Diabol pracuje ako úžernícka nebankovka, požičia rád, aby časom získal všetko

Prvé prikázanie zaväzuje k viere v Boha. Nie všetci sa však prezentujú ako veriaci. Je možné prinútiť niekoho k tomu, aby prijal vieru v Boha?
Svätý Pavol jasne povedal, že všetko, čo nie je z viery, je hriech (Rim 14, 23). 
Preto nútenie druhých, aby prijali vieru, je hriech. Boh chce, aby človek k nemu prišiel slobodne, lebo je Láska. Láska nikoho nenúti, aj keď je pre nás všetkým a bez nej sme ničím.

Ateizmus je hriech?
Neexistuje neveriaci človek. Ateizmus ako taký je nezmysel typu guľatá kocka. Akú logiku má veriť, že neverím? Človek môže neveriť v kresťanského Boha. Každý však v niečo či v niekoho verí. Slová sa niekedy používajú na zakrývanie myšlienok. Čo je za ateizmom? Pohodlný život, výhovorka alebo sklamanie z predstavy o cirkvi či Bohu?
Boh nikdy nesklame, naše falošné predstavy o ňom však áno. Aj sklamanie je cestou k poznaniu pravdy. Vtedy sa stráca náš iluzórny systém, aby sme mohli nájsť niečo dôležitejšie. Aj ten, kto o sebe tvrdí, že je ateista, má svedomie. Ak niekto ide proti svojmu svedomiu, pácha hriech. Ak človek úprimne hľadá pravdu, nájde Boha. Veď Kristus povedal: „Ja som Pravda“ (Jn 14, 6).

Katechizmus uvádza, že modloslužba zostáva trvalým pokušením pre vieru. Možno to chápať tak, že človek sa do smrti nezbaví tendencie niečo zbožšťovať?
Cesta do pekla je široká, cesta do neba úzka. Tá široká je predsa pohodlnejšia. Dnes sme zvyknutí mať všetko teraz a hneď, aj za cenu extrémneho zadlženia. Systém modloslužby vedie človeka, aby sa mal hneď dobre. Na to, že život mu to spočíta s vysokými úrokmi, nechce myslieť.
Na druhej strane Božia cesta je prirodzená. Boh má s nami čas a trpezlivosť. Iba satan čas nemá (Zjv 12, 12). Boh nás vedie ako dobrý pedagóg. Je s nami, aj keď mlčí. Boha nemožno zmanipulovať, kontrolovať. Preto si ľudia často hľadajú iného boha podľa svojich predstáv.

Je mi smutno, keď vidím, ako mladí zaľúbenci prestávajú chodiť k sviatostiam a na svätú omšu, lebo si našli iného boha – telo svojho partnera. Po vytriezvení z takejto modly ponúkame ako liečbu Božie milosrdenstvo.

Comments are closed.