Zmysel utrpenia

Zmysel utrpenia

– uistime sa, či naozaj rozumieme tomu, o čom je prednáška
– Ján Pavol II – Fatimské tajomstvo
– utrpenie rodiny a nutnosť prijať utrpenie dobrovoľne
– Ján Pavol II – ako apoštol Pavol – prečo teda utrpenie? veď Ježiš je víťaz!
– falošná predstava – čo sa zmenilo pri oslave Boha v Novom Zákone?
– Boh je suverénny, prečo teda neuzdraví všetkých?
– čo teda hovorí na záver o. Dominik?

Deset kritérií pro uzdravení Bohem

Jakým způsobem můžeme poznat pravé uzdravení? Určitým vodítkem nám mohou být následující otázky.

Znamení pravého uzdravení:

Uzdravení Bohem
1. Vyprošuje ten, kdo chce pomoci, uzdravení od Boha, anebo se modlí k jiné moci?
Podle Boží vůle
2. Modlí se podle příkladu Ježíše: „Nechci prosazovat svou vůli, ale udělej, co chceš Ty?“ Anebo Bohu přikazuje, aby nemocného uzdravil?

Ježíš je lékař
Je v popředí zájmu Ježíš jako „božský lékař“? Neslouží Bůh jen jako „reklamní lákadlo“ k zajištění úspěchu? Jde především o slávu léčitele, anebo o slávu Boží?

V souladu s Biblí
Jsou léčitelovy názory nebo poselství v souladu s Biblí? Jestliže nikoliv, vztahuje se na něj odsouzení, vyslovené apoštolem Pavlem:
„Jiné evangelium ovšem není. Jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak. Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!“ (Gal l, 7-9)