Rozhovor s exorcistou Pavlem Havlátem na TV Noe

Po nečekaném úspěchu přednášky Vojtěcha Kodeta vám opět přinášíme populárně naučný pořad tentokrát z archivu TV Noe. Tento vzdělávací pořad je vhodný pro děti a všechny zájemce o studium na církevním gymnáziu, pro ty, kdo se chtějí vzdělávat ve víře a též pro ty, kdo se chtějí seznámit se základy evropské kultury. V pořadu se diskutují různé aktuální otázky pro 21. století.

Svätá omša má nadčasový charakter – nebo spája so zemou

Úvodný rozhovor s generálnym vikárom a riaditeľom Arcibiskupského úradu v Trnave o pravdách a faktoch najsvätejšej Eucharistie.

V rozhovore sa dozviete:- čo je zdrojom zázračnej moci Eucharistie,
– ako možno pochopiť a dokázať premenenie podstaty Eucharistie,
– v ktorých cirkvách je prítomný živý Kristus pod spôsobmi chleba a vína, 
– čo znamená, že „kňaz koná eucharistickú obetu v Kristovej osobe“,
– akým spôsobom je Panna Mária eucharistická žena.

Živá prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii je nadprirodzený jav, o ktorom presviedčajú mnohé eucharistické zázraky. „Eucharistia je tu na zemi vrcholom stretnutia so živým Kristom. Nebo sa tu spája so zemou, preto, to, čo sa deje pri katolíckej svätej omši, má nadčasový charakter, “ vysvetľuje Peter Šimko. „Svätá omša je obeta a dielo Ježiša Krista. Jej účinok je úplne v Božej réžii, dokonca až natoľko, že nie je závislý na svätosti kňaza,“ vysvetľuje v rozhovore, v ktorom odkrýva tajomstvá viery.
Často počúvame o „zázračnej“ moci Eucharistie. Akú moc má Eucharistia?
Keďže Eucharistia nie je neosobná vec, ale živý Ježiš Kristus v podobe chleba a vína, teda moc Eucharistie je mocou Ježiša Krista. Je to ten istý Ježiš Kristus, ktorý rozkázal vetru a moru, aby sa utíšili, uzdravoval chorých, vyháňal démonov, odzbrojoval nepriateľov ako Nazarete, keď ho chceli zabiť zhodením zo skaly, ale zároveň je to ten istý Ježiš Kristus, ktorý sa nechal zajať, zbičovať, odsúdiť, opľuvať, umučiť.
Napriek tomu je vždy víťaz. Moc Eucharistie je nepochopiteľná ľudskými mierami.

Modlitba – vnútorné uzdravenie, oslobodenie, autoexorcizmus

Malé deti sa pýtajú veľa otázok, sú nevinné, majú vieru a neboja sa o budúcnosť – veľkí ľudia sa o mňa postarajú, dôverujú, sú stále hladné, radostné, milujú a prejavujú emócie, stále sa hrajú, sú veľmi jednoduché, obdivujú hrdinov, sú otvorené, ľahko odpúšťajú, sú plné horlivosti a energie, úplne relaxujú, keď spia …/J. Dawson, RELaY 2002/.

Chceš byť ako dieťa – zdravý a slobodný, plný pokoja a radosti?
Ponúkame Ti modlitby za vnútorné (emocionálne) uzdravenie a oslobodenie. 

Modlitba za vnútorné uzdravenie.

Každý si nesieme životom rôzne zranenia a prežívame rôzne problémy. Prejaviť sa to môže v rovine telesnej, psychickej i duchovnej alebo aj vo všetkých naraz. V duchovnej oblasti uzdravenie spočíva v odpustení tým, ktorí nám ublížili. No nie je vždy nutné, aby sme sa v odpustení stretli s tými, ktorí nám ublížili (rodičmi, súrodencami, inými). Pretože ak by došlo k stretnutiu, mohlo by to priniesť ďalšie zranenia mne alebo tým druhým.

Druhý krok k uzdraveniu spočíva v tom, že prežijeme znovu zraňujúcu situáciu, ale tento krát už spolu s Ježišom. Napríklad: môžem si seba predstaviť ako malého chlapca (dievčatko), ktoré sa hnevá na svoju matku či otca, lebo ma nechcú objať, pričom ja veľmi po tom túžim. A túto emóciu ako malý chlapec (dievčatko) zdieľam teraz s Ježišom a takýmto spôsobom môže táto emócia vyjsť von, na povrch. Teda nehovorím o tom ako o niečom minulom, ale hovorím o tom s Ježišom. A keď o tom s Ježišom hovorím, môžem od neho prijať lásku. Ježiš môže toto prázdne miesto v srdci vyplniť
Pozor nefunguje to ako mágia. Nemôžeme očakávať, že táto metóda prinesie okamžité uzdravenie. Často to trvá dlhšiu dobu a treba to opakovať.
Niekedy však potrebujeme nielen duchovné uzdravovanie, ale aj odbornú pomoc psychológa.

Modlitba za oslobodenie
Táto modlitba je založená na viere v Ježišov prísľub: „tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia … v mojom mene budú vyháňať zlých duchov …“ (Mk 16,17-18).
Mnohí jednotlivci i spoločenstva majú hlbokú vieru v tento Ježišov prísľub a praktizujú tzv. modlitbu za oslobodenie. Existuje viacero foriem tejto modlitby. Všetky však majú niekoľko spoločných prvkov: rozhovor, vyznanie viery, prijatie Ježiša za svojho osobného a jediného Pána i Vykupiteľa, odpustenie, zriekanie sa alebo autoexorcizmus, prosba o oslobodenie, prosba o naplnenie Duchom Svätým a požehnanie. Vždy sa počas týchto modlitieb číta Božie slovo (hlavne evanjelia a žalmy).

Nie je nutné sa pridržiavať nejakých schém, odporúča sa to predovšetkým začiatočníkom, ktorí nemajú ešte skúsenosť s takouto modlitbou. Je však dôležité nechať sa viesť Duchom Svätým a prosiť o svetlo. Je veľmi dobre ak sú prítomní pri tejto modlitbe ľudia s darom rozlišovania duchov.
 

Fałszywe chrześcijaństwo. Jak szatan zatruwa Kościół?

Falošné kresťanstvo. Ako satan otravuje Cirkev?

Pozývame vás vypočuť si stretnutie autora s o. profesorom Robertom Skrzypczakom pri príležitosti jeho najnovšej knihy „Kresťan na rázcestí“, ktoré sa konalo v rámci veľtrhu katolíckych vydavateľstiev vo Varšave.


👉 Čo znamená veriť a nasledovať Ježiša?
👉 Ako oddeliť zrno od pliev?
👉 Koho máme počúvať dnes, keď okolo nás hovorí toľko ľudí, ktorí si uzurpujú právo mať „pravdu?
👉 Stretnutie viedla Weronika Kostrzewa.

Zapraszamy do wysłuchania spotkania autorskiego z ks. prof. Robertem Skrzypczakiem wokół jego najnowszej książki „Chrześcijanin na rozdrożu“, które odbyło się w ramach Targów Wydawców Katolickich w Warszawie.
👉 Co to znaczy wierzyć i podążać za Jezusem?
👉 Jak oddzielić ziarno od plew?
👉 Kogo dziś słuchać, gdy wokół nas wypowiada się tak wielu ludzi, uzurpujących sobie prawo do posiadania „prawdy?
👉 Spotkanie poprowadziła Weronika Kostrzewa.