Pár slov o Golgote

Krátke zamyslenie o mieste Golgota z pohľadu Starej aj Novej zmluvy.

Comments are closed.