15. Pozor na (falošné) kresťanské prebudenie – awakening

Počas „duchovného prebudenia“  sa stáva oveľa silnejšou psychická moc a intuícia. Všetky zmysly sú silno ovplyvnené. Jednotlivec môže mať divné sny, upozornenia aury, môže počuť hlasy a cítiť určité vône, ktoré nik iný nevie vnímať. Je to čas, kedy sa môžu vyvinúť alebo rásť psychické talenty – schopnosti ako predpovedanie, telepatia. Taktiež môžu vysť na povrch liečiteľské sily. Očakáva sa i silnejšia tvorivá energia. Duchovné prebúdzanie môže trvať niekoľko mesiacov či dokonca rokov. Časovanie vždy závisí od jednotlivca. Po duchovnom prebudení príde neporovnateľný pocit mieru a hlbokého vnútorného pokoja.
Psychická sila je duchovným prebudením posilnená. Uprostred čela sa podľa učenia východných náboženstiev a New Age nachádza tzv. miesto nazávané tiež ako  tretie oko alebo i psychické oko. Energia v tejto oblasti by mala byť pomerne silná…atď.

Aké má príznaky prebudenie Kundalíni podľa východných náboženstiev a New Age?
Príklad z webu, svedectvo  „prebudeného“, kde si osoba porovnáva, čo daným prebudením získala:
• Cítenie prúdenia energie pozdĺž chrbtice až do temena hlavy. Možnosť vedome pohybovať s touto energiou hore a dole. (mám)
• Zmena stravovacích návykov – potreba menej jesť, smerovanie k vegánstvu, vitariánstvu, alebo dokonca   breathariánstvu. (mám)
• Zvýšená schopnosť intuície. (čiastočne mám)
• Samoliečiteľské schopnosti (čiastočne mám)
• Transcendentálne mystické vízie, alebo iné hlboké duchovné zážitky. (nemám)
• Precítenie jednoty so všetkými živými bytosťami. (mám)
• Vyšší, akýsi osvietený stav vedomia – prístup k Absolútnej pravde. (čiastočne mám)
• Hlboké mentálne vyobrazenia s hlbokým osobným, duchovným a psychologickým významom. (nemám)
• Mimotelové zážitky. (nemám)
• Uvoľnenie citovej záťaže, pocítenie bezpodmienečnej lásky ku všetkým a všetkému. (mám)
• Objavenie životného poslania. (mám)
• Veľká potreba niečo tvoriť – kresliť, písať, skladať hudbu,… (mám)
• Spontánny smiech, alebo plač. (mám)
• Skvelé nápady počas meditácie. (mám)
• Porozumenie významu duchovných textov. (mám)
• Stopercentný syndróm prebudenia Kundalini je schopnosť zostať v kľude keď nastane nejaká katastrofická situácia. (zatiaľ sa mi nič hrozné nestalo, aspoň to tak nevnímam)
• Schopnosť verejne vystupovať a prednášať bez trémy. (mám)

Prevzaté z : (http://blog.hromnik.com/2016/06/04/bozska-tvoriva-energia-kundalini-shakti/)

Veľa z týchto znakov  sa  dá porovnať i s prejavmi pravého prebudenia, prácou Ducha Svätého. Diabol vie dokonale  napodobniť a oklamať, veď je Otcom lži od počiatku. Iba podľa ovocia sa dá rozlíšiť pravé prebudenie od falošného, démonického prebudenia „Kundalíni“.
Čo je tretie oko (psychické oko)? 
Údajne dáva schopnosť vidieť, čo sa môže stať, vidieť potenciál. Táto psychická schopnosť je spojená s okultizmom.
Príznaky otvorenia tretieho oka.
Mnoho ľudí po prvom otvorení tretieho oka pociťuje silný tlak, brnenie alebo svrbenie v strede čela.
Spôsoby otvorenia tretieho oka:

Akupresúra na čele
Spievanie chvál
Reflexológia
Kundalini Energia – zaškolený jogín môže prebudiť Kundalini priamym prenosom jeho energie na osobu
Poklepkávanie
Jogínske dýchanie – indické cvičenie jogy pranayama.
Vizualizácia – môže aktivovať vašu epifýzu a pomôcť otvoriť vaše tretie oko.
Esenciálne oleje
Robenie Om
Na otvorenie tretieho oka sa používajú i kryštály, magnet, oleje.
Niektoré typy hlbokých modlitieb – prechod do zmeneného stavu. 

Biologické prepojenie tretieho oka :
Tretie oko a epifýza (malá žľaza v mozgu stavovcov). Táto žľaza produkuje hormón serotonínový derivát melatonín. Tento hormón funguje v harmónii s hypotalamusom.(Wikipedia pozn.: hypotalamus Je centrom autonómneho riadenia t. j. parasympatika a sympatika, ďalej je súčasťou sieťkovitý útvar, extrapyramídových motorických dráh a limbického systému. Riadi takmer všetky vegetatívne funkcie ľudského organizmu. Jeho činnosť spočíva hlavne v zlaďovaní jednotlivých vnútorných orgánov do komplexnej odpovede. Napríklad pripravuje všetky orgánové sústavy na zvýšenú fyzickú alebo psychickú záťaž.)

Otvorenie energetického centra pre duševné oko
Podľa okultistov a ľudí z New Age  je tretie oko najsilnejším energetickým centrom v čele. Šišinky sú bránou, ktorá vedie do vnútorných oblastí priestoru vyššieho vedomia, vrátane videnia energie, videnia bytostí – duchovných vodcov alebo démonických duchov.
Tretie oko je satanský portál do démonickej ríše

Čo sa deje, ak sa otvoríš druhému nebu? Ako to niektorí vysvetlili, stanú sa z nich otvorené dvere do démonického sveta. Primerane tomu majú démoni právo používať ich telá, ktoré sú akoby potrubím do okultného sveta.
Okultisti chcú vidieť za fyzický svet, chcú vidieť do duchovného sveta s nasledujúcim zámerom:
• vidieť čírosť (priezračnosť),
• mať intuíciu,
• mať rozhodnosť a pochopenie,
• vidieť jasnejšie kanály,
• cítiť efektívnejšie energiu,
• vidieť vízie aby sa prijala múdrosť a
• dozvedieť sa o sebe.

Symptómy a nebezpečenstvá otvorenia psychického oka:

• mučiaci duchovia,
• mučiace nočné mory a strata spánku,
• ukradnutie duše,
• pocit posadnutosti démonickým stvorením,
• brána pre duchov  Kundaliní,
• vstupná brána pre množstvo démonických duchov,
• počutie mučivých hlasov v hlave ale aj mimo hlavy,
• vidieť veci, ktoré nechcete vidieť,
• šialenstvo,
• nervozita a záchvaty úzkosti,
• poruchy,
• depresie,
• pokusy o samovraždu a oveľa viac iných prejavov.
Démonické bytosti používajú človeka ako nosič. Adekvátne majú s človekom duchovnú väzbu. To dáva v skutočnosti démonom legálny vstup  tela človeka.

Manifestujúce prejavy prebudenia: ťahová (trhaná) sila, smyky, pocity ťažkosti, tepla a chladu.
Často sa ocitnete mimo kontroly rôznych častí tela, telesných funkcií a rôzne iné prejavy.

Vyhľadávanie  zážitkov, rôznych prejavov vedie k duchovnému obchvatu, narcizmu v rôznych formách a je zároveň rizikom otvorenia cesty do démonického sveta otvorením tretieho oka a  prebudením energie Kundalíni.
Kresťanské prebudenie sa nemá orientovať na získanie výnimočných vlastností a stavať sa na úroveň Boha. Prebudenie Kundalíni je veľmi v kresťanskom prostredí veľmi nebezpečné, ťažko na prvý pohľad rozlišiteľní, pretože napodobňuje prácu Ducha Svätého.

Pravé prebudenie má byť založené na podriadení sa  Evanjeliu – pravej pokore, pravom pokání – zmene života, správania, odstraňovania škodlivých návykov a žiť  podľa príkladu nášho Pána Ježiša Krista. Iba On je Cesta, Pravda i Život.

Buďme preto veľmi obozretní, nedajme sa hneď oklamať. Skúmajme ovocie každého prebudenia, každého neznámeho kazateľa, skôr, ako by sa za nás modlil, žehnal alebo dotýkal sa nás. Túžba vyniknúť, „byť pri tom“ nás môže oklamať a spôsobiť veľké škody nielen v duchovnej ale i fyzickej oblasti. Vypnuté kritické myslenie počas chvál, meditácie, hypnóza,  nesprávna meditácia, nesprávne vedený pôst, prenos energie Kundalíni rozličným spôsobom to sú niektoré z odhalených taktík a stratégií Satana pre posledné dni,  ako zviesť i vyvolených…(Mk 13:22)

Comments are closed.