Dom na skale 3., 4. časť

Kurz Ješua I.

Na čom stojí naša viera, čo je jej základom? Sám Boh… Naša viera stojí na tom, ako sa sám Pán predstavil, prejavil, čo zjavil… Prví ľudia uverili predstave Boha, ktorá nepochádzala od neho samotného…

Prví ľudia uverili predstave Boha, ktorá nepochádzala od neho samotného…
Existuje úzka súvislosť medzi Zjavením Boha v Biblii a v stvorení ako aj medzi zákonitosťami oboch rovín Zjavenia…

Zdroj YouTube

Ješua I. – 1.,2. časť

O čom je táto biblická škola?

O čom je táto biblická škola? O Božom srdci… a o našom srdci… a o ich zjednotení sa
Čo hovorí Biblia o poslaní človeka? Cesta k naplneniu tohto poslania sa volá: obnova.

Ježišova škola učeníctvaJešua – je jednou z mnohých príležitostí zastaviť sa vo svojom živote a sadnúť si k nohám jediného Učiteľa, ktorého človek má, aby sa naučil opravdivo žiť. Je snahou stretávať sa a potom aj zostávať v jeho mene vo všetkých okolnostiach nášho života. Všetky „zastavenia“ tohto prvého cyklu, ktorý môžeme nazvať Základy, smerujú k Nemu a vyúsťujú v Ňom. Ašpiráciou týchto zamyslení nie je väčšia biblická gramotnosť, informácie, dobrý pocit, ale sám Ješua, ktorý žije alebo chce žiť v nás. Ak niekomu, hoci len nepatrne, pomôžu nastaviť svoj život ako nasledovanie Ježiša, nech vzdáva vďaky Pánovi, lebo je dobrý.
Vlado Šosták

Video prednášky, audio prednášky s prezentáciami k jednotlivým témam, častiam  Biblickej školy Ješua si môžete pozrieť, vypočuť, stiahnuť tu:
https://www.jesua.sk