Účinné metódy proti manipulácii

Najlepšími ochrannými metódami proti manipulácii sú účinné komunikačné nástrojeKladenie správnych otázok, profesionálne načúvanie partnerovi, spresňovanie a konkretizovanie jeho výrokov doplňujúcimi otázkami predstavuje najlepšie prostriedky proti akejkoľvek manipulácii.

Medzi najčastejšie používané účinné ochranné komunikačné nástroje voči manipulácii patrí správne a cielené používanie otázok, napr.:
Potrebujete ďalšie informácie?
Súhlasíte s týmto návrhom?
Máte záujem podieľať sa na riešení?
Ktoré riešenia prichádzajú podľa vás do úvahy?
Čo podľa vášho názoru predstavuje najväčšie prekážky, ktoré je nevyhnutné odstrániť?
Aké podmienky sú pre vás najdôležitejšie?
Čo by sme mali urobiť, aby to fungovalo?
Ako by sa to ešte dalo urobiť inak?
Čo tým presne myslíte?

Aké nástroje používa psychická manipulácia?

Strácate sebadôveru? Objavujú sa náznaky pocitu menejcennosti, ktoré v poslednom čase silnejú? Považovali ste sa predtým za viac-menej vyrovnanú osobnosť, a teraz máte o sebe čoraz viac pochybností? Začínate vo svojom vnútri pochybovať o svojich schopnostiach, odborných vedomostiach alebo danostiach a vlastnostiach, ľudských, príp. profesijných kvalitách? Ste pod neustálym tlakom a v strese? Získavate dojem, že nedokážete vhodne komunikovať?

Čelíte v medziľudských vzťahoch ťažkostiam, s akými ste sa predtým nikdy alebo nikde nestretli? Leží vám nejaká osoba alebo určité osoby v hlave a často o nej či o nich hovoríte alebo ich spomínate? Má na vás vzťah s touto osobou či osobami devastujúce účinky, ktoré si neuvedomujete? Vyskytuje sa vo vašej blízkosti niekto, kto vo vás vzbudzuje pocity viny, zvaľuje na vás svoju zodpovednosť, zasieva vo vašom okolí hádky, správa sa k vám alebo aj k iným ľuďom s nedostatkom rešpektu? Neviete na svoje nejasné tušenia o negatívnom účinku takýchto osôb vo svojom živote nájsť žiadne racionálne vysvetlenie?

6 zásad, ako sa nenechať zmanipulovať

Na žiadnu manipuláciu sa nedá vopred pripraviť. Najdôležitejšou obranou je väčšinou to, že manipulátorov zámer a príslušnú taktiku vopred odhalíte. Účinnú ochranu predstavuje potom to, že rozpoznáte, čo sa vlastne deje a prípadne to dokážete aj pomenovať.

Základným krokom k obrane proti skrytým útokom a vplyvom akéhokoľvek manipulátora je uvedomenie si skutočnosti, že niekto vami naozaj manipuluje. Keď si to uvedomíte, dokážete okamžite takéto správanie blokovať.

K ďalším krokom obrany patrí:
-pevné rozhodnutie, že nikomu nedovolíte, aby vami manipuloval,
uvedomenie si svojich vlastných práv,
-vybudovanie si vlastného „ja“,
-odmietnutie toho, čo si v skutočnosti sami neprajete a nechcete,
-nezamieňanie si odmietnutia čohosi alebo kohosi nežiadaného či nevyžiadaného so zavrhnutím alebo znehodnocovaním toho druhého,
-zoznámenie sa s manipulatívnym spôsobom konania a jeho charakteristikami,
-nacvičenie a naučenie sa rôznych techník, metód, postupov obrany proti manipulatívnemu konaniu, najlepšie v spolupráci s odborníkom.

Nejste jako loutka? Techniky manipulace a jak se jim bránit…

     

Každý z nás určitě někdy navštívil divadlo, a někteří dokonce i loutkové divadlo. Rádi se díváme na výplody fantasie aktérů, kteří pohybují vtipně loutkami. Ale co když jsme my sami někým ovládáni? Co když se staneme loutkami, které se vtipně pohybují po trase, kterou nám kdosi určí? Jak zpřetrhat nitky, které nás ovládají?

         Problematika definice manipulace

         Pojem manipulace pochází z latinského manipulo, které znamená „dělat něco rukama“. I proto slovo manipulace nemůžeme chápat pouze v negativním smyslu. Dnes ho můžeme používat i v dalších významech – například manipulace s předmětem, manipulace s jazykem. V negativním významu byl pojem poprvé použit v roce 1964 pro nepoctivé ovlivňování voličů. 

Jak lze bezpečně rozpoznat, že společenství věřících je sekta?

 
Matoucí může být zvláště to, že vlastního zneužívání si nemusíme být vědomi, protože ho i před sebou samými dokážeme krýt zbožnými úvahami, řečmi nebo verši z Písma.

Slovo „sekta“ je nadávkou, za níž si každý čtenář představí něco jiného. Dá se z něho ale vyrozumět, že tazateli jde o rozpoznání špatných, nebo dokonce nebezpečných rysů ve společenství. Rozpoznat tyto rysy bezpečně a nezpochybnitelně není možné. Už jenom proto, že i ve zdravém společenství se mohou klidně vyskytnout špatné způsoby jednání, a naopak: jednotlivci se svatou hroší kůží dokáží čerpat i z velmi pochybně fungujících společenství.

Znaky manipulačního chování


1. Navozuje pocit viny a dovolává se při tom rodinných vztahů. přátelství, profesionální zodpovědnosti, příslušenství k náboženské či jiné organizaci.

2.Přenáší zodpovědnost na druhé nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit.

3.Nesděluje jasně své žádosti, potřeby či city.
Odpovídá obvykle neurčitě.

Láska a manipulácia

Od zamilovanosti k fungujúcemu vzťahu
Sympatický, očarujúci, vzdelaný, niekedy šarmantný, niekedy naopak nesmelý. Taký zväčša býva popis partnera, po akom túžime, stačí ho stretnúť a zrazu sme plní nádejí, dúfame, že práve s týmto človekom budeme po celý život šťastní. Stáva sa to každú chvíľu tisíckam dvojíc. Ale čo keď sa po čase ukáže, že vysnívaný partner je manipulátor? Že sa síce sprvu správal takmer dokonale, ale s tým, ako postupne maska padá, je tu namiesto pohodového a láskavého partnera iný človek, ktorý vás ničí, uráža, ponižuje a obmedzuje?

Manipulatívne jednanie

Nejasný kontext sdělení.
Manipulátor nechce podávat jasné a srozumitelné myšlenky, protože pro manipulaci je výhodnější používat jakousi „mlhu“, pomocí které lze kdykoliv kohokoliv tlačit do pozice „ty moje myšlenky nechápeš“. S tím bývá často spojeno jakési „skromné povznesení se nad věc“, kterým manipulátor dává skrytě najevo, že má převahu, že jeho myšlenky zůstávají u některých lidí nepochopené, dává najevo, že to přece není jeho vina.

Uhýbání přímým otázkám.
Manipulátor nemůže a nechce odpovídat na přímé otázky přímými odpověďmi, protože to mu ubírá prostor pro manipulaci a byl by nucen říct konkrétní věci, které by mohly projevit rozporuplnost jeho sdělení. Manipulátor totiž používá sdělení účelově a není pro něj důležité, co říká,ale jakého výsledku dosáhne, tudíž tvrdí to, co se mu právě hodí, ale nikdo nesmí poznat, že jsou v tom rozpory, proto na přímé otázky neodpovídá.

Jak jednat se sociopatem

Sociopati jsou často okouzlující a zajímaví, ale jakmile je lépe poznáte, odhalíte jejich skutečnou osobnost. Pokud znáte někoho, kdo manipuluje a lidmi a postrádá svědomí, je důležité naučit se s ním jednat, abyste si nenechali ublížit. Nemá smysl hádat se se sociopatem – nejlepší je dát najevo, že jste dostatečně inteligentní na to, abyste jeho svodům nepodlehli.

Naučte se rozpoznávat známky toho, že je člověk sociopat.

Sociopati trpí poruchou osobnosti, která způsobuje, že nejsou schopni se vcítit do ostatních lidí. Přestože často působí příjemně a přátelsky, využívají svého kouzla k tomu, aby manipulovali s ostatními lidmi.

Následující vlastnosti jsou mezi sociopaty běžné: [1]
Povrchní kouzlo – všichni je mají rádi
Inteligence – často jsou úspěšní a vzdělaní
Chybějící svědomí – když udělají něco špatně, nelitují toho
Nedostatek empatie – nedokážou se vcítit do ostatních lidí
Lhaní – nedělá jim problém lhát, necítí se provinile
Neschopnost milovat – jejich blízcí mají pocit, že ve vztahu něco chybí
Egocentrismus – když jsou středem pozornosti, jsou spokojení
Pocit nadřazenosti – často si myslí, že jsou lepší, než ostatní

Music Changes the Way You Think

Different music encourages different frames of mind

Hum the first two notes of “The Simpsons” theme song. (If you’re not a Simpsons fan, “Maria” from West Side Story will also do.) The musical interval you’re hearing—the pitch gap between the notes—is known as a “tritone,” and it’s commonly recognized in music theory as one of the most dissonant intervals, so much so that composers and theorists in the 18th century dubbed it diabolus in musica (“devil in music”).
Now hum the first few notes of Twinkle Twinkle Little Star, or, if you prefer something with a little more street cred, the “I’m sorry” part in Outkast’s “Ms. Jackson.” This is the “perfect fifth.” It’s one of the most consonant intervals, used in myriad compositions as a vehicle of resolution and harmony.

Poznejte manipulátora

Cítíte se v jeho společnosti neustále vinni anebo máte neustálý strach. Strach z toho, jak bude reagovat na vaše slova, máte strach z jeho ztráty, strach z toho, že se opět urazí, odejde, začne se vztekat. Tak vypadá život s manipulátorem. Mnozí z nás s druhými manipulují a ani o tom nevědí. V mnohem složitější situaci jsou však blízcí manipulátora, kteří ani neví, že jsou jeho obětí. Poznejte tedy manipulátora podle jeho základních charakteristik, můžete tak díky tomu konečně s jeho manipulací něco udělat!
Zásada manipulátora # 1 – Zesměšňuje ostatní
             Manipulátor rád zesměšňuje své blízké, a to hlavně na veřejnosti. Často jeho zesměšnění může vypadat jako holá legrace, avšak vás jeho chování vnitřně zabolí a necítíte se v ten okamžik dobře.

Emocionálna manipulácia: Bojovali ste už niekedy bitku niekoho iného?

Emocionálne a iné manipulácie nie sú nijaká zriedkavosť – a to dokonca ani na pracovisku. Ľudia sú rôzni – niektorí svoje ciele dosahujú vlastnou aktivitou, ďalší z nejakého dôvodu na dosahovanie svojho cieľa používajú iných. A ten dôvod nie je len jeden – aj manipulátorov je viacero typov, od nevinného „červa“, ktorý sa snaží vyhnúť nepríjemnej situácii alebo následkom vlastného zlyhania, cez „dramatickú divu“ bažiacu po pozornosti až po skrytého psychopata, ktorý manipuluje nie kvôli výsledku, ale kvôli uspokojeniu z emocionálnej frustrácie svojej „obete“.

Manipulácia v partnerskom vzťahu

Manipulácia médiami je zjavná a som presvedčená, že ju možno aj ľahšie reflektovať než manipuláciu v medziľudských vzťahoch, ktorá je zakrytá nánosmi emocionálnych vrstiev s našimi príbuznými, respektíve životnými partnermi. Samotní partneri manipuláciu ako problém alebo prvok disharmónie či nespokojnosti reflektujú len s ťažkosťami. Zvyknú si uvedomiť partnerovu dominanciu či neustále presadzovanie jeho vôle, aroganciu alebo netoleranciu. Často im ostane len pocit nespokojnosti, že sa vo vzťahu necítia príjemne. Chýba im sloboda. Tento príspevok sa prelína s niektorými dosiaľ publikovanými prácami, informuje o najrôznejších prejavoch manipulácie v partnerovi a ponúka teoretické návrhy riešení týchto situácií. Od iných publikovaných prác, s ktorými som sa konfrontovala, sa článok líši prepojením transakčnej analýzy s manipuláciou, skúmaním partnerskej komunikácie ako možným prediktorom a ukazovateľom manipulatívneho správania a rozoznávaním preferencie životných postojov, ktoré svojim pôsobením manipuláciu vo vzťahu podporujú.

Ako sa vyhnúť emocionálnej manipulácií počas chvál, worshipu

Chvály môžu byť veľmi emotívne. Mohutná hudba, davy ľudí, aura Božieho majestátu a obrátenie pozornosti človeka k nemu, môžu vytvárať intenzívne pocity radosti, očakávania alebo dokonca i smútku. Niektorí plačú. Niektorí ľudia sa smejú. Niektorých to ani nepohne.
I napriek rôznym postojom je to všetko v poriadku.

Problém však nastáva, ak vedúci chvál  vyvinie spoločné úsilie s hudobníkmi zmeniť emócie ľudí v snahe vynútiť si „určité správanie“. To sa nazýva „emocionálna manipulácia“ ktorá je škodlivou a ktorá kradne pravé uctievanie.

Jak se chránit před manipulací

Prvním krokem bude zjištění, zda člověk, který nás trápí nebo sabotuje naší práci, není manipulátor.

Truchlení nad ideální komunikací s manipulátorem

Truchlení nad ideální nebo normální komunikací spočívá v přijetí skutečnosti, že se s manipulátorem „normálně“ komunikovat nedá! Avšak přesto dále chováme naději, že přimějeme dotyčnou osobu, aby se změnila. Naděje nám dodá trpělivosti, dále se pokoušíme vztah někam směrovat, ale naše snažení nám přinese jen další trápení a vztah se stává nezvladatelným stresorem. Je proto třeba, že změnu přestaneme očekávat, protože přeměny manipulativních osobností jsou nesmírně vzácným jevem. Pokud se stále držíme přesvědčení typu „nakonec snad pochopí, že takovým způsobem nás k lepší práci nemotivuje“, „je důležité dobře vycházet s kolegy“ apod., znamená to, že stále ještě doufáme v ideální vztahy a hodláme ctít své zásady za každou cenu. Řídíme se svými zásadami a ideály, nikoliv skutečností, že naše vztahy jsou naplněny utrpením.