Okultizmus ukrytý v esenciálnych olejoch

Od začiatku vekov ľudia používajú rôzne oleje na medicínske i duchovné účely. V skutočnosti sa staroveký Egypt vyznačoval svojou mystickou múdrosťou vo využívaní olejov. To nie je nič nové. Nie je nič dobré alebo zlé na samotnom oleji. Je to objekt, predmet spotreby, rovnako ako kanabis alebo kryštály. Problém je vždy v tom, ako sa ho ľudia snažia používať. Zaznamenal som náhly a alarmujúci trend kresťanských žien propagujúcich esenciálne oleje na lekárske účely. Som za používanie prírodných prostriedkov. Ak vám kuracia polievka dokáže urobiť lepšie, uvarte si ju, jedzte ju, vychutnajte si ju!

Niektoré zo spoločností, ktoré propagujú oleje, však majú veľmi vážne, zjavné prvky hnutia New Age a okultné prvky. Predtým než budem pokračovať, chcem len povedať, že skôr, ako som sa stal veriacim, som sa pohyboval v okultnom prostredí a propagoval tento štýl života. Som veľmi citlivý, keď vidím propagačné materiály a praktiky, obsahujúce pohanské presvedčenie a sú uvedené v katalógoch na nákup esenciálnych olejov, kdekoľvek na internete, sociálnych sieťach.

V skutočnosti si nemôžete ani kýchnuť v kostole, kde chodím na omše, bez toho, aby nejaká žena ihneď nevytiahla svoju prenosnú olejovú súpravu s rýchlou zázračnou zmesou, s ktorou sa o teba postará, aby odvrátila tvoje kýchanie. Nn niektoré osoby to veľmi vplýva. Nikdy som nevidel túto úroveň nadšenia ako u nich! Než budem pokračovať, poviem, že existujú oleje, ktoré som kedysi aj ja používal. V priebehu bronchitídy som na svoj hrudník použil olej z čajovníka, na hubové infekcie zas olej z mäty. Tieto oleje používali naše babičky rovnakým spôsobom. Nie je to žiadna novota.

Avšak spôsob, akým napr. spoločnosť „Young Living“ a niektoré iné spoločností predávajú svoje oleje, sa vyznačuje prvkami čarodejníctva. Je to aj klamstvo, pretože Young Living má DVD, ktoré predáva pod názvom „12 olejov z Biblie“, ktoré si môžete kúpiť spolu so súpravou týchto dvanástich olejov za tristo dolárov. Využívajú i skutočnosť, že Ježiš dostal do daru kadidlo a myrhu čo v praxi pre nich znamená, že všetky tieto ich praktiky akoby mali biblický pôvod.
Ale realita je iná. Poukážem na prax..

Liečiteľstvo New Age zakorenené v okultizme

Medicína a spôsob, akým ľudia liečia choroby a ochorenia, sa menia. Alternatívna medicína získava na popularite a v niektorých prípadoch sa veda a mystická spiritualita spájajú, aby vytvorili novú hranicu pre rozvoj zdravotníctva. „New Age medicína“ zahŕňa uplatňovanie všeobecne východných/okultných liečebných metód, pričom sa zdôrazňuje liečba celého človeka – tela, mysle a ducha. Tento pojem sa často používa zameniteľne s pojmami „celostná medicína“ a „alternatívna medicína“. Okultná a metafyzická terminológia je z medicíny a liečebných techník New Age odstránená, aby boli prijateľnejšie pre širšiu verejnosť. Výsledkom je, že mnoho ľudí používa tieto praktiky a prostriedky bez toho, aby vedeli, na čom sa podieľajú.

Alternatívne terapie sa ľuďom ponúkajú ako náhrada za lieky a odstránenie ich mnohých vedľajších účinkov. Namiesto užívania liekov proti bolesti sa pacientom odporúča absolvovať akupunktúru, zatiaľ čo potreba vyrovnávania energií sa presadzuje ako alternatíva k operáciám a užívaniu konvenčnej biomedicíny.

Koncepcia liečiteľstva New Age spočíva v tom, že existuje inteligencia, kozmická sila alebo vitálna sila, ktorá preniká vesmírom, a že ľudia ochorejú, keď nie sú s touto silou správne zosúladení alebo naladení. Zdravie sa prezentuje ako holistický koncept, ktorý zahŕňa emocionálne, duchovné a fyzické aspekty človeka. Techniky, ktoré zabezpečujú pohodu človeka vo všetkých týchto oblastiach, nie sú všeobecným lekárom známe, pretože sa zameriavajú len na biologickú povahu zdravotných porúch. Na druhej strane, lekári New Age sa zameriavajú na uzdravenie celého človeka prostredníctvom pôsobenia životnej sily a obnovy kozmického toku energie u pacientov.
Je to bežné okultné učenie, podľa ktorého všetko vo vesmíre vibruje, má zvuk, farbu, číslo a formu, ktoré sú s ním spojené. Tieto vlastnosti sa dajú využiť na vyvolanie zmien v organizme prostredníctvom správneho toku energie a na podporu uzdravenia v zle fungujúcich organizmoch. Ruky sú mocným nástrojom používaným pri okultnom liečení. Známa autorka New Age Alice Baileyová povedala: „Je okultnou skutočnosťou, že ruky žiaka… sa stávajú vysielačmi duchovnej energie.“ Masáž, akupresúra a vkladanie rúk takýmito ľuďmi môžu pacienta vystaviť nebezpečným okultným vplyvom.

Bankovanie

Chcem sa opýtať či je bankovanie pre kresťana nebezpečné. Masérka mi vysvetlila podrobne čo sa deje zo spazmou vo svale na ramene s účinkom bankovania. Je to zdravotnička vyštudovaná na zdravotnej škole ako masérka. Je veriaca. Počas masáže som nezaznamenala žiadne podozrivé zvuky ani odriekania nejakých formuliek. Viedli sme normálny rozhovor o bežných veciach nakoľko sme obe ženy žijúce v usporiadaných rodinách.
Nechcela by som však robiť niečo zlé čo sa protiví Bohu a viem, že nepriateľ je prefíkaný a vie sa votrieť pod rúškom dobra do srdca a do duše človeka.
Pán Boh zaplať za Vašu odpoveď.


Odpoveď:

Vážená Anna, prv než odpoviem na Vašu otázku, chcel by som reagovať na niektoré jednotlivosti z Vášho textu. Ak je niečo v alternatívnej medicíne a liečiteľstve nebezpečné, tak je to nebezpečné pre všetkých, ako pre kresťanov, tak pre židov, moslimov alebo ktorékoľvek iné náboženstvá, a tiež aj pre ateistov. Nepoznám praktiky, ktoré by boli škodlivé pre kresťanov a pre židov už nie.
            Pri rozlišovaní toho, či je niečo škodlivé, je jedno, či to robí osoba veriaca (predpokladám, že kresťanka), židovka, moslimka alebo iná. Niekedy je možno lepšie, ak je to neveriaca osoba ako veriaca. Lebo  niektorí veriaci majú sklon uveriť rôznym pseudomystickým záležitostiam a menej sa spoliehať na skutočnú vedu a zdravý rozum. Ale ani to nemusí byť zárukou bezpečnosti.
            Myslieť si, že okultná škodlivá praktika je tá, pri ktorej počuť podozrivé zvuky a odriekanie formuliek, je neznalosť a naivita najhrubšieho zrna.

Moderné liečebné metódy New Age spojené s okultizmom

Už z podnadpisu a filozofie web stránky a ňou uvádzaných niektorých liečebných metód, ktoré ponúkajú svojim zákazníkom, je zrejmé, že sa jedná o alternatívne liečebné metódy používané v New Age:
“ Liečenie mysle, tela a ducha prostredníctvom rôznych metód a techník.“
“ FILOZOFIA
„Byť pozitívnou komunitnou silou pri transformácii a prispievaní k životu ľudí prostredníctvom celkového zdravia mysle, tela a ducha.“
Sme doplnkom ku konvenčnej medicíne tým, že integrujeme doplnkové liečebné prístupy a techniky, čím umožňujeme prirodzenej schopnosti tela liečiť sa v prípade potreby v súčinnosti s konvenčnou liečbou. Integrative Healing and Wellness, ktorého prioritou je šťastie a zdravie, sa zameriava na dosiahnutie a prežitie života, aký si želáte a zaslúžite. „

Už samotná ponuka jednotlivých služieb poukazuje na to, že sa nejedná o vedecké metódy, ale o alternatívne metódy s duchovným pozadím (okultizmom):
Akupunktúra
Bankovanie
Gau sha
Terapia ďalekým infračerveným žiarením
Detoxikácia
Naturopatické služby
Liečenie kryštálmi
Masáž
Kurzy jogy v objatí Reiki
Liečenie kryštálmi
Meditácia
Duchovné koučovanie
Naturopatické zdravotné poradenstvo
Liečenie energiou Reiki
Projekt Myseľ, telo, duch
Intuitívne čítanie médií
Koučovanie
Ústup
Kyslíkové zenové sedenia
Reiki úroveň I
Reiki úroveň II
Reiky služby
Kurz vnútornej energie
Čítanie akášických záznamov
a iné.

Terapia farbami ako liečenie: ďalšia vibračná/ frekvenčná pseudovedecká lož New Age

Vlny okultných a na New Age založených liečebných metód sa šíria do kultúry v takej miere, že miera objektívneho myslenia a faktických údajov sa každým dňom znižuje. Tu je dobrý príklad:
„Predpokladá sa, že farba, ktorá vstupuje do očí, smeruje do podmozgovej žlazy, následne do epifýzy a potom do hypofýzy, ktorá reguluje produkciu hormónov. Pri spracovaní týchto informácií mozgom by tak mohlo dôjsť k bunkovým a hormonálnym zmenám.“ (Zdroj https://tinyurl.com/y99454r6 )

New Age color theraphy

CANA: „Mohlo by dôjsť k bunkovým a hormonálnym zmenám?“ „Mohlo?“ Takto postavená formulácia nie je veľmi vedecká ani vecná.

Farba nás určite určitým spôsobom ovplyvňuje. Červená často zvyšuje chuť do jedla (preto sa často používa v reštauráciách), niektoré odtiene modrej a zelenej upokojujú, žltá povzbudzuje atď. Všimnite si však slovo „terapia“. Terapia znamená určitý druh liečby. Možno v psychologickom zmysle by niektoré farby mohli dočasne upokojiť, ale na tvrdenia uvedené vo vyššie uvedenom výroku sa zachádza dosť ďaleko.
A tento citát je z knihy s názvom „Požičala som si Dávidovu harfu“ od Rebeccy Lamarcheovej. Nemá to nič spoločné s Dávidom, jeho harfou ani s Bibliou.

Farebná terapia sa najčastejšie viaže na dva zdroje:
1) Viera v čakry
2) Viera vo vibračnú medicínu