Nočné mory po otvorení tretieho oka

Ako je možné otvoriť tretie oko
Najbežnejším spôsobom otvorenia tretieho oka je cez zmenený stav – meditácia, kedy vyprázdňujete svoju myseľ, vyslovujete mantry, spievate duchovné piesne,… atď.
• Akupresúra na čele. (Pozn.: Akupresúra je tradičná čínska metóda, podobná akupunktúre. Akupresúra je alternatívna medicínska metóda zakladajúca sa na masírovaní citlivých bodov v koži pacienta.)
• Spievanie chvál – vizualizácia alebo sústredenie sa na tretie oko počas chvál.
• Hypnóza a vizualizácia – obdobne terapeuti New Age odporúčajú hypnózu ako vynikajúcu metódu otvorenia tretieho oka.
• Reflexológia k určitým bodom na vašich veľkých prstoch na stimuláciu epifýzy.(Pozn.: epifýza alebo šišinka je hlavným miestom tvorby spánkového hormónu melatoninu, ktorý je zo šišinky uvoľňovaný do krvného obehu. U savcov a vyšších živočichov je melatonin dôležitým hormónom ovlivňujíci cirkadiánne a cirkanuálne biorytmy, spánok, bdenie a činnosti pohlavných žliaz. Hladiny melatoninu sú silno závislé na striedaní svetla a tmy.)
• Kundalini Energia – zaškolený jogín môže prebudiť Kundalini priamym prenosom jeho energie na vás.
• Poklepkávanie – mnohí „odborníci na poklepávanie“ odporúčajú poklepať na mieste tretieho oka ako súčasť sérií poklepaní. Niektorí chiropraktici to i používajú
•Jogínske dýchanie – indické cvičenie jogy pranayama.
• Vizualizácia – môže aktivovať vašu epifýzu a pomôcť otvoriť vaše tretie oko.
• Esenciálne oleje – pomáhajú stimulovať epifýzy a zmierňujú stavy duchovného vedomia.
• Robenie Om (pozn.: Óm alebo aum, niekedy nazývaná udgitha alebo pranava mantra, je najposvätnejšia slabika v hinduizme. Symbolizuje nekonečné brahma a celý vesmír. Považuje sa za prvotný zvuk a väčšina mantier sa začína touto slabikou (preto aj názov pranava mantra – prvotná mantra) počas chválospevu spôsobuje, že štvorstenná kosť v nose rezonuje a stimuluje epifýzu.
• Na otvorenie tretieho oka sa používajú i kryštály, magnet, oleje.
• Niektoré typy hlbokých modlitieb – prechod do zmeneného stavu. 
Ako vidíte, všetky tieto praktiky pochádzajú z iných náboženstiev pričom niektoré z nich  sú i súčasťou používaných náboženských praktík.

Čo hovorí Božie slovo
Leviticus 19:31 hovorí: „Neobracajte sa na vyvolávačov duchov a na veštcov! Nevypytujte sa ich: poškvrnili by ste sa tým. Ja, Pán, som váš Boh!“
Poradenstvo u špiritistu je hlúposť a  rozhnevá Pána (2 Kr 33: 6). Jednanie ako médium alebo ako špiritista  bolo v Starom zákone u židov trestané smrťou (Lv 20:27).

Biologické prepojenie tretieho oka : Prebudenie
Tretie oko a epifýza (malá žľaza v mozgu stavovcov). Táto žľaza produkuje hormón serotonínový derivát melatonín. Tento hormón funguje v harmónii s hypotalamusom.(Wikipedia pozn.: hypotalamus je centrom autonómneho riadenia t. j. parasympatika a sympatika, ďalej je súčasťou sieťkovitý útvar, extrapyramídových motorických dráh a limbického systému. Riadi takmer všetky vegetatívne funkcie ľudského organizmu. Jeho činnosť spočíva hlavne v zlaďovaní jednotlivých vnútorných orgánov do komplexnej odpovede. Napríklad pripravuje všetky orgánové sústavy na zvýšenú fyzickú alebo psychickú záťaž.)

Otvorenie energetického centra pre duševné oko
Podľa okultistov a ľudí z New Age  je tretie oko najsilnejším energetickým centrom v čele. Šišinky sú bránou, ktorá vedie do vnútorných oblastí priestoru vyššieho vedomia, vrátane videnia energie, videnia bytostí – duchovných vodcov alebo démonických duchov.

Tretie oko je satanský portál do démonickej ríše
Čo sa deje, ak sa otvoríš druhému nebu? Ako to niektorí vysvetlili, stanú sa z nich otvorené dvere do démonického sveta. Primerane tomu, majú démoni právo používať ich telá, ktoré sú akoby potrubím do okultného sveta.

Otvorením tretieho oka sa dosahuje nasledovné:
Okultisti chcú vidieť za fyzický svet, chcú vidieť do duchovného sveta s nasledujúcim zámerom:
• vidieť čírosť (priezračnosť),
• mať intuíciu,
• mať rozhodnosť a pochopenie,
• vidieť jasnejšie kanály,
• cítiť energiu efektívnejšie,
• vidieť vízie aby sa prijala múdrosť a
• dozvedieť sa o sebe.

Mimozmyslové vnímanie – Psychické oko
Bežný výskyt prejavov psychických darov sa zvyčajne nazýva jasnovidectvo alebo iným  pohľadom- v hinduistickom náboženstve sa praktizuje joga ako forma meditácie pre otvorenie  šiestej čakry.
Podľa toho rôzne kultúry vidia tretie oko ako:
V Budhizme je tretie oko známe ako Šiva.
V hinduizme je tretie oko známe ako jasnovidectvo.
Egypt, tretie oko, sa nazýva Horusove oko alebo Osirisove oko
V slobodomurárstve je to vševidiace oko – nový svetový poriadok (NWO).
Tretie oko zvyčajne znamená to isté ako ezoterické poznanie, ktoré si človek želá. Eva chcela strom života, ako je uvedené v Božom slove, duchovnú smrť popri fyzickom rozpade našich tiel.
V Hebrečine slovo pre oči nie je uvádzané v množnom čísle, ale v jednotnom čísle, takže falošný had povedal Eve, že ich otvorené oko bude obohatené o vedomosti. Písmo tu nehovorí o fyzickom orgáne, ale o oku duše.
Bezbožné duševné väzby sú často prepojené cez neviditeľnú duchovnú pupočnú šnúru, pripútanou k „bojovému námornictvu“.

Symptómy a nebezpečenstvá otvorenia psychického oka:
• mučiaci duchovia,
• mučiace nočné mory a strata spánku,
• ukradnutie duše,
• pocit posadnutosti démonickým stvorením,
• brána pre duchov  Kundaliní,
• vstupná brána pre množstvo démonických duchov,
• počutie mučivých hlasov v hlave ale aj mimo hlavy,
• vidieť veci, ktoré nechcete vidieť,
• šialenstvo,
• nervozita a záchvaty úzkosti,
• poruchy,
• depresie,
• pokusy o samovraždu a oveľa viac iných prejavov.
Ak by ste to ešte nevedeli, tak démonické bytosti používajú človeka ako nosič. Adekvátne majú k človeku napojenú duchovnú šnúru, väzbu. V skutočnosti to dáva démonom legálny vstup do  tela človeka.
Pokiaľ ide o manifestujúce prejavy: ťažná (trhaná) sila, smyky, pocity ťažkosti, tepla a chladu. Často sa ocitnete mimo kontroly rôznych častí tela, telesných funkcií a rôzne iné prejavy. Prípadne zakusujete vonkajšie prejavy, ktoré vám navrhujú odovzdať sa „dovnútra“ vášho duchovného tela.
Vo veľkom svedectve, Marcia Montenegro sa zdieľa o tom, ako spoznala Pána a Božieho syna Ježiša Krista. 

Tiež sa zdieľa z New Age, nebezpečenstva  otvorenia tretieho oka a cvičenia jogy.
V priebehu rokov som pracoval s mnohými ľuďmi, ktorí boli namočení do rôznych okultných foriem či už vedome alebo nevedome, pričom  mnohí z nich prichádzajú ku mne mučení, majú nočné mory, bolesť atď. Nestojí to za to. Rovnako i preto chcem odhaliť toto nebezpečenstvo otvorenia psychického oka.

Preložené z:
https://healingdeliverance.net/articles/deliverance-articles/third-eye-awakening/

Comments are closed.