Toronto Blessing, ewangelii sukcesu, metodzie secret i okultystycznym uzdrawianiu – Torontské požehnanie, evanjelium prosperity, skryté metódy okultného uzdravenia

Comments are closed.