Bp.Fulton Sheen – Svätá omša

1. Aké obrazy ukrýva v sebe svätá omša? 2. Povedzme si, čo je zákon premeny? 3. Čo budeme ľutovať na poslednom súde a aké zázraky sa môžu spájať so svätou omšou?

Bp. Fulton Sheen

Arcibiskup Fulton Sheen povedal, že „najväčší milostný príbeh všetkých čias je obsiahnutý v malej, bielej Hostii.“ Prečo stojí za to zúčastniť sa svätej omše nielen v nedeľu?
Zjednotenie sa s Bohom vo sviatosti Eucharistie by nemalo vyplývať z povinnosti, ale z túžby srdca. Každodenná účasť na svätej omši nám dáva silu prekonať ťažkosti a zveriť Pánovi problémy každodenného života, pretože „nepotrebujú lekára  zdraví, ale chorí.“

Svätá omša: sviatok pre dušu        
Stáva sa, že zaobchádzame s nedeľnou omšou ako s nepríjemnou povinnosťou. Len ťažké životné okolnosti spôsobujú, že spôsob, akým vnímame našu účasť, sa dramaticky mení. Začneme chápať podstatu tohto daru, ktorý nám Kristus zanechal a ktorý je stále prítomný na oltári.
„Prečo stojí za to chodiť na omšu častejšie ako len v nedeľu?“
Druhý vatikánsky koncil označil Eucharistiu za “ vrchol a zdroj kresťanského života „. Účasť na svätej omši je spôsob osobitnej komunikácie s Bohom v cirkevnom spoločenstve, inšpiráciou pre každodenný život, ktorý je našou súčasťou, priestorom, v ktorom si uvedomujeme sami seba.

Comments are closed.