Bp.Fulton Sheen – Svätá omša

1. Aké obrazy ukrýva v sebe svätá omša? 2. Povedzme si, čo je zákon premeny? 3. Čo budeme ľutovať na poslednom súde a aké zázraky sa môžu spájať so svätou omšou?

Bp. Fulton Sheen

Arcibiskup Fulton Sheen povedal, že „najväčší milostný príbeh všetkých čias je obsiahnutý v malej, bielej Hostii.“ Prečo stojí za to zúčastniť sa svätej omše nielen v nedeľu?
Zjednotenie sa s Bohom vo sviatosti Eucharistie by nemalo vyplývať z povinnosti, ale z túžby srdca. Každodenná účasť na svätej omši nám dáva silu prekonať ťažkosti a zveriť Pánovi problémy každodenného života, pretože „nepotrebujú lekára  zdraví, ale chorí.“

Svätá omša: sviatok pre dušu        
Stáva sa, že zaobchádzame s nedeľnou omšou ako s nepríjemnou povinnosťou. Len ťažké životné okolnosti spôsobujú, že spôsob, akým vnímame našu účasť, sa dramaticky mení. Začneme chápať podstatu tohto daru, ktorý nám Kristus zanechal a ktorý je stále prítomný na oltári.
„Prečo stojí za to chodiť na omšu častejšie ako len v nedeľu?“
Druhý vatikánsky koncil označil Eucharistiu za “ vrchol a zdroj kresťanského života „. Účasť na svätej omši je spôsob osobitnej komunikácie s Bohom v cirkevnom spoločenstve, inšpiráciou pre každodenný život, ktorý je našou súčasťou, priestorom, v ktorom si uvedomujeme sami seba.

Proroctvo sestry Lucie z Fatimy

Prorocké slová sestry Lucie, že “rozhodujúca bitka” medzi Pánom a Satanom sa odohrá nad manželstvom a rodinou sa skutočne dnes naplňuje,” povedal kardinál Carlo Caffarra.

Taliansky kardinál sa tak vyjadril na štvrtom výročnom zasadaní “Rímskeho fóra o živote”, ktoré zhromažďuje viac ako 100 predstaviteľov rodinných a prolife hnutí z viac ako 20 národov, aby diskutovali o tom, ako brániť a zároveň posilňovať manželský a rodinný život na celom svete.

Kardinál Caffarra je emeritný arcibiskup v Bologni a zakladajúci prezident Pápežského Inštitútu pre štúdium manželstva a rodiny Jána Pavla II. Pracoval aj ako člen Najvyššieho tribunálu Apoštolskej signatúry, ako člen Pápežskej rady pre rodinu a ako člen Pápežskej akadémie pre život.

V marci 2006 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za kardinála. Caffarra bol jedným z pápežom Františkom vybraných delegátov, ktorí sa rozhodli navštíviť synodu pre rodinu v roku 2015.
Caffarra opisuje, ako sa Satan pokúša zničiť dva piliere stvorenia, aby tak stvoril vlastné “anti-stvorenie”. A prečo je v tejto bitke žena “ľudskou bytosťou, ktorá musí byť najvyššie obhájená”? Dozviete sa v nasledujúcom rozhovore…

Vaša Eminencia, čo nám môžete povedať o tom, čo ste dostali od sestry Lucie, keď ste pracovali na založení pápežského Inštitútu pre manželstvo a rodinu Jána Pavla II. v Ríme?
V roku 1981 založil pápež Ján Pavol II. inštitút pre štúdium manželstva a rodiny. Prvé roky (1983-1984) boli veľmi ťažké. O inštitút nebol záujem.