Diabol pracuje ako úžernícka nebankovka, požičia rád, aby časom získal všetko

Pravdou je, že často ani sami nevieme, čo doma máme. Môže na náš život negatívne pôsobiť, ak vedome alebo nevedome uchovávame predmety s okultnou, ezoterickou symbolikou?
Ak by sme boli svätí, nespôsobí nič. Všetko je na liste vlastníctva Pána. Diabol len falšuje, nič nie je jeho, chce nás však o tom presvedčiť. Zo strachu a pod vplyvom hriechu mu začneme veriť. Ak kupujeme okultné či ezoterické predmety, podporujeme svojimi peniazmi tých, ktorí ich vyrábajú. Tak sa do toho namočíme.
Ak zistíme, že také predmety doma máme, čo máme urobiť?
Pre alkoholika je nebezpečné mať doma alkohol. Pre človeka, ktorý sa namočil do povery či ezoteriky, sú nebezpečné takéto predmety. Najlepšie je dať všetko preč, zničiť alebo odovzdať kňazovi.
Chceme mať čisté prostredie, dýchať čistý vzduch. Načo si zamorovať ovzdušie predmetmi, ktoré boli zneužité? 

Kliatba ako zápach, ktorý ostáva po pôsobení zla, sa dá vyčistiť iba požehnaním. Nie magickým úkonom žehnania, ale mocou Ježiša Krista, jeho živou prítomnosťou.
Povera sa často prezentuje pod rúškom zbožnosti. Ľudia si posielajú správy typu: ak túto modlitbu prepošleš ďalším ľuďom, Boh ti do týždňa splní tvoju prosbu. Čo si o tom myslíte?
Aj ľudia, ktorí si hovoria, že sú veriaci, môžu mať poverčivé zmýšľanie. Ak sa nepomodlím, bude zle, ak sa pomodlím, bude dobre. A ešte zapáliť sviečku. Všetko je to o príkazoch, zákazoch a strachu, ktorý je spoločným menovateľom. Aspoň vidíte, ako sa infiltrovalo medzi kresťanmi pohanské zmýšľanie. 

Mnohí kresťania ostávajú pri náboženských vedomostiach na úrovni tretej triedy a veria svojmu bohu, ktorého si vytvorili. Ak nebudem mať vzťah s Ježišom Kristom a som mimo spoločenstva cirkvi, čo mi to pomôže? Božie pôsobenie nie sme schopní ohraničiť do nejakých schém. On vždy prekvapí. 
Videl som modlitebnú knižku, na ktorej sa zastavila guľka z vystrelenej zbrane. Vojak ju nosil pri sebe a zachránila mu život. Bol taký vlažný veriaci, po tejto skúsenosti sa však skutočne obrátil. Nevidíme do človeka, či túži po viere alebo ju odmieta. Vonkajšie prejavy často nezodpovedajú tomu, čo je vnútri. V pokore musíme uznať, že vidíme iba vonkajšok.

Na čo by sa mali takíto zbožne poverčiví ľudia zamerať?

Na Ježiša Krista a svoj vzťah k nemu. Nech budujú vzťah k Ježišovi, budujú spoločenstvo veriacich a používajú sväteniny. Treba vedieť, že sila sväteniny pramení nie z veci samej, ale zo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Diabol sa nás bojí, keď žijeme s Ježišom, modlíme sa a prijímame sviatosti.
K spomínanej povere patria i horoskopy. Mnohí ľudia, ktorí ich čítajú, sa odvolávajú na to, že to robia len zo zvedavosti alebo zo zábavy. Môže byť takéto čítanie horoskopov škodlivé?
Zo zábavy neškodné, z povery škodlivé. Na poveru privádza aj zvedavosť, keď pripustím, že to môže fungovať. Majú na nás hviezdy vplyv? Naše telo je súčasťou vesmíru, takže na nás vplývajú aj prírodné sily. Lenže naša duša so schopnosťami, s rozumom a so slobodnou vôľou, má silu ich ovládať. Ovládam ich alebo sa nechám nimi ovládať?

A čo veštenie? Sú veštci len zruční manipulátori alebo skutočne spolupracujú so zlými duchmi?
Všetci sú zruční manipulátori a niektorí z nich sú aj spolupracovníci zlých duchov. Každý z nás má svoje poslanie na tomto svete. Nie sme tu náhodne. Boh nás chcel a on vie, prečo sme tu. Vedie nás, aby sme prišli do neba. Satan ako Božia opica chce napodobniť Boha a vytvára si svoj plán s nami. A k jeho naplneniu si používa aj svojich spolupracovníkov.
Čo sa deje pri veštení? Ako si možno vysvetliť to, že sa veštba aj skutočne naplní?
Veštci nepoznajú Boží plán, ale diablov plán s nami. Cez ich manipuláciu sa im otvoríme a začneme veriť týmto falošným plánom. Tak v sebe vytvoríme predpoklady na naplnenie veštby.

Rozdiel medzi Božím a diablovým plánom je, že Boh nám ho postupne odkrýva, aby sme zostali slobodní. Keby sme hneď vedeli, čo nás čaká, nezniesli by sme to (porov. Jn 16,12). Veštci svoje výklady podávajú ako náš osud, a preto nás oberú o možnosť voľby.
Niektorí ľudia navštevujú čarodejníkov s úmyslom zlikvidovať konkurenciu magickým spôsobom. Ako sa tento čin odrazí v živote človeka, ktorý si zaplatí za takýto magický rituál?

Keď do niekoho hádžeme blato, sami sa ušpiníme. Mágovi zaplatíme peniazmi a diablovi krvou, teda tým, čo máme najcennejšie alebo čo si najviac ceníme. Pri mágii ide vždy o niečo za niečo. A diabol pracuje ako úžernícka nebankovka, ktorá nám rada dá peniaze, aby získala časom všetko. Ide mu o našu dušu.
Čím sme bližšie k Bohu, tým viac nás diabol nenávidí. Ak patríme diablovi, prežívame relatívny pokoj ako prasiatko v chlieve, ktoré nevie, prečo ho tak dobre živia a čo ho čaká.

Comments are closed.