Biblický kurz Ješua I – 8., 9., 10. časť

8. Od zmluvy s Abrahámom k Novej zmluve. Aký je medzi nimi súvis?

9. Čo je Božie kráľovstvo a ako ho hľadať…

10. Život v Božom kráľovstve a prekážky vstupu doň…

Comments are closed.