Kundalini – falošný Duch Svätý v Cirkvi

Diabol – zlo sa vplieta medzi dobro a snaží sa mu podobať. O diablovi, ktorý sa usiluje konkurovať Bohu, niekto povedal, že je Božia opica. Totiž, že sám nedokáže tvoriť, ale snaží sa aspoň napodobňovať, čo koná Pán Boh. Diabol nerobí pravý opak toho, čo Boh, ale po svojom napodobňuje Pána Boha. Kde Pán rozsieva, prichádza aj on so svojou sejbou a pokúša sa zamiešať ju medzi dobro tak, aby aspoň spočiatku bola zlá sejba na nerozoznanie od dobrej. To je spôsob Božieho nepriateľa: aspoň spočiatku až na nerozoznanie napodobňovať Božie dielo. Práve v tom je diablova nebezpečnosť, že zlo ponúka ako čosi, čo sa spočiatku na nerozoznanie podobá na dobro, či dokonca vyzerá ako ešte väčšie dobro.

Kundalini – falošný Duch Svätý v Cirkvi

Pán Ježiš to vyjadril podobnosťou pšenice a kúkoľa. Mladé výhonky pšenice a kúkoľa sú si veľmi podobné a ťažko ich rozlíšiť. Pritom kúkoľ je opojný. Keby sa jeho semeno zomlelo spolu s pšeničným zrnom, spôsobovalo by to opojenie. Možno práve kvôli tejto opojnej moci prirovnal Ježiš zlo ku kúkoľu. Aj človeka zlo opája chvíľkovým preludom šťastia, za ktorým však, po počiatočnej dobrej chuti, nasleduje trpké vytriezvenie.
Východné praktiky – energia Kundalini je niečo podobné. Príjemné pocity, prorocké vízie… snaha ľudí podobať sa Bohu, byt niečím extra – „nadkresťanom“ je túžba známa už z raja.

V našom videu (nastavte si prosím slovenské titulky) známy baptistický pastor z Ameriky rozoberá z vlastnej skúsenosti podobnosť, akou sa diabol snaží rafinovane vkliesniť medzi kresťanov oblečený ako “ Duch Svätý“ Napodobňuje ho a snaží sa zničiť takýmto spôsobom Božie dielo. Nedeje sa niečo podobné i v katolíckom charizmatickom hnutí? Taktiež skúsenosti z iných kresťanských denominácií, evanjelizátorov a kazateľov prezentujúcich tieto prejavy ako prejavy Ducha Svätého, často nazývané ako „prebudenie – Awakening“ sú hodné hlbokého a dlhodobého skúmania z pohľadu ovocia, aké prinášajú.

Poznáte ich po ovocí… (Mt 7:16), to sa však po veľkolepých vystúpeniach nielen svetových „charizmatických evanjelizátorov“ veľmi zriedka skúma a diabol to veľmi dobre vie. Platí naše slovenské príslovie – „keď vtáčka lapajú. pekne mu spievajú“ a biblické „buďte teda opatrní ako hady“(Mt 10:16).

Skúmajte tieto novodobé javy kriticky, použitím zdravého sedliackeho rozumu a nedajte sa zlákať vidinou nadčloveka, nadkresťana. Skúsenosti väčšinou ukazujú, že ich predkladané ovocie (svedectvo ich vlastného života) nie je v súlade s kresťanským učením (viac v časopise ROZMER).

Zdroj : YouTube

15. Pozor na (falošné) kresťanské prebudenie – awakening

Prebudenie (awakening) Kundalíni vo východných (ezoterických) a  New Age náboženstvách:

Duchovné prebudenie (awakening) ako sa opisuje vo východných náboženstvách a New Age prináša zmenu vnímania. Osvietená osoba môže mať pocit, akoby sa zmenila pre ňu realita  – stala sa viac povznášajúcou a menej chaotickou. Posvätnú energiu potrebnú na tento proces označili východné náboženstvá ako silu kundalini – silu, ktorá prebúdza vedomie.
Duchovné prebudenie sa javí spočiatku ako nepríjemné. Skúsenosť zvyčajne začína nejakou tragédiou, ktorá ho podnieti. Zážitky blízko smrti, nájdenie lásky, prípadne jej opätovná strata či drogy, to sú len niektoré z možných spúšťačov. Fyzické a emocionálne traumy pravdepodobne ešte zvýšia povedomie o realite.
Jóga, pôst a stres spôsobovali duchovné prebudenie aj v minulosti. Duchovné prebudenie môže v človeku vyvolať pocit ohromenia, dezorientovanosti, bezbrannosti, viny, depresie, úzkosti alebo vystrašenia. Tieto pocity sú iba dočasné, ako popisujú vodcovia New Age.
Osvietenie môže takisto vyvolať pozitívne emócie ako sú eufória, promiskuita či mimotelové zážitky, ktoré taktiež nie sú nezvyčajné. Fyzické príznaky prebudenia zahŕňajú napríklad kŕče či trasenie. Toto sú účinky energie kundalini, ktorá pramení z chrbtovej kosti a prechádza do celého tela, pričom pôsobí ako duchovný čistič. Minulé emócie a traumy opúšťajú telo skrz to, čo hinduisti nazývajú pranické uzdravenie.

Former Kundalini Yoga Teacher Reveals All

V tomto videu jeho autor posedel s bývalým učiteľom kundaliní a hatha jogy Mikeom Shrevom, ktorý má za sebou rozsiahle štúdium a prax v hinduizme a jogových tradíciách.

In this video, I sit down with former Kundalini and hatha yoga teacher Mike Shreve, who has extensive study and practice in Hinduism and yogic traditions. After overseeing hundreds of students, running 2 ashrams, and teaching yoga at 4 different universities, he had an encounter with Jesus Christ and has since been in full-time ministry. In this video, we cover the dangers of yoga, why Christians shouldn’t practice yoga, examine the spiritual foundation of yoga, and talk about the gifts and power of the Spirit.

Po tom, čo dohliadal na stovky študentov, viedol dva ášramy a učil jogu na štyroch rôznych univerzitách, zažil stretnutie s Ježišom Kristom a odvtedy slúži na plný úväzok. V tomto videu sa venujeme nebezpečenstvám jogy, prečo by kresťania nemali praktizovať jogu, skúmame duchovný základ jogy a hovoríme o daroch a moci Ducha.