Fałszywe chrześcijaństwo. Jak szatan zatruwa Kościół?

Falošné kresťanstvo. Ako satan otravuje Cirkev?

Pozývame vás vypočuť si stretnutie autora s o. profesorom Robertom Skrzypczakom pri príležitosti jeho najnovšej knihy „Kresťan na rázcestí“, ktoré sa konalo v rámci veľtrhu katolíckych vydavateľstiev vo Varšave.


👉 Čo znamená veriť a nasledovať Ježiša?
👉 Ako oddeliť zrno od pliev?
👉 Koho máme počúvať dnes, keď okolo nás hovorí toľko ľudí, ktorí si uzurpujú právo mať „pravdu?
👉 Stretnutie viedla Weronika Kostrzewa.

Zapraszamy do wysłuchania spotkania autorskiego z ks. prof. Robertem Skrzypczakiem wokół jego najnowszej książki „Chrześcijanin na rozdrożu“, które odbyło się w ramach Targów Wydawców Katolickich w Warszawie.
👉 Co to znaczy wierzyć i podążać za Jezusem?
👉 Jak oddzielić ziarno od plew?
👉 Kogo dziś słuchać, gdy wokół nas wypowiada się tak wielu ludzi, uzurpujących sobie prawo do posiadania „prawdy?
👉 Spotkanie poprowadziła Weronika Kostrzewa.

o. Piotr Glass – o skutočných znakoch konania Ducha Svätého v duši

– už pred prednáškou koná Duch sv. – príhoda
– je potrebné rozlišovať, kde koná Duch Svätý – čo to znamená?

o. Piotr Glass

– keď nájdeme Ducha Svätého, prichádzajú prenasledovania, je to stále takto?
– Dialógy Ľudmily Krakowieckej – mystyčky 20.tého storočia – ako treba kráčať po duchovnej ceste – generálna svätá spoveď – prečo je dôležitá