Aktuálne Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2024

Varovanie našej Nebeskej Matky celému svetu – varovanie aj pre Slovensko

Marija during an apparition

„Drahé deti! Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem k modlitbe, pretože satan je silný a jeho moc každým dňom silnie prostredníctvom tých, ktorí si vybrali smrť a nenávisť. Vy, milé deti, buďte modlitbou a mojimi vystretými rukami lásky za všetkých, ktorí sú vo tme a hľadajú svetlo nášho Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. „

Medžugorie (bosn. Međugorje) je mestečko s 3 797 obyvateľmi, ležiace v Hercegovine asi 25 km juhozápadne od Mostaru.

Zdroj: https://www.medjugorje.ws/sk/messages/latest-message

Svedectvo z pekla: plač zatratenej duše

Chceš si vybrať pre svoj život a budúcnosť cestu smrti a nenávisti? …skôr ako sa tak rozhodneš, odporúčame prečítať nasledujúce svedectvo

V júlovom zjavení dostali tri maličké deti z Fatimy víziu pekelného ohňa a jeho existencia bola potvrdená 13. októbra veľkým verejným zázrakom. Napriek tomu sa z kazateľníc hovorí málo o pekle. Z tohto dôvodu sa nám ponúka špeciálny zásah z neba, podobne ako vo Fatime, ktorým by sa mala nevyhnutne obnoviť táto vážna doktrína a dať jej dôležité miesto v kresťanskej dogme. Je dobre si uvedomiť, že peklo, o ktorom sa tu hovorí, je peklo, ktoré má významné miesto v katolíckom učení. Ide o peklo opísané naživo Kristom, peklo videné 13. júla 1917 fatimskými deťmi vo svojej živej hrôze. Mená osôb a miest v tomto príbehu sú pozmenené kvôli jeho povahe a faktu jeho nedávneho pôvodu.

Clara a Annette, obidve slobodné katolíčky pracovali spolu na začiatku dvadsiatych rokov v istej obchodnej spoločnosti v Nemecku. Hoci nikdy neboli veľmi blízke priateľky, zdieľali zdvorilý vzájomný rešpekt, ktorý ich doviedol k výmene názorov a nakoniec k vzájomnej dôvere. Clara sa priznávala otvorene k svojej viere a cítila, že je jej povinnosťou poučiť a napomenúť Annette, keďže tá sa v náboženských záležitostiach javila ako príliš plytká alebo povrchná
Po určitom čase sa Annette vydala a opustila firmu. Písal sa rok 1937. Clara strávila jeseň toho roku na dovolenke pri jazere Garda. Asi v polovici septembra dostala list od svojej matky, v ktorom bolo napísané: „Annette … je mŕtva. Bola obeťou autonehody a včera ju pochovali vo Wald-Friedhofe.“ Clara bola vystrašená, pretože vedela, že jej priateľka nebola veľmi nábožná. Bola pripravená predstúpiť pred Boha? Náhla smrť? Čo sa jej stalo? Nasledujúci deň sa zúčastnila svätej omše, prijala sväté prijímanie a vrúcne sa modlila za svoju priateľku. Nasledujúcu noc desať minút po polnoci dostala víziu:
Clara, nemodli sa za mňa! Som v pekle. Ak ti to aj rozpoviem a budem rozprávať dlhší čas, nemysli si, že je to kvôli nášmu priateľstvu. My tu nikoho nemilujeme. Robím to pod nátlakom. V skutočnosti by som bola rada, kebyže ťa môžem vidieť v tom stave, v akom ja musím zostať naveky.

Možno ťa to rozčúli, ale my tu všetci tak zmýšľame. Naše vôle sú zatvrdené zlom – v tom, čo ty nazývaš zlo. Aj keď robíme niečo ‘dobré’, ako ja teraz, keď ti otváram oči o pekle, nie je to kvôli dobrému úmyslu. Pamätáš si ešte na naše prvé stretnutie pred štyrmi rokmi v …? Mala si vtedy 23 rokov a bola si tam už pol roka. Ja som bola začiatočníčka a dávala si mi užitočné rady. Vtedy som zvelebovala tvoju lásku k blížnemu. Smiešne! Tvoja pomoc bola len koketovaním, tu neakceptujeme žiadne dobro – u nikoho.

Pamätáš si, čo som ti povedala o svojej mladosti? Teraz som bolestne nútená vypĺňať niektoré jej trhliny. Podľa plánu mojich rodičov som nemala existovať. Bola som počatá iba nešťastím. Moje dve sestry mali 14 a 15 rokov, keď som sa narodila. Kiež by som nikdy nebola existovala! Kiež by som sa teraz mohla zabiť a ujsť z týchto múk! Žiadnej radosti sa nevyrovná ten pocit, s ktorým by som mohla opustiť svoju súčasnú existenciu. Ale musím naďalej existovať tak, ako som sa rozhodla – ako zatratený človek.

Keď otec a matka, stále mladí, opustili vidiek a šli do mesta, stratili kontakt s cirkvou a zdržiavali sa v spoločnosti bezbožných ľudí. Stretávali sa pri tanci a po roku a pol priateľstva sa ‘museli’ zosobášiť. Moja mama chodievala niekoľkokrát do roka na nedeľnú omšu. Ale nikdy ma neučila sa modliť. Namiesto toho bola naplno zaujatá každodennými starosťami o život, hoci naša situácia nebola až taká zlá. To, čo mám na mysli, je modlitba, omša, náboženské učenie, svätená voda, kostol – k tomu všetkému cítim silný odpor. To všetko nenávidím, pretože nenávidím tých, ktorí chodievajú do kostola a všeobecne každú ľudskú bytosť a všetko.

Z veľkého množstva vecí, ktoré tu prežívame, sú to hlavne muky. Každé poznanie prijaté v hodine smrti, každá spomienka na veci, ktoré sme prežili alebo sú nám známe, je pre nás ako prenikavý plameň. V každej spomienke, dobrej či zlej, vidíme cestu – milosť, ktorou sme pohŕdli alebo ju odignorovali. Ó, aké prežívam muky! Nejeme, nespíme, nechodíme. Pripútaní počujúc škrípanie zubov sa pozeráme na náš zničený život, nenávisť a utrpenie. Počuješ? Namiesto vody tu pijeme nenávisť. A hlavne nenávidíme Boha. Len s neochotou teraz hovorím, aby si ma pochopila.

Oheň Eliáša, zástupná modlitba a pokánie, Mária – nová Archa zmluvy

Pokračovanie prednášok o. Dominika Chmielewského, tentokrát na tému Oheň Eliáša, zástupná modlitba a pokánie, Mária ako nová Archa zmluvy

Oheň Eliáša, zástupná modlitba a pokánie, Mária – nová Archa zmluvy

o. Dominik Chmielewski SDB – Oheň Eliáša, zástupná modlitba a pokánie, Mária-nová Archa zmluvy

Duchovný boj: Znaky a znamenia

Prednáška otca Marettu z cyklu Duchovný boj.

Duchovný boj: Znaky a znamenia
Nástrahy a návnady diabla

Dnešnou témou sú Nástrahy a návnady diabla. Medzi najčastejšie nástrahy zlého patrí upieranie sa na minulosť alebo strach z budúcnosti. Diabol sa nás všetkých snaží chytiť do svojich nástrah a používa pri tom aj to, keď veci v našom živote nie sú v rovnováhe, harmónii. Ďalšou jeho zbraňou je znechutiť nás a odvrátiť tak od toho, aby sme prišli bližšie k Otcovi!

Zdroj YouTube

Modlitba zrieknutia sa okultných praktík

Pane Ježišu, vyznávam, že Ty si môj Pán. Verím, že Tvoja Krv ma očisťuje od každého hriechu, a že vo sviatosti krstu som od Teba prijal silu v boji proti mocnostiam Zlého.

Pane Ježišu, v Tvojom mene sa preto zriekam ducha. ………….. (uveď meno alebo prejav zlého ducha, ktorého sa chceš zriecť).

Pane Ježišu, obmy ma a ochráň svojou Krvou od jeho pô­sobenia a rozkáž mu, aby sa navždy vzdialil. A ja v Tvojom mene vyhlasujem, že nemá na mňa žiadne právo, lebo patrím Tebe a Ty si za mňa už zaplatil svojou drahocennou Krvou. Preto v Tvojom mocnom mene Ježiš sa rozväzujem od neho ” (pozn.: prežehnať sa) a posielam ho pod Tvoj kríž a zakazujem mu vrátiť sa späť.

Prosím Ťa, prikry ma svojou Krvou i všetky moje vzťahy prikry svojou presvätou Krvou a chráň ma pred zlými duchmi. Naplň ma Duchom Svätým, aby uzdravil všetky rany po odchode Zlého a chránil všetky vstupné brány do mojej duše.

Pane Ježišu, Teba prijímam ako svojho Spasiteľa a Pána do každej oblasti, ktorá bola uprázdnená odchodom Zlého alebo jeho vplyvov.
Amen

Zdroj: https://katolik5.webnode.sk/uzdravenia-a-oslobodenie-/modlitby/modlitby-za-oslobodenie/modlitba-zrieknutia-sa-okultnych-praktik/

Je kniha Genesis historií?

O historii Země a lidstva toho bylo napsáno mnoho. Otázkou je, co z toho se skutečně stalo a co z toho jsou jen vymyšlené příběhy? Abychom odpověděli na tuto kardinální otázku, potřebujeme se nejprve seznámit se všemi dostupnými fakty, ideálně za přítomnosti vědců, kteří se těmito otázkami profesionálně zabývají. Při přemýšlení nad dějinami Země jsme se zaměřili na jeden příběh, který je v knize Genesis představen jako Potopa světa. Skutečně byla celá Zem pokryta vodou? Kniha Genesis říká, že vody na Zemi překryly všechny vysoké hory všude pod nebem. Pokud je tento příběh pravdivý, měly by o tom existovat nezvratné důkazy.

Části dokumentu:
00:00 Jiný pohled na historii – doc. Dr. Del Tackett – softwarový inženýr a popularizátor vědy, sopka Mt. St. Helens
04:24 O čem vypovídají horniny? – Dr. Steve Austin – sedimentární geolog, Grand Canyon
13:50 Otázka zvoleného paradigmatu – doc. Dr. Paul Nelson – filozof vědy a odborník na evoluční teorii, Computer History Museum
17:57 Co říká samotný biblický text? – prof. Dr. Steven Boyd – teolog a hebraista, Hebrew Union College, Jewish Institute of Religion, Ohio
23:33 Jak v geologii měříme stáří? – doc. Dr. Andrew Snelling – geolog, SP Crater a Sedona, Arizona 34:15 Stručný přehled historie Země – prof. Dr. Kurt Wise – paleontolog a biolog, Dayton, Tennessee 42:37 Původ fosilií – doc. Dr. Marcus Ross – paleontolog, Discovery Park of America
50:20 Kdy žili dinosauři? – prof. Dr. Arthur Chadwick – paleontolog a tafonom, Naleziště Hanson Ranch, Wyoming
55:55 Nálezy měkkých tkání v dinosauřích fosiliích – prof. Dr. Kevin Anderson, mikrobiolog a ředitel Van Andelova výzkumného centra
01:03:03 Mistr Dizajnér – Dr. Robert Carter – mořský biolog, Coral World, ostrov St. Thomas, USVI 01:12:41 Skryté schopnosti stvořených druhů – Dr. Todd Wood, zoolog, Memphis Zoo
01:21:28 Smysl existence hvězd – prof. Dr. Danny Faulkner, Chino Valley, Arizona
01:28:01 Místo slavné Babylónské věže – prof. Dr. Douglas Petrovich, Oriental Institute Museum, Chicago
01:33:23 Kniha Genesis a současná kultura – PhDr. ThDr. George Grant – teolog a historik, Bountiful Blessings Farm, Tennessee,
01:39:20 Úplně nový pohled na svět – doc. Dr. Del Tackett – softwarový inženýr a popularizátor vědy, Alpine Loop, Colorado