Isabelle Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat

Jsme obklopeni manipulátory? Proč se někdo stane manipulátorem? A jaké jsou charakteristické znaky vztahového manipulátora?


Možná znáte knihu francouzské psycholožky Isabelle Nazare-Agaové „Nenechte sebou manipulovat“, v níž autorka popisuje na základě své terapeutické praxe osobnost manipulátora a návod, jak se mu bránit, jak sebou nenechat manipulovat. Přinášíme vám krátký úryvek z jejího díla, který je zaměřený na to, jaké jsou charakteristické znaky vztahového manipulátora. Autorka jich uvádí celkem třicet.

Lze určit třicet charakteristických znaků; čtyři z nich vyplývají z ostatních šestadvaceti. V jednání jedince, jehož označujeme jako manipulátora, poznáme přinejmenším deset charakteristických znaků z tohoto seznamu:
Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se přitom rodinných vztahů, přátelství, lásky, profesionální zodpovědnosti atd.
Přenáší zodpovědnost na druhé nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit.
Nesděluje svoje své žádosti, potřeby, city a názory.
Obvykle odpovídá neurčitě.
Mění své názory, chování a city podle situace nebo osoby, s níž je ve styku.
Své žádosti zakrývá logickými důvody.
Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a reagovat okamžitě na žádosti i otázky.
Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (místo osobního rozhovoru telefonuje, nechává vzkazy písemně).
Zašívá nešvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, a je schopen rozvrátit manželství.
Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (přehání závažnost nemoci, stěžuje si na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení apod.).
Nedbá na žádosti druhých (i když tvrdí pravý opak).
Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (k jeho oblíbeným pojmům patří lidskost, milosrdenství, rasismus, hodnocení „dobrá“ nebo „špatná“ matka apod.).
Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá.
Neomaleně mění téma uprostřed hovoru.
Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich.
Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že „má navrch“.
Lže.
Hlásá lež, aby se dověděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.
Je egocentrický.
Závidí třeba i partnerovi nebo vlastním dětem.
Nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
Jeho slovní projev zní logicky a koherentně, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
Užívá lichotek, aby se zalíbil, dává dárečky nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy.
V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.
Jde za svými cíli velmi důsledně, ale na úkor druhých.
Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nedělali.
Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

Comments are closed.