• Tematické bloky

Former Kundalini Yoga Teacher Reveals All

In this video, I sit down with former Kundalini and hatha yoga teacher Mike Shreve, who has extensive study and practice in Hinduism and yogic traditions. After overseeing hundreds of students, running 2 ashrams, and teaching yoga at 4 different universities, he had an encounter with Jesus Christ and has since been in full-time ministry. In this video, we cover the dangers of yoga, why Christians shouldn’t practice yoga, examine the spiritual foundation of yoga, and talk about the gifts and power of the Spirit.

PREKLIATÉ PREDMETY V NAŠICH DOMOCH -Svedectvo kňaza

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa,
aby si sa im klaňal
 
… ALEBO PREKLIATÉ PREDMETY V NAŠICH DOMOCH
 
Len nedávno som svätil dom. Toto svätenie predchádzalo stretnutie s domácimi, ktorí prišli s prosbou o pomoc, radu, keďže sa v ich živote začali kopiť problémy, ktoré do toho času nepoznali – rôzne zdravotné problémy, depresívne stavy, čo všetko nakoniec vplývalo na celý ich ďalší život, prácu, podnikanie atď. Dohovorili sme sa na stretnutí, a keď som prišiel k nim, prvé čo som zbadal hneď nad vchodovými dverami boli tabličky s mantrami (zaklínania, texty pohanských „modlitieb“, hoc pekne dekoratívne upravené na koži, či na drevených zdobených tabličkách). „Vraj na zaháňanie duchov a negatívnej energie“. Pre neznalého ozdoba nad dverami, či balkóne…

Former Occult Grand Master Now In Christ Speaks | Techniques Of Astral Attacks./Bývalý veľmajster okultizmu, kresťan o technikách astrálneho útoku

His Grace, Harbinger of the Last Covenant, Prof. Iyke Nathan Uzorma, (Professor of Noetic Science, great Scholar of Extra-terrestrial Research and Apostle of Christ in our time) is one whose conversion testimony has changed many lives in different parts of the world. His conversion represents one of the foremost manifestations of the Power of Jehovah God and His Christ in this generation of men.

Homeopatie v křesťanském světe

Skúsenosti s homeopatiou z praxe zdravotníckej pracovníčky. Princípy homeopatie, jej korene, pôvod ako alternatívnej medicíny. Jedná sa iba o „placebo efekt“? Aké je pozadie homeopatie ako alternatívnej medicíny? Odpovede na tieto a ďalšie otázky sa dozviete v tejto zaujímavej prednáške.

Harry Potter – zradná učebnica mágie

oplašné správy o prepojení Harryho Pottera na mágiu, ba až satanizmus, som dlho považovala za prehnané s škrupulantské. Ale keď do knižnej a filmovej potterománie dorástli naše deti, chcela som tie argumenty „pre istotu“ poznať. Prednáškam o zlých stránkach HP sa dlhodobo venuje kňaz Pavol Hucík. Dlhý večerný rozhovor s ním na fare v Hrboltovej (mestská časť Ružomberka) nebol bez zimomriavok…

Pavol Hucík vo svojom tínedžerskom veku praktizoval tzv. bielu mágiu, čiže nepoužíval ju na škodenie druhým. Ako však zdôrazňuje, každá mágia je zlá, lebo človek sa v nej usiluje o niečo, čo mu Boh bežne neumožňuje. V rámci svojich možností mu to však rád umožní Satan, aby na človeka získal vplyv. A preto sa každý magický úkon koná s viac alebo menej priamou pomocou diabla.

Prístupové cesty zla – Elias Vella

Obsah prednášky :
 
Prístupové cesty diabla
1. Hriech
2. Vnútorné zranenia
3. Okultizmus
Boha už nepotrebuješ?
Mágia
Liečitelia
Horoskopy, znamenia zverokruhu
Alternatívna medicína
Joga
Satanizmus
Modlitba oslobodenia (rozviazania)
 
Zdroj: http://rkczakamenne.sk/wp-content/uploads/2017/01/Pristupove-cesty-Zla.pdf

Alternatívna medicína

Alternatívna medicína – Jana Konečná

-prečo majú ľudia dôveru k alternatívnym liečiteľom?

 -čo je prírodná medicína? Môže sa za ňou skrývať i alternatívna medicína?

 – nepriaznivé vedľajšie  účinky alternatívnych metód -homeopatia, reiki, hypnóza,…

 -ako tieto metódy fungujú ? Aké sú korene metódy a aké ovocie prinášajú?

 

Mágia a okultizmus

Človek môže spôsobiť zlo inému človeku pomocou mágie a okultných praktík alebo svojej mentálnej sily (parapsychológia). Môže ublížiť aj sebe samému, lebo v to verí
(psychológia).
Veľký záujem o tieto praktiky poukazuje na určité túžby, ktoré sú v človeku:
– záujem o zázračnosť je hlboko zakorenený v ľudskej prirodzenosti, čo súvisí aj s prejavom náboženskej (religióznej) dimenzie, často neuvedomenej a pomiešanej s poverčivosťou;
– túžba prekonať seba samého a vymaniť sa zo všednosti i monotónnosti účasťou na
takýchto skúsenostiach, ktoré mu poskytujú odplatu a všednosť každodenného života
spojenú s mnohými neúspechmi a sklamaniami;
– túžba po stretnutí s Bohom, ktorý sa často pociťuje ako neprístupný, a preto sa
nahrádza inými javmi, ktoré sa pokúšajú dokázať existenciu Boha alebo aspoň
nadprirodzených síl.
Celý článok si môžete prečítať tu (kliknutím na text otvoríte súbor):

Mágia a okultizmus

Z obsahu:

  1. Mágia-maleficium
  2. Uhranutie -malocchio
  3. Okultizmus
  4. Špiritizmus a Nekromancia
  5. Veštenie – divinatio

Zo zdroja: http://www.svmichael.sk/files/okultizmus.pdf

Talizmany, ktoré neprinesú šťastie

Prednáška z cyklu Amazing Fact – pastor Doug Batchelor.
Talizmany, ktoré neprinesú šťastie. Nosenie kameňov. Poverčivosť. Úloha podvedomia. Súvis medzi modlárstvom a nosením šperkov. Ozdobovanie žien, Biblický pohľad. Nebeské príklady.Piercing. Rezanie – seba- ubližovanie. Nízka seba hodnota človeka a jej kompenzácia šperkami.

Červené náramky – áno, či nie?

Pozývame Vás na prednášku o červených nármakoch, ktorá bola aj na tv lux. Keďže sa ľudia s touto problematikou stále stretávajú, pozvali sme dekana teologickej fakulty Trnavskej univerzity, aby ste sa ho mohli prípadne aj osobne spýtať viac. Iste ste viacerí videli niekoho nosiť červenú stužku okolo zápästia. Akoby sa ani nedalo bez toho existovať a akoby to patrilo k povinnej výbave v súčasnej dobe.

Zdroj: YouTube

Barbie’s Yoga Challenge: Demon Worship For Kids -Barbie vyzýva deti k Joge : Chvála démonom

In this video, we review an animated Barbie video teaching children how to do yoga. We will look in-depth at what these postures mean, and we will see how yoga poses are actually worship postures devoted to the gods of Hinduism; entities the Bible calls demons. One posture is intended to mimick Shiva cutting the head off of Daksha and putting in on a stake. Yoga is not something Christians, or anyone else, should be practicing.

Zdroj: YouTube

Kundalini spirits in the church? – Duchovia Kundalini v cirkvi?

Andrew Strom has re-ignited concerns which have surfaced periodically since the time of the Toronto Blessing in 1994. The outspoken New Zealand preacher has written a book entitled ‚Kundalini Warning‘ which suggests that false spirits are invading the church.

Ed. Foreward
kundaliniI researched the New Age Movement (and its associated eastern spiritualities) back in the late 80s/early 90s and spoke, (by invitation at that time) to many church groups on the subject.
Awakening the Kundalini is the expression used by mystics,  Hindu gurus and New Agers for the practice of focussing on a ‚serpent spirit‘ which, they say, resides in each one of us in the form of a coiled snake located at the base of the spine. Through meditation and physical body positioning the aim is to ‚raise the Kundalini‘ through a total of seven spiritual waypoints – called ‚Chakras‘ – located along the spine.

The aim is to elevate the Kundalini spirit to the ‚Crown Chakra‘ which is located at the top of the skull. Those who have gone through this process have described it as ‚mind-blowing‘.
I threw the ‚best‘ book I had on the subject into the waste bucket as I didn’t want it in my home, and I wouldn’t want to quote from it in this article anyway.

The practice, which is spiritually dangerous in the extreme, is often linked with Yoga-like exercises associated with eastern meditation and mysticism. Chanting and essentially self-hypnotic routines can be a ‚way in‘.

Andrew Strom believes that these phenomena – stretching back to the Toronto Blessing – represent the ‚worst invasion [of deceiving spirits] in church history‘ and, in his concern, goes as far as controversaly ‚naming names‘. It is up to the reader to exercise his/her own discernment on all that is contained in the following.


KUNDALINI WARNING – Urgent

-by Andrew Strom.

Kundalini1I just saw the video of Rick Joyner announcing that Todd Bentley is back ministering every night at Morningstar in North Carolina and now they have so-called „revival“ manifestations eerily similar to Lakeland. They also announced that they are streaming these big meetings every night on their new TV channel – and they are greatly promoting the whole thing.

Now I am a tongues-speaking Pentecostal myself – but can I ask a simple question here please? What kind of „spirit“ was it operating in the Lakeland revival – when the leader and main focal- point of the meetings (Todd Bentley) was having an adulterous affair behind the scenes? Was it truly the „Holy“ Spirit that was anointing something so sensual and unholy? And now that Todd divorced his wife and married his mistress – are we supposed to welcome him back and this „anointing“ with him? What is going on here? Rick Joyner has been warned very specifically by high- level ministries not to do what he is doing now – bringing Todd Bentley back into the limelight. And yet it seems he does not care. Apparently the „manifestations“ are all that matter.

Pokračuj v čítaní

  • Preložiť – Translate