Čo by povedal Ježiš na jogu?

Každý z nás sa už stretol s pojmom joga. Možno sme sa o nej s niekým rozprávali, možno ju cvičí niekto z našich blízkych alebo priateľov, alebo sme ju cvičili sami. Často na túto tému počúvame rôzne debaty, a to najmä medzi nami kresťanmi.

Je však joga v poriadku a niektorí iba zbytočne panikária pred neznámou skutočnosťou, alebo predstavuje nebezpečenstvo pre náš duchovný život a vzťah s Ježišom?

Východná meditácia sa stretáva s diablom!

Meditácia, ako ju vyvinula východná prax, sa môže ukázať ako mimoriadne jednoduchá cesta nie k mýtickému „osvieteniu“, ale … k stretnutiu so satanom. 
Na rozdiel od kresťanskej meditácie zameranej na Ježiša Krista sú východné meditácie poznačené zásadnými chybami, ktoré z nich robia neprijateľné praktiky. 
Prípad vysvetľuje jezuita o. Józef Augustyn.

Modern Worship = Western White Magic Hypnotism? (Moderné chvály = Hypnotizmus západnej bielej mágie)

Sú moderné chvály naozaj chválami Boha? Alebo slúžia bielej mágií?
Hypnóza v moderných chválach? Prvky Jogy v chválach?
Prečo nie je dobré počúvať, spievať chvály – worship hudbu Bethel music, Hillsong a iné im podobné skladby? Odpovede na tieto otázky Vám dá analýza misionára Smitha typickej modernej chválovej skladby, kde je použitá hypnóza a manipulácia veriacich…

Spočinok v Duchu Svätom. Kedy je v poriadku a kedy ma ohrozuje?

O charizmatickej spiritualite sa už hovorí takmer všade. Búri mnohé kostoly, hnutia a katolícke spoločenstvá. Priťahuje účinnými modlitbami, počas ktorých sa konajú nevysvetliteľné udalosti – uzdravenia, satanské prejavy, spočinok v Duchu Svätom. Rovnako ako v prvých storočiach kresťanstva – povedia nadšenci. A čo povedia skeptici?
Redaktor: Čo si myslíte o spočinku v Duchu Svätom?
Kňaz Andrzej Kobyliński: Hovoríme o tom, ak to chápem, o situácii, keď počas modlitbových stretnutí – v rôznych kresťanských kostoloch v Poľsku i vo svete – ľudia padajú na zem, čiastočne alebo úplne strácajú vedomie, zažívajú kŕče alebo tranz?
Áno.
Tento jav postihuje milióny kresťanov na celej planéte. Ste si istí, že Duch Svätý v tomto prípade funguje? A ak nie? Bohužiaľ nie je veľa spoľahlivých vedeckých štúdií na túto tému. Zaujímali by ma hlavne radikálne formy tejto náboženskej praxe, ktoré sú typické pre mnohé kresťanské komunity v Amerike, Ázii a Afrike. Hodnotím ich z hľadiska takých filozofických disciplín ako antropológia, etika a náboženská filozofia. Čo si myslím o páde alebo spočinku v duchu? Desí ma to. Najnebezpečnejšou formou je „Toronto Blessing.“

Hnutie NEW AGE

Zdá sa nám, že spojenie “Nový vek“ pribudlo do nášho slovníka iba nedávno, no hnutie Nový vek v takej či onakej forme jestvovalo dávno predtým, ako dostalo svoje meno. Vlastne tu bolo už od nepamäti. Dojem, že je nové a že sa zjavilo celkom nečakane, vytvorili masovo-komunikačné prostriedky, ktoré sa často sústreďujú na jeho bizarné alebo senzačné prejavy a prehliadajú jeho filozofickú a náboženskú stránku.

Hnutie Nový vek je hnutie, nejde o jedinú organizáciu, patrí k nemu mnoho organizácií. Vďaka populárnym spisovateľom ako Constance Cumbeyová, Dave Hunt a T. A. MacMahon, a dokonca aj sociologička Nového veku Marilyn Fergusonová, hnutie Nový vek vyzerá oveľa monolitickejšie, ako aj skutočnosti. Na druhej strane, hoci jeho prívrženci píšu a vyjadrujú sa úplne nezávisle, je medzi nimi dosť veľká zhoda, aby sme toto hnutie mohli identifikovať ako špecifický a jasne vymedzený systém viery.

Hnutie Nový vek možno stručne definovať ako sústredené úsilie rozdielnych ľudí úplne opustiť Boha ako zjavnú skutočnosť a nahradiť ho ľudstvom.

Toto hnutie sa nám môže javiť ako masa chaotických a protirečivých presvedčení a praktík, pokiaľ si plne neuvedomíme, že jestvujú dva výrazné prejavy hnutia, okultný a humanistický.

K okultným prejavom patrí viera v reinkarnáciu, v moc kryštálov, vo vedenie duchmi prostredníctvom médií, v UFO, v mimozemšťanov, ako aj uctievanie seba samého. Do druhej kategórie možno zaradiť humanistické prejavy, ktoré si kladú za cieľ rozvinutie neobmedzeného ľudského potenciálu a etického systému zameraného na zodpovednosť jednotlivca iba voči sebe samému.

Okultné hnutie Nový vek  je módnou novinkou, a preto sa často odmieta ako triviálne. Triviálne však nie je, pretože hoci sa môže pominúť, ako sa pominuli iné módne záležitosti, zanecháva za sebou strasť duchovnej smrti!

Humanistické hnutie Nový vek  nezanikne, hoci časom môže zmeniť farby ako chameleón, aby splynulo s novým prostredím: Podporuje satanov najhorší a najhroznejší klam – že ľudské bytosti sú rovné Bohu alebo sú vyššími bytosťami – a usiluje sa do tohto klamu zatiahnuť každý spoločenský, kultúrny a náboženský aspekt života. Keďže humanizmus Nového veku je synonymom pádu človeka, nezanikne, kým mu sám Pán neučiní koniec svojím návratom a sám ničí obranný a imunitný systém, schopnosť ľudí konať sa súžiť.

Hnutie Nový vek je zmesou sekularizmu, východného náboženstva, humanistickej psychológie, povier, dávneho a stredovekého čarodejníctva a pohanského panteizmu.

Je povinnosťou kresťanov spoznať, že hnutie Nový vek popieraním Boha v jeho pravej existencií, ktorého nahrádza ľudskými bytosťami, má náboženskú podstatu a je od základu nepriateľské voči každej kresťanskej viere. Úlohou kresťanskej cirkvi však nie je iba nariekať a zavrhovať toto hnutie, ale zaplniť prázdnotu v ľudskom živote, na ktorú sa hnutie Nový vek uchytilo.

Alternatívna medicína: Prečo tu niečo nie je s kostolným poriadkom?

Pod slovné spojenie „alternatívna medicína“ zjednodušene zaraďujeme všetko, čo nespadá pod klasickú medicínu. Niektoré jej skutočnosti a praktiky môžu byť skutočne zdraviu prospešné a pomáhať (napríklad prírodná liečba), ale niektoré viac škodia, ako pomáhajú (napríklad tie, ktoré sú spojené s okultizmom) – najmä našej duši. Ako to však rozoznať?

Former Kundalini Yoga Teacher Reveals All

In this video, I sit down with former Kundalini and hatha yoga teacher Mike Shreve, who has extensive study and practice in Hinduism and yogic traditions. After overseeing hundreds of students, running 2 ashrams, and teaching yoga at 4 different universities, he had an encounter with Jesus Christ and has since been in full-time ministry. In this video, we cover the dangers of yoga, why Christians shouldn’t practice yoga, examine the spiritual foundation of yoga, and talk about the gifts and power of the Spirit.

Kundalini spirits in the church? – Duchovia Kundalini v cirkvi?

Andrew Strom has re-ignited concerns which have surfaced periodically since the time of the Toronto Blessing in 1994. The outspoken New Zealand preacher has written a book entitled ‚Kundalini Warning‘ which suggests that false spirits are invading the church.

Ed. Foreward
kundaliniI researched the New Age Movement (and its associated eastern spiritualities) back in the late 80s/early 90s and spoke, (by invitation at that time) to many church groups on the subject.
Awakening the Kundalini is the expression used by mystics,  Hindu gurus and New Agers for the practice of focussing on a ‚serpent spirit‘ which, they say, resides in each one of us in the form of a coiled snake located at the base of the spine. Through meditation and physical body positioning the aim is to ‚raise the Kundalini‘ through a total of seven spiritual waypoints – called ‚Chakras‘ – located along the spine.

The aim is to elevate the Kundalini spirit to the ‚Crown Chakra‘ which is located at the top of the skull. Those who have gone through this process have described it as ‚mind-blowing‘.
I threw the ‚best‘ book I had on the subject into the waste bucket as I didn’t want it in my home, and I wouldn’t want to quote from it in this article anyway.

The practice, which is spiritually dangerous in the extreme, is often linked with Yoga-like exercises associated with eastern meditation and mysticism. Chanting and essentially self-hypnotic routines can be a ‚way in‘.

Andrew Strom believes that these phenomena – stretching back to the Toronto Blessing – represent the ‚worst invasion [of deceiving spirits] in church history‘ and, in his concern, goes as far as controversaly ‚naming names‘. It is up to the reader to exercise his/her own discernment on all that is contained in the following.


KUNDALINI WARNING – Urgent

-by Andrew Strom.

Kundalini1I just saw the video of Rick Joyner announcing that Todd Bentley is back ministering every night at Morningstar in North Carolina and now they have so-called „revival“ manifestations eerily similar to Lakeland. They also announced that they are streaming these big meetings every night on their new TV channel – and they are greatly promoting the whole thing.

Now I am a tongues-speaking Pentecostal myself – but can I ask a simple question here please? What kind of „spirit“ was it operating in the Lakeland revival – when the leader and main focal- point of the meetings (Todd Bentley) was having an adulterous affair behind the scenes? Was it truly the „Holy“ Spirit that was anointing something so sensual and unholy? And now that Todd divorced his wife and married his mistress – are we supposed to welcome him back and this „anointing“ with him? What is going on here? Rick Joyner has been warned very specifically by high- level ministries not to do what he is doing now – bringing Todd Bentley back into the limelight. And yet it seems he does not care. Apparently the „manifestations“ are all that matter.

Pokračuj v čítaní

Steven Bancarz Exposes Dangers of the New Age | Something More

Steven Bancarz shares the dangers of the New Age movement on this episode of Something More. New Age has infiltrated our culture through practices such as yoga, meditation and crystals, as well as beliefs such as reincarnation. Many Christians have unknowingly participated in these practices and come into agreement with demonic powers. Steven Bancarz sets the record straight on the New Age and directs believers to the truth of God’s Word.

Source: YouTube