KURSY ALFA – WĄŻ W KOŚCIELE

Kurzy ALFA – Had v Cirkvi

Video odpovedá na najdôležitejšie otázky o kurze Alfa

1.Kto je tvorcom kurzu Alfa?

  1. väzby tvorcu na Toronto Blessing
  2. protestantské učenie
  3. je kerygma, na ktorej je založené učenie Kurzov Alfa, katolícka?
  4. je katolícky pohľad na Kurzy Alfa skutočne katolícky?
  5. aké prepojenia majú niektorí rečníci na Národnej konferencii Alfa 2019 ?
KURSY ALFA – WĄŻ W KOŚCIELE (Kurzy ALFA – Had v Cirkvi)

Film odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące Kursu Alpha:
1. Kim jest twórca Kursów Alpha?
2. Powiązania twórcy z Toronto Blessing
3. Nauczanie protestanckie
4. Czy kerygmat na którym opiera się nauczanie Kursów Alpha jest katolicki?
5. Czy katolickie ujęcie Kursów Alpha jest rzeczywiście katolickie?
6. Jakie powiązania mają niektórzy prelegenci Ogólnopolskiej Konferencji Alpha 2019 ?

itd. https://drive.google.com/file/d/1t50M… – WOW life Church i Formacja Transformacja


Zdroj YouTube


KURSY ALFA – WĄŻ W KOŚCIELE

KURZY ALFA – HAD V KOSTOLE

Film odpovedá na najdôležitejšie otázky o kurzoch Alfa

Video o kurzoch Alfa

Film odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące Kursu Alpha: 1. Kim jest twórca Kursów Alpha? 2. Powiązania twórcy z Toronto Blessing 3. Nauczanie protestanckie 4. Czy kerygmat na którym opiera się nauczanie Kursów Alpha jest katolicki? 5. Czy katolickie ujęcie Kursów Alpha jest rzeczywiście katolickie? 6. Jakie powiązania mają niektórzy prelegenci Ogólnopolskiej Konferencji Alpha 2019 ? itd.

Film odpovedá na najdôležitejšie otázky o kurzoch Alfa: 1. Kto je tvorcom kurzov Alfa? 2. Väzby tvorcu na Toronto Blessing 3. Protestantské učenie 4. Je kerygma, na ktorej je založené učenie kurzov Alfa, katolícka? 5. je katolícky pohľad na Kurzy Alfa skutočne katolícky? 6. aké prepojenia majú niektorí rečníci na národnej konferencii Alfa 2019 ? atď.

What is the Alpha Course?

Čo je Kurz Alfa ?

Answer: This article takes a very cautious view of the Alpha Course. We do recognize, however, that the Alpha Course has been a tremendous help to many Christians.

Many people have come to faith in Jesus Christ through the Alpha Course. Many more have been strengthened in their faith and knowledge of God’s Word because of the Alpha Course. So, why do we give a warning about the Alpha Course? The problem is that the Alpha Course can be very different depending on the church/organization that is using it. In the hands of a solidly evangelical teacher, the Alpha Course can be excellent. In the hands of someone trying to push beliefs and practices that are biblically questionable, the Alpha Course can be used to indoctrinate and mislead. As with any course or teaching, we must be diligent and discerning. We must diligently study God’s Word on our own and reject anything that contradicts the Bible. We must be discerning in evaluating the qualifications of the person or people teaching the course.

What Is The Alpha Course? Is It Good or Bad For Learning the Bible?

The Alpha Course is sweeping the nation and the world.  Is the Alpha Course good for new Christians?  Is it good for beginners in the Bible? 

Is there a hidden danger in the Alpha Course?
What is the Alpha Course?
Maybe you haven’t even heard of the Alpha Course, but you may be hearing about it soon.  This course is sweeping across America and is rapidly spreading around the globe.  Many denominations are using it to introduce new believers to the Bible and biblical doctrines.  What exactly is the Alpha Course?  It is basically an introductory course to the Christian faith.  In general, it is a fly-over and a shallow look at God and the Bible.  It was created for new believers and the brainchild of the Holy Trinity Brompton Anglican church in London in the 1980’s, so it has been around for over 30 years now.  It has been hailed as a way to explore the meaning of life and is being widely used in churches, homes, prisons, universities, and a variety of locations.  There are specific courses for specific locations and vocations, like Alpha in the Workplace, Alpha for Prisons, Senior Alphas, Student Alphas, and several others.  Today, over 35,000 courses have been offered in over 170 countries and almost 20 million people have taken the course.

Chráňte sa kurzov ALFA

Strzeżcie się kursów Alfa

Otázka: Chcel by som sa opýtať na takúto vec. Konkrétne v súčasnosti je v cirkvách bežný kurz Alfa. Nechtiac som sa k tomu dostal, pretože som chcel zistiť, o čom tento kurz Alfa je, a zistil som, že ide o anglikánsku cirkev. Je to evanjelikálne združenie, neviem, ako to nazvať, môj syn to nazval sektou. Chcel by som zistiť, ako sa s tým dá bojovať, lebo tam vlastne učia, že sa nemusíme spasiť, lebo už sme spasení Ježišom. Nemusíme sa za to modliť. O Márii je tiež veľa nelichotivého…. Nebudem opakovať, čo sa hovorí o našej Božej Matke. Takže veľmi prosím, aby ste sa zaoberali tým, ako sa my veriaci môžeme brániť, pretože som upozornil nášho pána farára, že tento kurz je nejakým omylom v Katolíckej cirkvi. Veľmi dlho sa tomu bránil, až nakoniec pod tlakom, nielen mojím, povedal: „lebo musel.“ Pýtajúci sa: Chcel by som sa opýtať na takúto vec je. Konkrétne v súčasnosti je v cirkvách bežný kurz Alfa. Ja som sa k tomu dostal nechtiac, lebo som chcel zistiť, o čom ten kurz Alfa je, a zistil som, že je to anglikánska cirkev. Je to evanjelikálne združenie, neviem, ako to nazvať, môj syn to nazval sektou.

Chráňte sa kurzov ALFA – Strzeżcie się kursów AlfaPytanie: Ja chciałabym zapytać o taką rzecz jest. Mianowicie, jest w tej chwili powszechny kurs Alfa w kościołach. Ja niechcący weszłam w to, ponieważ chciałam dowiedzieć się o czym ten kurs Alfa opowiada i dowiedziałam się że jest to Kościół Anglikański. Jest to ewangelickie zrzeszenie, nie wiem jak nazwać to, mój syn nazwał to sektą. Chciałabym dowiedzieć się jak walczyć z tym, bo tam rzeczywiście uczą że my nie musimy się zbawiać bo jesteśmy już zbawieni przez Jezusa. Nie musimy się o to modlić. Na temat Maryi też się dużo niepochlebnych… nie będę powtarzała tego co mówi się o naszej Matce Bożej. Więc bardzo proszę odnieść się do tego jak my wierni możemy walczyć, ponieważ ja zwróciłam uwagę naszemu proboszczowi że ten kurs to jest jakaś pomyłka w Kościele Katolickim. Bardzo długo się z tym wił, aż w końcu pod naciskiem, nie tylko mnie, powiedział „bo tak musiałem“.Pytanieytanie: Ja chciałabym zapytać o taką rzecz jest. Mianowicie, jest w tej chwili powszechny kurs Alfa w kościołach. Ja niechcący weszłam w to, ponieważ chciałam dowiedzieć się o czym ten kurs Alfa opowiada i dowiedziałam się że jest to Kościół Anglikański. Jest to ewangelickie zrzeszenie, nie wiem jak nazwać to, mój syn nazwał to sektą. Chciałabym dowiedzieć się jak walczyć z tym, bo tam rzeczywiście uczą że my nie musimy się zbawiać bo jesteśmy już zbawieni przez Jezusa. Nie musimy się o to modlić. Na temat Maryi też się dużo niepochlebnych… nie będę powtarzała tego co mówi się o naszej Matce Bożej. Więc bardzo proszę odnieść się do tego jak my wierni możemy walczyć, ponieważ ja zwróciłam uwagę naszemu proboszczowi że ten kurs to jest jakaś pomyłka w Kościele Katolickim. Bardzo długo się z tym wił, aż w końcu pod naciskiem, nie tylko mnie, powiedział „bo tak musiałem“.