Ješua II – 38 | Sk 23, 1-35: Falošný prorok alebo falošné obvinenie?

Táto alternatíva neplatila iba za čias, keď apoštol Pavol musel pred veľradou obhajovať svoje učenie a svoje postoje, ale platí aj dnes.

Platí na adresu apoštola Pavla, keď sa aj na neho odvolávame pri nerešpektovaní niečoho z Božieho slova. Tým, či chceme alebo nie, ho prehlasujeme za falošného proroka. A táto alternatíva platí aj pre všetkých, ktorí majú odvahu ho v tom napodobňovať.

Prevzaté z YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3WGKgPHBYyUmoiQM8Zhvcg

The Teaching of Joyce Meyer

In answer to a question, Hank Hanegraaff, host of the Bible Answer Man broadcast, plays an example of Joyce Meyer’s teaching and then comments on her false prosperity message and a misquotation of Scripture.
Ako odpoveď na otázku, Hank Hanegraaff, moderátor vysielania Bible Answer Man, uvádza príklad učenia Joyce Meyer a následne komentuje jej falošné posolstvo o prosperite a prekrútený citát z Písma

Manifestacje demoniczne, zwiedzenie a charyzmatycy – Démonické prejavy, klam a charizmatici

Duch Święty czy zwiedzenie? Jakie owoce przynosi zasiew Toronto Blessing? Gośćmi Tematu Dnia byli Łukasz Malinowski i Marcin Remisiewicz, twórcy portalu zwiedzeni.pl, którzy w rozmowie z Ewą Pietrzak wyjaśniali, jak ułożyć bezpieczną drogę charyzmatyczną w Kościele katolickim.
– Po naszym rozeznaniu możemy powiedzieć, że tutaj nie ma Ducha Świętego. Jeżeli w ogóle kiedyś był, to zniknął pod wpływem ludzkiej pychy, pogoni za doznaniami, za ewangelią sukcesu, pogonią za cudami
– mówił Marcin Remisiewicz – Ewangelia sukcesu jest dosyć niebezpieczną ewangelią, jeśli nie wypływa z Ewangelii Krzyża. U przedstawicieli ruchu Toronto Blessing tego krzyża jest bardzo mało, jest wręcz zmarginalizowany
– dodawał Łukasz Malinowski Jak podkreślał Marcin, „głęboka relacja z Panem Bogiem, która owocuje charyzmatami, czy posługą w mocy Ducha Świętego powinna wynikać z podjęcia całej drogi za Chrystusem, idziemy pod krzyż, trwamy pod tym krzyżem i dalej do zmartwychwstania“. Według niego, to są praktyki, które tego krzyża nie uznają.