Krížová cesta uzdravenia rodu

Jazyk: slovenský
Počet strán: 62 
Väzba: brožovaná väzba (mäkká)
Rozmer: 105 x 148 mm
ISBN: 9788096990023

V ponuke: https://www.zachej.sk/produkt/3586/krizova-cesta-uzdravenia-rodu/

Odprosujúca modlitba Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Najmilší Ježišu, ty skusuješ toľkú nevšímavosť, ľahostajnosť, opovrhnutie a nevďačnosť za lásku preukazovanú ľuďom! Hľa, my, sklonení pred tvojim oltárom, usilujeme sa osobitnou pobožnosťou odprosiť ťa za hriešnu nevšímavosť a krivdy, ktorými ľudia urážajú tvoje najláskavejšie Srdce.
(Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.)

Uznávame, že ani my sme v minulosti neboli bez hriechu, ale pohnutí veľkou bolesťou to ľutujeme a prosíme ťa predovšetkým o tvoje milosrdenstvo voči nám, ktorí sme ochotní dobrovoľným odprosením ti zadosťučiniť za urážky, ktorými sme ťa urazili nielen my, ale aj tí, čo sa veľmi vzdialili od cesty spásy, a tebe, Pastierovi a Vodcovi, tvrdošijne sa protivia nevierou, alebo pošliapali svoje krstné sľuby a zhodili zo seba príjemné jarmo tvojich prikázaní.
(Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.)

Krížová cesta podľa bl. Anny Kataríny Emmerichovej

Dejiny Cirkvi sprevádza hojnosť chariziem, v ktorých sa Boh zjavuje cez osobitné vízie niektorým ľuďom a udeľuje osobitné dary na povzbudenie ostatných.
Blahoslavená Anna Katarína Emmerichova, augustiniánska mníška, pomohla svojimi videniami o umučení Pána mnohým ľuďom prehĺbiť svoj duchovný život a pripraviť sa na slávenie Veľkej noci, dôkladne spoznať udalosti opísané na posledných stránkach evanjelií a lepšie pochopiť význam tajomstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania. Sama od roku 1802 až do smrti niesla rany spôsobované tŕňovou korunou, od roku 1812 stigmy nášho Pána a počas posledných 12 rokov života neprijímala okrem Svätého prijímania inú potravu a tiež nemohla prijímať iný nápoj než vodu.

Krížová cesta za vnútorné uzdravenie

Úvod
Milí bratia a sestry, vítame vás na tejto krížovej ceste, ktorú budeme prežívať spolu s naším Pánom. On sa teší, že sme sem prišli, lebo dnes večer nám chce ponúknuť svoju uzdravujúcu lásku. Pán Ježiš povedal :“Nie zdraví potrebujú lekára, ale chorí“.
Každý z nás od svojho počatia až doteraz prežil mnohé bolestné chvíle, ktoré zanechali v našom podvedomí nezahojené rany. Môžu byť príčinou našich opakovaných zviazaností, smútku, psychických ťažkostí, komplexov, slabostí a hriechov.
Duchu Svätý, ktorý prenikáš nielen hlbiny Božie, ale aj hlbiny nášho podvedomia, urob teraz liečenie našej pamäti. Vzbuď v nás živú vieru v tvoju uzdravujúcu moc. Odovzdávame ti celý svoj život, všetky naše vnútorné rany, o ktorých vieme, aj tie, o ktorých vieš iba ty. Zjednoť nás v láske, aby sme prosili nielen za seba, ale aj za tých, ktorí to z nás najviac potrebujú.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

O. exorcista z Klokočova vedie krížovú cestu podľa bl. Kataríny Emmerichovej

Krížová cesta podľa bl. Kataríny Emmerichovej vedená o. exorcistom z Klokočova. Nahrávka bola zvukovo nahratá cez TV Logos , 5.12.2018. »Jedna hodina rozjímania o mojom bolestnom umučení má väčšiu zásluhu, než celý rok bičovania sa až do krvi. Rozjímanie o mojich bolestných ranách je pre teba veľmi užitočné a mne spôsobuje veľkú radosť.«“ Deniček sv. Faustiny 369 Pán Ježiš povedal sv. Faustíne, že sa ma v hodine milosrdenstva o 15. hod. modliť krížovú cestu, a že hodina rozjímania o Jeho umučení je viac akoby sa celý rok bičovala,( aj ty aj ja…) a preto sme urobili aj túto nahrávku. „Pretrpel si za nás strasti, Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nad nami.“

Krížová cesta oslobodenia

Buď pochválený a zvelebený naveky, môj Pane Ježišu, keď ma k sebe voláš na tvoju krížovú cestu. Na jej jednotlivých zastaveniach mi ukazuješ, ako veľmi ma miluješ a z čoho ma vykupuješ a oslobodzuješ. Áno, ty si môj Vykupiteľ, Osloboditeľ a Lekár. Nemám iného a ani nechcem mať. Ty si Víťaz nad hriechom a diablom. Ty mi vo svojej láske ponúkaš slobodu orla a krásu ľalií – slobodu Božieho dieťaťa.
Teraz tu pred tebou skladám všetky svoje starosti a úzkosti, strach, nedôveru a choroby. Odovzdávam ti všetko, čo má trápi, s čím si neviem rady, čím sa cítim byť zviazaný, neslobodný, zastrašený, zatrpknutý (chvíľka ticha)…Všetky hriechy a negatívne putá, ktorými som ohrozoval naše priateľstvo i priateľstvo medzi mnou a bratmi a sestrami a dával v sebe priestor Zlému a dostával sa pod jeho vplyv..
Nechcem viac zhrešiť. Zriekam sa hriechu. Zriekam sa i každej nevedomej spolupráce so Zlom. Ak je ešte niečo vo mne, čo ma podnecuje na hriech a čo ma nevdojak vydáva do rúk nepriateľa môjho ducha, duše a tela i celého môjho života, teraz sa toho v tvojom mene zriekam. S tebou, Mária, prosím o milosť, aby všetky moje myšlienky, skutky poslúžili dobru, láske, pokoju a zmiereniu.
Hľa, tu som, Pane Ježišu! Uzdrav ma, osloboď ma, vzkries ma! Obnov ma, aby som ti celkom slúžil, každý deň plnil vôľu nebeského Otca a raz sa naveky tešil v tebe!
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami!
Aj nad dušami v očistci.

Krížová cesta ( rozjímavý pohľad na utrpenie Pána Ježiša vo forme listov očitých svedkov)

Mária Magdaléna „Rabi Ješua!“

Môj výkrik vyplašil kŕdeľ vtákov sediacich na strome. Zatrepotali krídlami a vzniesli sa k oblohe.

Kľačala som pri Ježišovom hrobe a plakala. „Vari nestačilo, že ho zabili, ešte ani jeho mŕtve telo nenechali na pokoji!“ Na tráve predo mnou ležali nádobky plné voňavých olejov. Nebolo koho pomazať. Hrob je prázdny.

A zrazu stál predo mnou a prihováral sa mi: Mária“. Nemohla som tomu uveriť, že znova počujem svoje meno z jeho úst.

Keď na mňa prvýkrát položil ruky a prikázal zlým duchom, aby odišli z môjho života, bolo to ako keď vás po dlhých rokoch uvoľnia z pút a darujú slobodu. Tak rada som počúvala jeho slová. Tak rada som sa pozerala, ako objíma deti, ako dvíha z chatrného lôžka ochrnutého, ako sa nebojí dotknúť malomocného.

Cítila som ukrutnú bolesť a žiaľ, keď som videla jeho ruky pribité na kríž, keď som počula ako jeho ústa naposledy vykríkli a potom zmĺkli…a teraz stál predo mnou. Živý! Na tvári ani stopa po ranách a utrpení, odev mu žiaril.

Choď k mojim bratom a povedz im, čo si videla.“

Pokračuj v čítaní