Duchovný obchvat – obchádzanie vlastných problémov

Prečo ľudia nosia masku ?

Ľudia nosia masku, pretože si chcú niečo dokázať.
Ego je veľkým vinníkom duchovného obchvatu. Keďže ego je tá časť vás, ktorá sa stará o veci, ako je váš imidž a postavenie, môže vás nútiť predstierať imidž, aby sa upokojilo. Preto je dôležité nájsť zdravú rovnováhu so svojím egom a udržať ho na uzde.

Ľudia, ktorí veria, že všetko musí byť pozitívne, majú často pocit, že nie je v poriadku byť negatívny. V hlave si vytvoria obraz, že negativita je krokom späť v ich duchovnom vývoji, a preto na seba tlačia, aby mali všetko pohromade, aby si zachovali tvár.
Možno si uvedomujete, že k sebe nie ste úplne transparentní, ale robíte to ďalej, pretože tie dočasné dopamínové vzostupy, ktoré vám poskytuje súhlas druhých, sú žiadanejšou alternatívou k pravde ako to, že nevyhrávate svoje bitky.

Je to však oxymoron, pretože transparentnosť vedie k skutočnej zmene.
Obávate sa, že vás budú súdiť. Vyhýbate sa konfrontácii so svojimi tieňmi, pretože je na ne škaredý pohľad. Iní ľudia vám povedali, že pozitívne myslenie je dobrá vec. Do vašej psychiky sa vrylo, že takto vyzerá úspech.
V konečnom dôsledku to však spôsobuje len ďalšie problémy. Skôr či neskôr sa ten domček z kariet rozpadne. Tým, že ste neustále pozitívne naladení, pôsobíte ako blokáda vášho sebazdokonaľovania. Je načase zastaviť duchovné obchvat tým, že budete k sebe transparentní.

Ako zastaviť duchovný obchvat

Prežívať bolesť nie je zlé, bez ohľadu na negatívne konotácie. Iste, je to nepríjemné, ale je nevyhnutnou súčasťou ľudskej skúsenosti. Z duchovného hľadiska existuje bolesť z určitého dôvodu; ako učebný mechanizmus.
Preto verím, že vzdelávanie zohráva veľkú úlohu pri obmedzovaní duchovného obchvatu. Keď si uvedomíte, aká dôležitá je autenticita pre váš vlastný rast a duchovný rozvoj, pomalá cesta skutočného rastu sa stane príťažlivejšou ako krátkodobé výhry odvolávajúce sa na ego.

Duchovný obchvat je oxymoron, pretože máme tendenciu správať sa určitým spôsobom pre duchovné body. Ľudia to však môžu vnímať rozdielne. To, čo ľudia radi vidia, najmä v dnešnej dobe Instagramu, Tik-Toku je autentickosť. Je to príťažlivejšie.

Ľudia sa aktívne vyhýbajú pohľadu na svoje tiene, pretože sa pri nich cítia menejcenní. Ale všetci máme svoje tieňové ja. Všetci máme veci, na ktorých pracujeme, a ctiť si proces sebazdokonaľovania je to, čo posúva ihlu, nie predstieranie, že sme vyhrali.

Ak vynakladáte energiu na upokojovanie svojho ega, zbavujete sa zodpovednosti. Viete, že pozerať sa na seba a vykonávať prácu s tieňmi nie je v žiadnom prípade zábavný proces. Je to tvrdá práca, ale prináša ovocie.
 
Dovoľte si teda cítiť sa niekedy zlomený. Dovoľte si cítiť bolesť a zranenie. Pozrite sa na seba úprimne a preskúmajte svoju dysfunkciu, skontrolujte svoje rany. Dovoľte si byť trojrozmerným človekom a vydať sa na oveľa lepšiu cestu.
Precíťte hanbu za to, že nie ste dosť dobrí. Precíťte zášť, ktorú ste ukladali do fľaše. Buďte autentickí so svojimi najpravdivejšími emóciami a prirodzene urobíte pokrok k tomu, aby ste boli lepší.

Nastavte sa do súladu s vaším emocionálnym telom
Vážte si svoje pocity.

Ak cítite niečo bolestivé, či už v podobe hanby, viny, odporu alebo sklamania, dovoľte si tieto pocity vnímať naplno. Neodháňajte ich ani sa netvárte, že ste niekým, kým nie ste, ale precíťte  bolesť celou bytosťou.
Vyjadrenie seba samého je základom autenticity. Plačte, ak máte chuť. Ja plačem často, pretože sa cítim dobre. Ak mám príležitosť vyplakať sa, urobím to, pretože je to emocionálna očista. Kričte, ak potrebujete, modlite sa k Bohu, ventilujte sa priateľovi.

Dostaňte von všetky hnusy, ktoré boli ukryté za touto stenou, a vyjadrite sa k nim. Dovoliť si naplno sa vyjadriť je ako vyčistiť emocionálnu hrádzu, ktorá umožňuje energiám organicky prechádzať. Po zosúladení sa so  svojím  emocionálnym ja sa budete cítiť oveľa lepšie.

Premýšľajte o svojich skúsenostiach
Ľudia, ktorí duchovne obchádzajú svoje vnútorné problémy, nemajú tendenciu uvažovať. Skôr potláčajú všetko, čo nezapadá do rámca toho, kým by chceli byť.

Ak by sa zamysleli, nemali by inú možnosť, ako konfrontovať svoje hlbšie pocity a neistoty. Práve preto by ste mali pravidelne reflektovať svoje zážitky, najmä ak na povrch vypláva niečo bolestivé.

Okrem toho, že je to skvelý spôsob, ako do seba začleniť učenie, múdrosť a rady, reflexia vám dáva priestor byť sebou samým. To je to, čo ľudia, ktorí duchovne obchádzajú zranenia, problémy, potrebujú – priestor so sebou samým, aby boli zraniteľní sami pred sebou, aby sa otvorili sami sebe.

Preto uvažujte o svojich skúsenostiach a robte to často. Takto si vypestujete hlbšie pochopenie toho, kto ste a na čom potrebujete pracovať.

Pamätajte na základy

Autenticita je hlavným základom duchovného rastu. Ľudia, ktorí sú skutočne na tejto ceste, si uvedomujú dualitu ľudskej skúsenosti a uznávajú, že v živote je rovnako veľa tmy ako svetla.
Ak ste na ceste duchovného rastu, pochopíte, aká dôležitá je pokora. Znamená to byť úplne transparentný vo svojich skúsenostiach bez toho, aby ste sa chválili alebo vyťahovali.
 
Kto je pokorný, nepredpokladá, že má všetko vyriešené, ale skôr sa považuje za študenta, bez ohľadu na to, koľko iných ho nazýva majstrom.
Z môjho pohľadu je pokora liekom na duchovné obchádzanie. Ak ste pokorní, nebudete cítiť potrebu udržiavať si imidž.

Položte si tieto otázky

Ak chcete zistiť, či niečo zakrývate, buďte k sebe úprimní a položte si nasledujúce otázky. Prípadne si môžete prečítať aj tento zoznam podnetov na prácu s vašimi tieňmi, aby ste odhalili skryté problémy a obavy, ktorými sa možno nezaoberáte.
 Ste nastavení správne so svojím emocionálnym ja?
 Predstierate svoj obraz, aby ste sa vyhli práci na svojej dysfunkcii?
 Snažíte sa skôr o to, aby ste sa cítili lepšie, než o prácu so svojimi  tieňmi a duševným uzdravením?
 Myslíte si, že by ste vnútorné problémy už mali mať vyriešené?
 Hanbíte sa, keď prežívate bolestivé emócie?
 Máte tendenciu správať sa pozitívne, keď prežívate niečo bolestivé?

Pamätajte, že duchovný obchvat je pasca. Nikomu to neprospieva. Odhoďte teda svoju masku a buďte v súlade so svojím pravým ja. Ľudia si vás za to budú vážiť a budú vás vnímať ako oveľa skutočnejšieho človeka.

Zdroj: https://symbosity.com/spiritual-bypassing/

Comments are closed.