Golgota je miesto, kde bol ukrižovaný Ježiš. Jeruzalem. Kostol svätého hrobu

Golgota bola podľa kanonických evanjelií miestom bezprostredne za hradbami Jeruzalema, kde bol ukrižovaný Ježiš.

Comments are closed.