KURSY ALFA – WĄŻ W KOŚCIELE

Kurzy ALFA – Had v Cirkvi

Video odpovedá na najdôležitejšie otázky o kurze Alfa

1.Kto je tvorcom kurzu Alfa?

  1. väzby tvorcu na Toronto Blessing
  2. protestantské učenie
  3. je kerygma, na ktorej je založené učenie Kurzov Alfa, katolícka?
  4. je katolícky pohľad na Kurzy Alfa skutočne katolícky?
  5. aké prepojenia majú niektorí rečníci na Národnej konferencii Alfa 2019 ?
KURSY ALFA – WĄŻ W KOŚCIELE (Kurzy ALFA – Had v Cirkvi)

Film odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące Kursu Alpha:
1. Kim jest twórca Kursów Alpha?
2. Powiązania twórcy z Toronto Blessing
3. Nauczanie protestanckie
4. Czy kerygmat na którym opiera się nauczanie Kursów Alpha jest katolicki?
5. Czy katolickie ujęcie Kursów Alpha jest rzeczywiście katolickie?
6. Jakie powiązania mają niektórzy prelegenci Ogólnopolskiej Konferencji Alpha 2019 ?

itd. https://drive.google.com/file/d/1t50M… – WOW life Church i Formacja Transformacja


Zdroj YouTube