Modlitba oslobodenia

Môj najdrahší Pane Ježišu,
príď teraz ku mne aj so svojim Svätým Duchom.

Ty si zvíťazil nad zlým a Tebe patrí všetka moc,
Tebe sa musí podriadiť každý nečistý duch.

Pane, patrím celý/á len Tebe,
prosím Ťa Pane, ochráň ma, osloboď ma a zachráň ma.

Pane Ježišu, v Tvojom mene,
pre zásluhy Tvojej najsvätejšej krvi,
pre Otcovu lásku ku mne,
mocou Ducha Svätého,

Comments are closed.