Jak poznać, że jesteś atakowany przez złe duchy? – ks. Piotr Glas

Ako zistíte, či na vás útočia zlí duchovia? – Páter Piotr Glas

Otec Peter Glas nám pripomína veci, o ktorých mnohí nechcú hovoriť alebo hovoria nepravdy – duchovné zlo, satan skutočne existuje.

Jak poznać, że jesteś atakowany przez złe duchy?

Otec Peter Glas nám pripomína veci, o ktorých mnohí nechcú hovoriť alebo hovoria nepravdy – duchovné zlo, satan skutočne existuje. Charakteristickou črtou jeho padlej povahy je nenávisť voči človeku, najmä kvôli jeho spáse. Lož a vražda – to sú ďalšie dve vlastnosti padlých duchov. Vyhladzujú, vraždia telesne i duchovne. Otec Peter poučuje aj o tom, čo je to duchovný útok, aké znaky ho sprevádzajú a ako prejsť obdobím útokov. Konferencia prednesená vo farnosti svätého Erkenwalda, Walton-on-Thames, Anglicko, 23. septembra 2022.

Ksiądz Piotr Glas przypomina o sprawach, o których wielu nie chce mówić albo mówi nieprawdę – duchowe zło, szatan istnieje naprawdę. Cechą jego upadłej natury jest nienawiść do człowieka, szczególnie ze względu na jego zbawienie. Kłamstwo i zabójstwo – to dwie kolejne cechy upadłych duchów. Unicestwiać, mordować cieleśnie i duchowo. Ks. Piotr poucza także na czym polega atak duchowy, jakie towarzyszą mu znaki i jak przejść przez czas ataków. Konferencja wygłoszona w parafii pw. św. Erkenwalda, w Walton-on-Thames, w Anglii, 23 września 2022 r.

Comments are closed.