Siła Tatuażu (Uzależnienie, zniewolenie i śmierć duchowa).

Sila tetovania (Závislosť, zotročenie a duchovná smrť)

V známom tetovacom štúdiu v Olsztyne som predložil tetovací náčrtník a zložil skúšku, ktorá pozostávala z povrchového tetovania zmývateľným atramentom. Čo sa vám postavilo do cesty? Vtedy som si myslel, že strach z krvi a ihiel, teraz viem, že Pán Boh ma chránil. Tetovaním som mohol ublížiť mnohým ľuďom, a tak som ublížil len sebe.“ Video, ktoré ste si pozreli, bolo vytvorené ako nekomerčný produkt jednočlenným tímom.

Sila tetovania (Závislosť, zotročenie a duchovná smrť)

W znanym olsztyńskim studiu tatuażu złożyłem sketchbook tattoo i przeszedłem egzamin, który polegał na powierzchniowym wykonaniu tatuażu zmywalnym tuszem. Co przeszkodziło? Wtedy myślałem, że strach przed krwią i igłą, teraz wiem, że Pan Bóg mnie uchronił. Tatuując, mogłem wyrządzić krzywdę wielu osobom, a tak wyrządziłem tylko sobie.“ Film który obejrzałeś stworzony został jako produkt niekomercyjny przez jednoosobowy zespół.