Nočné mory po otvorení tretieho oka

Čo je tretie oko? Jedná sa o metafyzické otvorenie, ktoré sa vzťahuje podľa východných náboženstiev na šiestu čakru, nachádzajúcu sa v oblasti čela. Uvádzajú, že toto metafyzické otvorenie vedie k vyššiemu poznaniu. Pre New Age je symbolom osvietenia. Tretie oko je známe tiež i ako psychické oko. Údajne vám dáva schopnosť vidieť, čo môže byť, vidieť potenciál. Táto psychická schopnosť je spojená s okultimom.

Buďme si vedomý nebezpečenstva prebudenia tretieho oka. Môže si človek otvoriť svoje tretie oko?

Jednoznačná odpoveď znie NIE! Keď si človek otvorí svoje tretie oko, často sa dejú čudné a hrozné veci. Prečo? Lebo cez toto otvorenie vstupujú do tela démoni, ktorí vás následne môžu trápiť.

Príznaky otvorenia tretieho oka. Mnoho ľudí po prvom otvorení tretieho oka pociťuje silný tlak, brnenie alebo svrbenie v strede čela.

Ako je možné otvoriť tretie oko

Najbežnejším spôsobom otvorenia tretieho oka je cez zmenený stav – meditácia, kedy vyprázdňujete svoju myseľ, vyslovujete mantry, spievate duchovné piesne,… atď.

• Akupresúra na čele. (Pozn.: Akupresúra je tradičná čínska metóda, podobná akupunktúre. Akupresúra je alternatívna medicínska metóda zakladajúca sa na masírovaní citlivých bodov v koži pacienta.)
• Spievanie chvál – vizualizácia alebo sústredenie sa na tretie oko počas chvál.
• Hypnóza a vizualizácia – obdobne terapeuti New Age odporúčajú hypnózu ako vynikajúcu metódu otvorenia tretieho oka.
• Reflexológia k určitým bodom na vašich veľkých prstoch na stimuláciu epifýzy.(Pozn.: epifýza alebo šišinka je hlavným miestom tvorby spánkového hormónu melatoninu, ktorý je zo šišinky uvoľňovaný do krvného obehu. U savcov a vyšších živočichov je melatonin dôležitým hormónom ovlivňujíci cirkadiánne a cirkanuálne biorytmy, spánok, bdenie a činnosti pohlavných žliaz. Hladiny melatoninu sú silno závislé na striedaní svetla a tmy.)
• Kundalini Energia – zaškolený jogín môže prebudiť Kundalini priamym prenosom jeho energie na vás.
• Poklepkávanie – mnohí „odborníci na poklepávanie“ odporúčajú poklepať na mieste tretieho oka ako súčasť sérií poklepaní. Niektorí chiropraktici to i používajú
•Jogínske dýchanie – indické cvičenie jogy pranayama.
• Vizualizácia – môže aktivovať vašu epifýzu a pomôcť otvoriť vaše tretie oko.
• Esenciálne oleje – pomáhajú stimulovať epifýzy a zmierňujú stavy duchovného vedomia.
• Robenie Om (pozn.: Óm alebo aum, niekedy nazývaná udgitha alebo pranava mantra, je najposvätnejšia slabika v hinduizme. Symbolizuje nekonečné brahma a celý vesmír. Považuje sa za prvotný zvuk a väčšina mantier sa začína touto slabikou (preto aj názov pranava mantra – prvotná mantra) počas chválospevu spôsobuje, že štvorstenná kosť v nose rezonuje a stimuluje epifýzu.
• Na otvorenie tretieho oka sa používajú i kryštály, magnet, oleje.
• Niektoré typy hlbokých modlitieb – prechod do zmeneného stavu. 

Ako vidíte, všetky tieto praktiky pochádzajú z iných náboženstiev pričom niektoré z nich  sú i súčasťou používaných náboženských praktík.

Čo hovorí Božie slovo

Leviticus 19:31 hovorí: „Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh!“

Poradenstvo u špiritistu je hlúposť a  rozhnevá Pána (2 Kr 33: 6). Jednanie ako médium alebo ako špiritista  bolo v Starom zákone u židov trestané smrťou (Lv 20:27).

Biologické prepojenie tretieho oka : Prebudenie

Tretie oko a epifýza (malá žľaza v mozgu stavovcov). Táto žľaza produkuje hormón serotonínový derivát melatonín. Tento hormón funguje v harmónii s hypotalamusom.(Wikipedia pozn.: hypotalamus je centrom autonómneho riadenia t. j. parasympatika a sympatika, ďalej je súčasťou sieťkovitý útvar, extrapyramídových motorických dráh a limbického systému. Riadi takmer všetky vegetatívne funkcie ľudského organizmu. Jeho činnosť spočíva hlavne v zlaďovaní jednotlivých vnútorných orgánov do komplexnej odpovede. Napríklad pripravuje všetky orgánové sústavy na zvýšenú fyzickú alebo psychickú záťaž.)

Otvorenie energetického centra pre duševné oko

Podľa okultistov a ľudí z New Age  je tretie oko najsilnejším energetickým centrom v čele. Šišinky sú bránou, ktorá vedie do vnútorných oblastí priestoru vyššieho vedomia, vrátane videnia energie, videnia bytostí – duchovných vodcov alebo démonických duchov.

Tretie oko je satanský portál do démonickej ríše

Čo sa deje, ak sa otvoríš druhému nebu? Ako to niektorí vysvetlili, stanú sa z nich otvorené dvere do démonického sveta. Primerane tomu, majú démoni právo používať ich telá, ktoré sú akoby potrubím do okultného sveta.

Otvorením tretieho oka sa dosahuje nasledovné:

Okultisti chcú vidieť za fyzický svet, chcú vidieť do duchovného sveta s nasledujúcim zámerom:
• vidieť čírosť (priezračnosť),
• mať intuíciu,
• mať rozhodnosť a pochopenie,
• vidieť jasnejšie kanály,
• cítiť energiu efektívnejšie,
• vidieť vízie aby sa prijala múdrosť a
• dozvedieť sa o sebe.

Mimozmyslové vnímanie – Psychické oko

Bežný výskyt prejavov psychických darov sa zvyčajne nazýva jasnovidectvo alebo iným  pohľadom- v hinduistickom náboženstve sa praktizuje joga ako forma meditácie pre otvorenie  šiestej čakry.

Podľa toho rôzne kultúry vidia tretie oko ako:

V Budhizme je tretie oko známe ako Šiva.
V hinduizme je tretie oko známe ako jasnovidectvo.
Egypt, tretie oko, sa nazýva Horusove oko alebo Osirisove oko

V slobodomurárstve je to vševidiace oko – nový svetový poriadok (NWO).

Tretie oko zvyčajne znamená to isté ako ezoterické poznanie, ktoré si človek želá. Eva chcela strom života, ako je uvedené v Božom slove, duchovnú smrť popri fyzickom rozpade našich tiel.
V Hebrečine slovo pre oči nie je uvádzané v množnom čísle, ale v jednotnom čísle, takže falošný had povedal Eve, že ich otvorené oko bude obohatené o vedomosti. Písmo tu nehovorí o fyzickom orgáne, ale o oku duše.
Bezbožné duševné väzby sú často prepojené cez neviditeľnú duchovnú pupočnú šnúru, pripútanou k „bojovému námornictvu“.

Symptómy a nebezpečenstvá otvorenia psychického oka:

• mučiaci duchovia,
• mučiace nočné mory a strata spánku,
• ukradnutie duše,
• pocit posadnutosti démonickým stvorením,
• brána pre duchov  Kundaliní,
• vstupná brána pre množstvo démonických duchov,
• počutie mučivých hlasov v hlave ale aj mimo hlavy,
• vidieť veci, ktoré nechcete vidieť,
• šialenstvo,
• nervozita a záchvaty úzkosti,
• poruchy,
• depresie,
• pokusy o samovraždu a oveľa viac iných prejavov.

Ak by ste to ešte nevedeli, tak démonické bytosti používajú človeka ako nosič. Adekvátne majú k človeku napojenú duchovnú šnúru, väzbu. V skutočnosti to dáva démonom legálny vstup do  tela človeka.
Pokiaľ ide o manifestujúce prejavy: ťažná (trhaná) sila, smyky, pocity ťažkosti, tepla a chladu. Často sa ocitnete mimo kontroly rôznych častí tela, telesných funkcií a rôzne iné prejavy. Prípadne zakusujete vonkajšie prejavy, ktoré vám navrhujú odovzdať sa „dovnútra“ vášho duchovného tela.
Vo veľkom svedectve, Marcia Montenegro sa zdieľa o tom, ako spoznala Pána a Božieho syna Ježiša Krista. 

Tiež sa zdieľa z New Age, nebezpečenstva  otvorenia tretieho oka a cvičenia jogy.

V priebehu rokov som pracoval s mnohými ľuďmi, ktorí boli namočení do rôznych okultných foriem či už vedome alebo nevedome, pričom  mnohí z nich prichádzajú ku mne mučení, majú nočné mory, bolesť atď. Nestojí to za to. Rovnako i preto chcem odhaliť toto nebezpečenstvo otvorenia psychického oka.

Preložené z:

https://healingdeliverance.net/articles/deliverance-articles/third-eye-awakening/

Comments are closed.