Jak poznać, że jesteś atakowany przez złe duchy? – ks. Piotr Glas

Ksiądz Piotr Glas przypomina o sprawach, o których wielu nie chce mówić albo mówi nieprawdę – duchowe zło, szatan istnieje naprawdę. Cechą jego upadłej natury jest nienawiść do człowieka, szczególnie ze względu na jego zbawienie. Kłamstwo i zabójstwo – to dwie kolejne cechy upadłych duchów. Unicestwiać, mordować cieleśnie i duchowo. Ks. Piotr poucza także na czym polega atak duchowy, jakie towarzyszą mu znaki i jak przejść przez czas ataków. Konferencja wygłoszona w parafii pw. św. Erkenwalda, w Walton-on-Thames, w Anglii, 23 września 2022 r.

Comments are closed.