 21. máj 2021
Ukončenie: 22. máj 2021
Naučili sme sa mnoho foriem „nepriateľskej komunikácie“, ktorá vedie k tomu, že sa správame a hovoríme spôsobom, ktorý zraňuje iných a aj nás samotných. Účelom víkendu je naučiť sa počúvať druhých, nezraňovať ich a rozprávať s nimi tak, aby sme navzájom dosiahli prepojenie sŕdc.

Viac o kurze: https://misionari.sk/course/171/nenasilna-komunikacia-i-online

Záznam živého vysielania: 24 hodinový ruženec za Slovensko – putujeme do Levoče“ ❤ sobota 13.2.2021 od 18:00 do nedeľa, 18:00

1. časť
2. časť

Modlili sa: arcibiskupi Babjak, Orosch, Sokol, kňazi: otec Kuffa, otec Maretta, otec Marcin, otec Petríčko. Spoločenstvá: Svetlo Mariino, Cenacolo a rodina Gorana Čurkoviča z Medžugoria, Františkáni, Bojovníci Márie, Laici Mariánskeho kňazského hnutia, Spoločenstvo proroka Joela, Ružencové bratstvo mužov Poprad, Manželské stretnutia, Klokočovská rodina, Spišská katolícka charita, Spoločenstvo Dismas, Noemove archy, Rádio Mária, Rodina Panny Marie z Lužianok, Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce a ostatní veriaci z celého Slovenska a sveta…

Prevzaté z: https://www.youtube.com/channel/UC_gx1q0Sx5LyoSRao8dyi4A/videos