Čo hovorí Biblia o manipulácii?

ODPOVEĎ

Biblia má o manipulácii čo povedať. Prostredníctvom príkladov, zásad a priamych príkazov nás Písmo varuje pred manipuláciou druhých a pred tým, aby sme sa nechali manipulovať.

Manipulácia je vo svojej podstate druh klamstva. Keď niekto hovorí nepravdu s cieľom oklamať, je manipulatívny, pretože klamať znamená manipulovať niekoho, aby si myslel alebo sa správal určitým spôsobom. Všetky biblické zákazy klamstva sa teda dajú aplikovať na manipuláciu. Klamanie je hrozný hriech.

Satan je „… luhár a otec lži.“ (Jn 8, 44). Môžeme ho tiež nazvať „majstrom manipulácie“. Manipuloval Evou, pričom používal polopravdy a apeloval na jej túžbu po múdrosti, aby ju oklamal a prinútil ju neposlúchnuť Boha. Satan dodnes manipuluje s ľuďmi a vťahuje ich do pascí, ktoré im nastražil. „A nečudo, veď sám satan sa tvári ako anjel svetla.“ (2 Kor 11, 14). Využíva naše slabosti, hladí našu pýchu a uisťuje nás, že nasledovanie hriešnej cesty je v našom najlepšom záujme. Je zákerný vo svojej rafinovanosti; má mnoho úskokov, aby nás dostal pod svoju kontrolu.

Čo je duchovná manipulácia

Manipulovať znamená vyjednávať, ovládať alebo ovplyvňovať vo svoj prospech. Duchovná manipulácia je technika, ktorú používajú niektoré cirkvi a kulty, ktoré zneužívajú ľudí, aby ich ovládli a získali zisk, pričom vytvárajú dojem, že ich učenie je založené na Biblii.
Niektoré náboženské skupiny vytrhávajú Písmo z kontextu, aby podporili svoje presvedčenie. Izolujú „dôkazové texty“ a „vyberajú si z nich verše“, aby neinformovaných ľudí presvedčili, že ich výklad je správny, a to dokonca do takej miery, že tvrdia, že len oni majú „pravdu“ a všetci ostatní sa mýlia. Niektorí dokonca pozmenili Bibliu a vytvorili vlastný preklad, aby podporili svoje náboženské predsudky.

Poruchy príjmu potravy – S jedlom v násilníckom vzťahu

Najznámejšími diagnózami v rámci tohto ochorenia sú mentálna anorexia, mentálna bulímia a záchvatové prejedanie. Vo všetkých prípadoch ide o závislosť na manipulácii s jedlom, nie na jedle samotnom. Porucha často vzniká ako dôsledok výrazne stresujúcich udalostí v živote mladých. Aké „benefity“ ponúka a prečo je ťažké sa ich vzdať vysvetlí Valentína Sedileková, zakladateľka projektu Chuť žiť.

Vo videopodcaste sa dozviete:
– Prečo majú poruchy príjmu potravy najvyššiu úmrtnosť spomedzi duševných chorôb?
– Je hmotnosť ukazovateľom prítomnosti poruchy?
– Ako ochorenie manipuluje psychiku človeka?
– Vzorce správania v rodine môžu podporiť vznik ochorenia alebo jeho udržiavanie. Ktoré to sú?
– Kto všetko by sa mal podieľať na liečbe?

Zdroj YouTube

Gaslighting – manipulatívna technika „blikajúcej plynovej lampy“

„Gaslighting“ je prepracovaná a mimoriadne zákerná technika psychologickej manipulácie, ktorá väčšinou prebieha dlhší čas. Je založená na tom, že psychopatický, ale dosť inteligentný manipulátor sa orientuje na obeť, ktorá je citlivá až hypersenzitívna a vnímavá na vonkajšie signály. Zámerom manipulátora („Gaslightera“) je vytvárať nekončiacu sériu komunikačných situácií, ktoré majú za cieľ postupne podkopať dôveru obete v jeho/jej schopnosť rozlíšiť pravdu a nepravdu, to, čo je pre obeť dobré a zlé, spochybniť či sa skutočnosť, ktorú obeť vníma, reálne deje.