Je kniha Genesis historií?

O historii Země a lidstva toho bylo napsáno mnoho. Otázkou je, co z toho se skutečně stalo a co z toho jsou jen vymyšlené příběhy? Abychom odpověděli na tuto kardinální otázku, potřebujeme se nejprve seznámit se všemi dostupnými fakty, ideálně za přítomnosti vědců, kteří se těmito otázkami profesionálně zabývají. Při přemýšlení nad dějinami Země jsme se zaměřili na jeden příběh, který je v knize Genesis představen jako Potopa světa. Skutečně byla celá Zem pokryta vodou? Kniha Genesis říká, že vody na Zemi překryly všechny vysoké hory všude pod nebem. Pokud je tento příběh pravdivý, měly by o tom existovat nezvratné důkazy.

Části dokumentu:
00:00 Jiný pohled na historii – doc. Dr. Del Tackett – softwarový inženýr a popularizátor vědy, sopka Mt. St. Helens
04:24 O čem vypovídají horniny? – Dr. Steve Austin – sedimentární geolog, Grand Canyon
13:50 Otázka zvoleného paradigmatu – doc. Dr. Paul Nelson – filozof vědy a odborník na evoluční teorii, Computer History Museum
17:57 Co říká samotný biblický text? – prof. Dr. Steven Boyd – teolog a hebraista, Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion, Ohio
23:33 Jak v geologii měříme stáří? – doc. Dr. Andrew Snelling – geolog, SP Crater a Sedona, Arizona 34:15 Stručný přehled historie Země – prof. Dr. Kurt Wise – paleontolog a biolog, Dayton, Tennessee 42:37 Původ fosilií – doc. Dr. Marcus Ross – paleontolog, Discovery Park of America
50:20 Kdy žili dinosauři? – prof. Dr. Arthur Chadwick – paleontolog a tafonom, Naleziště Hanson Ranch, Wyoming
55:55 Nálezy měkkých tkání v dinosauřích fosiliích – prof. Dr. Kevin Anderson, mikrobiolog a ředitel Van Andelova výzkumného centra
01:03:03 Mistr Dizajnér – Dr. Robert Carter – mořský biolog, Coral World, ostrov St. Thomas, USVI 01:12:41 Skryté schopnosti stvořených druhů – Dr. Todd Wood, zoolog, Memphis Zoo
01:21:28 Smysl existence hvězd – prof. Dr. Danny Faulkner, Chino Valley, Arizona
01:28:01 Místo slavné Babylónské věže – prof. Dr. Douglas Petrovich, Oriental Institute Museum, Chicago
01:33:23 Kniha Genesis a současná kultura – PhDr. ThDr. George Grant – teolog a historik, Bountiful Blessings Farm, Tennessee,
01:39:20 Úplně nový pohled na svět – doc. Dr. Del Tackett – softwarový inženýr a popularizátor vědy, Alpine Loop, Colorado

Achillovy paty evoluce

Vážení přátelé a příznivci otázky našeho původu,
v těchto dnech přinášíme na český a slovenský trh dlouho očekávaný osvětový a vzdělávací projekt s prozaickým názvem Achillovy paty evoluce. Jak již samotný název napovídá, řeč bude o evoluci a především o tzv. vědeckých důkazech hovořících v její prospěch. Je evoluční teorie skutečně pravdou o našem původu a historii? Jedná se opravdu o vědecky nejpřesnější a nejlépe zdokumentovaný pohled na náš původ? Jak vznikl vesmír, Země, příroda i člověk? Jsme velkolepým dílem moudrého Stvořitele nebo je naším otcem evoluce – pouhá náhoda, přírodní zákony a nepředstavitelná množství času?

Ztracená moudrost našich předků

Jací byli naši předkové? Šokující odhalení!

Určitě jste už někdy slyšeli názor, že v dávných dobách bylo lidstvo na daleko nižší úrovni než dnes – vědomostmi, kulturou, uměním, zdravotně i společensky a že úplně na počátku byl člověk v přechodné fázi údajného vývoje ze zvířat, kdy s bídou dokázal rozdělat oheň, ukrýt se v jeskyni nebo si vyrobit kamenný nůž či koženou suknici. Tento pohled na původ a historii člověka je však velmi naivní a vychází z přesvědčení o pravdivosti takzvané evoluční teorie, která tvrdí, že život pochází z tzv. chemické prapolévky, směsi jednoduchých chemikálií, jenž se spontánně zkonsolidovala do prvních samo se reprodukujících chemických celků, ačkoliv nic takového jako samo se reprodukující molekula ani dnes v přírodě neexistuje! Ani DNA není schopna reprodukovat sebe sama, ale potřebuje k tomu mnoho proteinů a enzymů a dalších megasložitých molekulárních systémů, až prý nakonec vznikly první živé buňky. Ty se pak údajně postupně diverzifikovaly až do té míry, že nakonec po stovkách miliónů let slepých pokusů a omylů přichází na scénu první opo-člověk.

Onen ostrstěný, shrbený, zapáchající tvor s opičími rysy ve tváři, notoricky známý z učebnic a televize, chudáček s malým mozkem, vydávající primitivní skřeky, ze kterých si měl postupem času vyvinout komplexní lidskou řeč se vší její symbolikou, gramatikou a sémantikou umožňující vyjádřit nejúžasnější díla světové literatury. Tenhle evoluční příběh všichni dobře známe, vždyť se vyučuje ze zákona na všech školách, vysílá pořád znovu a znovu v televizi, píše se o něm v časopisech, encyklopediích a učebnicích. Je oslavován, opěvován, vyvyšován a chráněn, jako by to byl největší poklad lidstva. Problém je ale v tom, že je to jen příběh, smyšlený příběh, který s vědou souvisí jen velice okrajově.

Správně by neměl být vůbec nazýván vědeckým, protože jej nelze podrobit opakovatelným vědeckým experimentům a pozorováním. Nikdo nikdy nepozoroval vývoj jednoho základního druhu v jiný, nikdo takový proces nedokázal napodobit ani v hrubých rysech v laboratoři ani sestavit teoretický model, podle kterého by takový smyšlený proces mohl reálně probíhat a ani nemáme žádné uspokojivé historické – fosilní – nálezy, které by takový proces i jen v hrubých rysech potvrzovaly. Zkrátka evoluční představa o postupném dlouhodobém vývoji bakterie v člověka je zcela smyšleným příběhem bez jakékoliv solidní důkazové základny, který si však ale získal srdce mnohých lidí svými nulovými nároky na etický a vztahový rozměr našich životů, nulovým apelem na hlubokou reformu našich srdcí a vztahů a zároveň zdáním pravdivosti, díky kterému v nás probouzí pocit bezvýznamnosti prapodivně zkloubený s pocitem, že je správné či dokonce nutné maximalizovat své vlastní přežití a pohodlí.