• Tematické bloky

Niebezpieczne znaki

Słonik z podniesioną trąbą na szczęście? Pierścionek w trójkąty i kwadraty na zdrowie? Figurka buddy, żeby stworzyć lepszy klimat w mieszkaniu? Talizmany, amulety, pierścienie atlantów, drzewka szczęścia… Nie wierzysz w takie rzeczy i nosisz je tylko dla ozdoby? Nie szkodzi… wystarczy, że szatan wierzy.
Zapraszamy do wysłuchania jednego z odcinków audycji „O zagrożeniach duchowych i nie tylko”, w którym o. dr Remigiusz Trocki OFMConv opowiada o różnych niebezpiecznych znakach i symbolach, które nosimy bez zastanowienia, a czasami nawet ubieramy w nie nasze dzieci.

Zdroj: http://radioniepokalanow.pl/zagrozenia-duchowe-niebezpieczne-znaki/

Překlad popiskov k okultným symbolom:

PREKLIATE PREDMETY V NAŠICH DOMOCH -Svedectvo kňaza

Nebudeš mať iných bohov okrem mňa,
aby si sa im klaňal
 
… ALEBO PREKLIATE PREDMETY V NAŠICH DOMOCH
 
Len nedávno som svätil dom. Toto svätenie predchádzalo stretnutie s domácimi, ktorí prišli s prosbou o pomoc, radu, keďže sa v ich živote začali kopiť problémy, ktoré do toho času nepoznali – rôzne zdravotné problémy, depresívne stavy, čo všetko nakoniec vplývalo na celý ich ďalší život, prácu, podnikanie atď. Dohovorili sme sa na stretnutí, a keď som prišiel k nim, prvé čo som zbadal hneď nad vchodovými dverami boli tabličky s mantrami (zaklínania, texty pohanských „modlitieb“, hoc pekne dekoratívne upravené na koži, či na drevených zdobených tabličkách). „Vraj na zaháňanie duchov a negatívnej energie“. Pre neznalého ozdoba nad dverami, či balkóne…

Occult Objects In Your House Give Demons Legal Ground – Okultné predmety vo vašom dome dávajú legálne práva démonom

Occult objects are tools the Satanic kingdom uses to yoke your consciousness and spirit to false spiritual revelation and demonic principalities. It gives forces of darkness legal ground to operate in your life and to oppress you. In this video, we talk about the power of occult objects and go through a list of objects to burn.

Source: Youtube

Okultná symbolika ako súčasný fenomén medzi mladými ľuďmi (Occult symbolism as the current phenomenon among young people)

Úvod 

Hodnotová  orientácia  mladých  ľudí  sa  čoraz  častejšie  ocitá  v chaose  hodnôt.  Mládež  je zvyknutá  riešiť  veci hneď,  lebo  k tomu  ich  vedie  akcelerácia  doby.  Vystupujú  z cirkví, hľadajú, skúmajú až do takej miery, že sa začína hovoriť o náboženskom turizme, či turizme v jednotlivých cirkevných spoločenstvách tej ktorej cirkvi. Nestabilita hodnotového systému prepojená so životom v spoločnosti a rodine často prehlbuje ich duchovnú priepasť natoľko, že niekedy strácajú aj obyčajnú pragmatickú orientáciu hodnotových rebríčkov. Predmetom štúdie je fenomén okultnej symboliky medzi mladými ľuďmi. Cieľom predloženej štúdie je sprehľadniť  súčasnú  problematiku  okultnej  a satanistickej  symboliky  na  život  mladého človeka, podať možný návrh, ako sa účinne brániť pred týmito modernými nástrahami.

1 Fenomén: zlo

Jornet (1998, s. 8) konštatuje, že „otázka zla je obtiažná, bez hraní a naviac nebezpečná.“ Nevieme  odpovedať  na otázky  týkajúce  sa  zla,  ako  sú  napríklad:  Či  je  zlo  nejakou prirodzenosťou, či ho stvoril Boh, teda či pochádza od Neho samotného, alebo ak ho  Boh netvorí,  prečo ho teda pripúšťa. Tiež sa môžeme pýtať,  ak je Boh všemocný a nekonečne dobrý, prečo tomu nezabráni. Zlo ako také hmatateľne existuje, i keď nemá svoju podstatu. Otázkami, ktorými  sa  mnohí  autori  dopytovali  po  počiatku  zla,  jeho  význame či  akomsi posolstve, sa zaoberalo ľudstvo od nepamäti. Za pôvodcu zla sa vo všeobecnosti považuje diabol, teda Boží  odporca. Práve diabol je „stelesnením“ nedostatku dobra, čiže zla. Toto konkrétne zlo (diabol) nie je iba absenciou, ale činnou silou a živým duchovným bytím, ktoré je zvrátené a pôsobí zvrátenosť. Diabol nemá telo. Je duchovnou bytosťou a ako duchovná bytosť dokáže  brať  na seba  rôzne  podoby  výzoru, hlasu, či  iných  špecifických  často  aj ľudských vlastností len preto, aby človeka uviedol do zmätku. Gavendová  (2006)  uvádza  vyjadrenia  niektorých  autorov  (alebo  aj  filozofické  smery)  na fenomén zla:  

 • Aristoteles:  Zlo korení v ľudskej vôli, niet  metafyzického zla, v skutočnosti  je len dobro.
 • Sokrates: Zlo je dôsledok neznalosti toho, čo je dobré. Nikto dobrovoľne nekoná zlo.
 • Ján Amos Komenský: Nekonečne väčší je počet zlých ako dobrých.
 • G.  W.  Leibniz:  Zlo  vyplýva  z  konečnosti  vecí.  Existuje  trojaké  zlo:  fyzické  zlo; metafyzické zlo; morálne zlo.
 • F. Nietzsche: Zlo je všetko, čo vyplýva zo slabosti.
 • A. Anzenbacher: Zlo je apriórny objekt praktického rozumu.
 • Synkriticizmus: Zlo je to, čo škodí (najmä druhým). Na strane zla je viac automatizmu než na strane dobra. K zlu dôjde aj bez pričinenia človeka alebo proti jeho vôli, zatiaľ čo  k  dobru  bez  pričinenia  človeka  nemusí  dôjsť alebo  môže  dôjsť  s  menšou pravdepodobnosťou než k zlu.
 • Teodícea: Zlo neexistuje alebo je to skúška, ktorú zosiela na človeka Boh.

O zle sa dozvedáme aj z biblických textov. Na niektorých miestach je zlo bytostne spojené s duchovnou bytosťou diabla. Diabol je duchovná bytosť, zlý duch. Vella (2008) hovorí o zlých duchoch (diabolstve) nasledovné: 

 • sú duchovné bytosti, čo znamená, že nemajú hmotnú prirodzenosť, čiže ani telo.
 • sú  to  osobné  bytosti,  čo  znamená,  že  hoci  sú  bez  tela, majú  svoju  osobnosť  aj individualitu. Môžu konať, hovoriť i rozmýšľať.
 • sú  neviditeľní,  no  je  možné,  aby  sme  zlého ducha  videli  skrz  zázrak  v oblečení a podobe, ktorou upúta naše zmysly 
 • diabli sú inteligentní, dalo by sa povedať, že je to dokonca ich základná vlastnosť. Ale hoci diabol disponuje veľkou dávkou inteligencie, nevie všetko. On nepozná vnútorný život človeka. Nemôže a nedokáže preniknúť do myšlienok človeka a kam smeruje jeho vôľa. Samotné „ego“ človeka je nepreniknuteľné. Jedine tí,  čo majú účasť na blaženom videní Boha, môžu spoznať vnútorný život človeka. Jeho úroveň je vyššia ako hmotné skutočnosti. Je taký,  lebo mu to  je  prirodzené. Pozná zákony nie  lenfyzikálne, ale  aj  zákony ľudskej  psychiky a vôbec celého stvorenia. No aj  napriek tomu  všetkému, s čím  disponuje  a aj  keď  pozná  univerzálnu,  historickú minulosť sveta, aj každého človeka, nepozná všetko a nepreniká do všetkého.
 • diabli  nie  sú  všemohúci.  Moc  satana,  ktorý  je  vodcom  ostatných  diablov,  i keď prevyšuje moc človeka, to ho nerobí šťastnejším, ale vyvoláva to v ňom ešte väčšie zúfalstvo. Vlastne sa dá povedať, že je ohraničenou bytosťou, lebo aj keď disponujes veľkou mocou, vždy zostáva len stvorením.
 • diabli nie sú všadeprítomní. Nie je možné byť na rôznych miestach naraz.

Pokračuj v čítaní

Оккультные и мистические символы и их значение

Оккультные и мистические и подобные им символы могут находиться на записных книжках, украшениях (серьгах, ожерелье), на стенах, на одежде и на других предметах. Христиане не должны рекламировать оккультные и мистические символы и тем распространять это дальше. Христиане должны рекламировать Бога, распространять Его Царство и показывать всем Иисуса Христа.

Pokračuj v čítaní

Predmety a praktiky spojené s okultizmom

1. Akupresúra (Shia-tsu)
2. Akupunktúra
3. Akupunktúra pomocou lasera
4. Amulety a talizmany
5. Aplikátor Kuznecova
6. Aromaterapia – vonné tyčinky a kadidlá
7. Astrológia
8. Autogénny tréning
9. Automatické písmo
10. Bachova kvetová terapia
11. Biela mágia
12. Bioenergoterapia
13. Bojové umenia (Kung-fu, Aikido, Taekwondo…)
14. Bylinkárstvo spojené s mágiou
15. Červená mágia, nápoje lásky na získanie partnera
16. Červené šnúrky alebo stužky proti urieknutiu
17. Čierna mágia – porobenie, prekliatie, urieknutie
18. EAV – „merací“ prístroj energie v akupunkt. bodoch
19. Egyptský kríž ankh (hore so slučkou)
20. Elektroakupunktúra
21. Elektropunktúra
22. Feng shui
23. Holotropné dýchanie
24. Homeopatia
25. Horory a filmy s okultnou tematikou, napr. Stmievanie, Dračí doupě, Harry Potter, Pokémon apod.
26. Horoskopy

Pokračuj v čítaní

Amulety, talismany, vzývání ďábla

Amulety       

Mnozí věří na ochrannou moc amuletů. Mrtvé předměty, které prošly zvláštním zasvěcením, mají prý chránit své majitele před neštěstím a nezdarem.

Jako železná opona   

Ve skutečností nás může ochránit jen živý a všemocný Bůh. Jeho ochrana není vázána na žádné předměty. Z pastoračních rozhovorů vím, že amulet působí jako železná opona, která odděluje člověka od Boha. Ti, kdo nosí amulety, se většinou o Boha nezajímají. Pro ně je těžké a často nemožné, aby se pro Boha vědomě rozhodli. Jestliže i vy lpíte na nějakém amuletu, pak proste Boha, aby vám dal sílu rozloučit se s ním, abyste se mohli s důvěrou spolehnout na ochranu a péči všemocného a laskavého Boha.

Talismany       

Talismany a různé předměty pro štěstí jsou velmi moderní. Lidé očekávají, že vytoužené štěstí jim přinese čtyřlístek, podkova, prasátko a jiné věcičky. Mnozí řidiči dbají na to, aby u sebe měli stále svůj talisman – nějaké plyšové zvířátko, dětskou botičku, miniaturního kominíka nebo něco podobného. Tyto mrtvé věci však nikoho nemohou ochránit a dát mu trvalý vnitřní klid. Pouze sám Bůh je dárcem všech dobrých darů. Důvěřujte Bohu a on vás určitě nezklame.

V této souvislosti nelze opomenout ani „nebeské dopisy“, „listy proti požáru“, „svěcená dřívka“ atd.

Pokračuj v čítaní

Magie, kouzelnictví a okultní knihy

Magie a kouzelnictví

Mluvme teď o oblasti magie a kouzelnictví. Nemyslím nyní na kouzla, která spočívají ve zručnosti „kouzelníka“. Jde o něco zcela jiného. Jde o mnohem více.         

Černá a bílá magie

Existuje „černá“ a „bílá“ magie. Jeden muž mi zcela vážně řekl: „Černá magie pochází od ďábla, a tak s ní nechci mít nic společného. Ale v bílé magii se lidé modlí Otčenáš, a to je od Boha.“ Tento muž se nechal obelstít. Ve skutečnosti totiž od ďábla pocházejí magie obě: jak „černá“, tak „bílá“. Ti, co se zabývají „černou magií“, se modlí přímo k satanu, zatímco v „bílé magii“ se také vzývá satan, ale prostřednictvím zdánlivě zbožných a kře­sťanských formulí. Ďábel vždy používá určitou dávku pravdy, aby jeho lež vypadala věrohodně. Kdo je opatrný vůči jedné jeho metodě a odmítne ji jako očividně ďábelskou, často přijme jeho druhou metodu, aniž by to tušil.

Ochranná kouzla

Jsou rolníci, kteří příliš nevěří očkování proti slintavce nebo jiným chorobám dobytka. Důvěřují však „bílé magii“, a proto používají různá ochranná nebo obranná kouzla, na jejichž dobré účinky jsou ochotni přísahat.

Zázračný léčitel

Ďábel  jako zázračný léčitel? Je to možné? – Mnoho lidí už bylo v „ďáblově ordinaci“, aniž by to tušili. Magická zaříkávání mívají různou podobu a mohou se také různě nazývat: „modlitba o uzdra­vení“, „ustálené rčení“ apod. Pokaždé se však vzývá ďábel a počítá se s jeho pomocí.

Pokračuj v čítaní

 • Preložiť – Translate