Je kniha Genesis historií?

O historii Země a lidstva toho bylo napsáno mnoho. Otázkou je, co z toho se skutečně stalo a co z toho jsou jen vymyšlené příběhy? Abychom odpověděli na tuto kardinální otázku, potřebujeme se nejprve seznámit se všemi dostupnými fakty, ideálně za přítomnosti vědců, kteří se těmito otázkami profesionálně zabývají. Při přemýšlení nad dějinami Země jsme se zaměřili na jeden příběh, který je v knize Genesis představen jako Potopa světa. Skutečně byla celá Zem pokryta vodou? Kniha Genesis říká, že vody na Zemi překryly všechny vysoké hory všude pod nebem. Pokud je tento příběh pravdivý, měly by o tom existovat nezvratné důkazy.

Části dokumentu:
00:00 Jiný pohled na historii – doc. Dr. Del Tackett – softwarový inženýr a popularizátor vědy, sopka Mt. St. Helens
04:24 O čem vypovídají horniny? – Dr. Steve Austin – sedimentární geolog, Grand Canyon
13:50 Otázka zvoleného paradigmatu – doc. Dr. Paul Nelson – filozof vědy a odborník na evoluční teorii, Computer History Museum
17:57 Co říká samotný biblický text? – prof. Dr. Steven Boyd – teolog a hebraista, Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion, Ohio
23:33 Jak v geologii měříme stáří? – doc. Dr. Andrew Snelling – geolog, SP Crater a Sedona, Arizona 34:15 Stručný přehled historie Země – prof. Dr. Kurt Wise – paleontolog a biolog, Dayton, Tennessee 42:37 Původ fosilií – doc. Dr. Marcus Ross – paleontolog, Discovery Park of America
50:20 Kdy žili dinosauři? – prof. Dr. Arthur Chadwick – paleontolog a tafonom, Naleziště Hanson Ranch, Wyoming
55:55 Nálezy měkkých tkání v dinosauřích fosiliích – prof. Dr. Kevin Anderson, mikrobiolog a ředitel Van Andelova výzkumného centra
01:03:03 Mistr Dizajnér – Dr. Robert Carter – mořský biolog, Coral World, ostrov St. Thomas, USVI 01:12:41 Skryté schopnosti stvořených druhů – Dr. Todd Wood, zoolog, Memphis Zoo
01:21:28 Smysl existence hvězd – prof. Dr. Danny Faulkner, Chino Valley, Arizona
01:28:01 Místo slavné Babylónské věže – prof. Dr. Douglas Petrovich, Oriental Institute Museum, Chicago
01:33:23 Kniha Genesis a současná kultura – PhDr. ThDr. George Grant – teolog a historik, Bountiful Blessings Farm, Tennessee,
01:39:20 Úplně nový pohled na svět – doc. Dr. Del Tackett – softwarový inženýr a popularizátor vědy, Alpine Loop, Colorado

Ješua 2 – 42 | Sk 28, 1-31: Reedícia Skutkov apoštolov v našich životoch

Biblia v prednáškach – Skutky apoštolov

Ješua 2 – 42 | Sk 28, 1-31: Reedícia Skutkov apoštolov v našich životoch

Poslednej kapitole knihy Skutkov apoštolov akosi chýba „strhujúce finále“. Sme presvedčení, že je to aj kvôli tomu, lebo ďalšie kapitoly tejto knihy pokračujú v kapitolách našich životov. To, nad čím sme rozjímali 3 roky je Božie Zjavenie a zrejme nie je náhoda, že sa číslica „3“ často objavuje v poslednej kapitole ako aj v tom našom čase zamýšľania sa nad touto knihou. Aby sme boli schopní v pokračovaní tejto knihy, posledná kapitola nás upozorňuje, aby sme sa vzdali duchovného barbarstva. Biblické alebo duchovné barbarstvo tkvie jedine v tom, ak nerozumieme Božiemu jazyku a tak mu následne ani nedôverujeme. To je dôvod, prečo sa budeme snažiť aj naďalej rozjímať nad Božím slovom a ponárať sa do jeho hĺbok v hebrejskom kontexte. Ak sa k nám pripojíte, bude to pre nás radosťou a požehnaním. Ak nie, prosíme, hľadajte ďalej.

Prekážky v apoštoláte

Ješua 2 – 41 – Sk 27, 1-44:

Ak najväčšia prekážka v učeníctve je v nás samých – hlavne v podobe roztržitosti, v zmysle nesústredenosti sa na to najpodstatnejšie v živote, tak najväčšia prekážka v apoštoláte už nie je v nás

Zdroj YouTube

– pochopiteľne, ak sme skutoční učeníci, ale tkvie v klamlivej taktike nepriateľa, ktorý sa nás snaží vystrašiť, zneistiť, spochybniť, či prekaziť Božie plány.

Damašská skúsenosť

Ješua 2 – 40 | Sk 26, 1-32

Všetci potrebujeme vo svojich životoch zažiť niečo podobné, ako zažil apoštol Pavol na ceste do Damašku.

Ješua 2 – 40 | Sk 26, 1-32

Nemusí ísť o jednorazovú udalosť; nemusí ísť ani o tak dramatickú skúsenosť, a možno ani v ničom podobnú s tou Pavlovou, okrem toho najpodstatnejšieho ukazovateľa tzv. „damašskej skúsenosti“ – zmeny života.

Zdroj YouTube

Obhajoba Pavla

Ješua 2 – 39 | Sk 24, 1 – 25, 27

Pokračovanie prednášok cyklu Ješua

Pri čítaní 24. a 25. kapitoly Skutkov apoštolov si môžeme uvedomiť Pavlovu pripravenosť obhájiť nádej, ktorá sa ukrýva vo viere vo všetko, čo je napísané v Zákone a u Prorokov snúbenú s vierou v zmŕtvychvstalého Pána; a to tak do obsahu ako aj do spôsobu. Toto posolstvo je zrejme veľmi aktuálne aj pre nás v dnešných časoch.
Zdroj: https://www.youtube.com/@menojesua2192