Okultismus, satanismus, magie – co nabízí a co berou

Žijeme v době, kdy se spousta lidí nad věcmi v životě až tak nezamýšlí. Život běží rychle a my chceme rychlá řešení, rychlé informace, rychlé změny, snadnou možnost mít moc nad událostmi, věcmi, lidmi, moc k prosazení sebe. Mladá generace navíc touží po silných zážitcích nejrůznějšího druhu. Ne každá zkušenost je ale taková, že naše „zkusím a uvidím“ zůstane bez následků. Jsou zkušenosti, které nejdou vzít zpátky a ovlivňují lidský život natrvalo.
Právě zkušenost s temnými silami, které se skrývají za celou oblastí okultních praktik, magie a satanismu, je tou, která poznamenává člověka trvale. Účel nesvětí prostředky a pomocí temných sil nemohu dosáhnout dobra.  Takové „dobro“ mi v něčem pomůže – a v něčem podstatnějším uškodí. Okultismus a magie totiž skutečně „funguje a pomáhá“ v mnoha věcech, které si člověk sám nedovede vyřešit. Ale za strašně krutou cenu – zničí život jemu samotnému. Jaké symptomy můžeme vidět v životě člověka, který se temným věcem nějakým způsobem otevřel? A co s tím můžeme dělat, když už se něco zlého stalo? 
S Bohem má vždycky a všechno v tomto světě nějaké řešení. Ten, který nás povolal do života v tomto světě, nás nenechal samotné. Je důležité, abychom měli ochotu si přiznat, že některá naše životní rozhodnutí nebyla správná, a prosit Boha, aby nám pomohl.

Přednáška, která zazněla v Ostravě v březnu 2017, je ke stažení zde.
http://karmel.d1net.cz/data/prednasky/okultismus_Ostrava_brezen_2017_.mp3

MODLITBA – Zrieknutie sa zlého. ( o. Elias Vela OFM )

Môj Pane Ježišu, v Tvojom mene,
skrze Tvoju svätú krv, skrze Otcovu
lásku ku mne,
skrze moc Ducha Svätého,
na príhovor Panny Márie,
Svätého Jozefa, Svätého Michala,
a všetkých svätých a všetkých
našich patrónov, v jednote
s Katolíckou Cirkvou,
sa zriekam diabla a všetkých zlých duchov.

Zriekam sa každého zlého ducha,
vo mne alebo proti mne.
Zriekam sa akéhokoľvek puta
so satanizmom, okultizmom
špiritizmom, a hnutím New Age.
Zriekam sa akéhokoľvek puta
s mágiou, psychotronikou, a veštectva.
Zriekam sa akéhokoľvek negatívneho
puta s mojimi predkami v mojom
rodokmeni.

Zriekam sa akejkoľvek kliatby,
akéhokoľvek prekliatia, akéhokoľvek
uhranutia, akejkoľvek negativity,
vo mne alebo proti mne, proti mojej
rodine, alebo proti mojím deťom,
alebo proti môjmu manželstvu, alebo
proti mojej budúcnosti, alebo proti
môjmu zdraviu, psychickému zdraviu,
alebo proti mojej ceste viery, alebo
proti môjmu bydlisku, alebo proti
môjmu zamestnaniu.
A Ja vzývam Teba Pane Ježišu,
a jedine Teba, aby si bol jediným
Veliteľom, a jediným Pánom
nad mojím životom.
Amen.

Pýtame sa exorcistu

Nerozumiem celkom kliatbam, ktoré prechádzajú z predkov na ďalšie tri generácie. Prečo niekoho zasiahnu a niekoho nie? Čo robiť, aby sme ich zrušili?
Odpoveď na túto a ďalších 127 otázok nájdete v knižke, ktorú spoločne vytvorili návštevníci internetovej stránky Zachej.sk a košický exorcista Imrich Degro.
O rozmanitosti podnetov svedčí nasledujúci zoznam tém: prekliatie, rodové zaťaženia, posadnutosť, okultizmus, zvláštne predmety a praktiky, liečebné techniky, kozmetika, vzťahy, neprajnosť, závislosti, choroby, neplodnosť, sexualita, zosnulí, modlitba, kresťanský život.
Knižné publikovanie otázok a odpovedí, usporiadaných tematicky do kapitol, má poslúžiť čo najširšiemu okruhu čitateľov, aby našli pomoc a radu vo svojich ťažkých či nejasných životných situáciách.
Odpovede o. Degra čitateľom sú zároveň odpoveďou na výzvu apoštola Pavla: „Všetko skúmajte, a čo je dobré, toho sa držte!“ (1 Sol 5,21) Prostredníctvom tejto knižky prehlbujme poznanie našej viery, aby sme sa vyhli nebezpečenstvám rôzneho druhu a vyberali si len to, čo je pre nás skutočne dobré a čo nás povedie k večnému životu.
Kniha je cirkevne schválená.

Jazyk: slovenský jazyk
Počet strán: 192 strán
Väzba: viazaná väzba (tvrdá)
Rozmer: 120 x 190 mm
Imprimatur: áno
ISBN9788082111746
ID33518

All I Wanted was Love | Ex-Satanist John Ramirez

John Ramirez shares his powerful testimony on how he grew up deep in witchcraft and demonic spiritual warfare and how God completely changed his life inside out and upside down. – John Ramirez sa zdieľa silným svedectvom ako upadol do čarodejníctva a démonického duchovného boja, ako Boh úplne zmenil, prevrátil a nasmeroval jeho život.