Diabol pracuje ako úžernícka nebankovka, požičia rád, aby časom získal všetko

Okrem čiernej mágie existuje aj biela mágia, ktorá sa prezentuje ako dobrá. Čo je na nej „dobré“?
V bielej mágii ide o ovplyvňovanie síl prírody pomocou diabla, v čiernej o škodenie ľuďom a prírode. Čo by malo byť na tom dobré, keď je za tým jeden a ten istý pán? Ide o dve tváre toho istého – ako Dr. Jekyll a Mr. Hyde.
Ako sa môže človek chrániť pred vplyvom mágie?
Ak je v milosti posväcujúcej, je chránený ako dom na skale pred zlým počasím. Ak žije vo svetle, môže byť temnota aj miliónkrát hustejšia a nepomôže si. Sviatosti, svätá omša, modlitba, čítanie Písma a modlitba ruženca, sväteniny, skutky lásky – to posilňuje našu ochranu. Modlitba v Ježišovom mene láme moc zla. Treba žehnať druhých, odpúšťať a v pokore poprosiť o modlitbu či požehnanie kňaza.

Zo života svätcov však poznáme veľké útoky diabla. Prečo ich Boh dopúšťa?
Ide napríklad o svätého Antona pustovníka, pátra Pia či Jána Máriu Vianneya. Pán dopustil na nich tieto útoky, aby ich chránil od pýchy a pre dobro, ktoré malo z toho vyjsť.
Ak má človek veľké dary, ľahko môže spyšnieť a „uletieť“. Byť mimoriadne obdarovaný a zároveň ostať normálny nejde dosiahnuť ľudskými silami. Diabol nie je schopný zvíťaziť nad Bohom. Veľmi nenávidel Ježiša a mal pripravený plán jeho vraždy. Keď dosiahol, čo chcel, spoznal, že vlastne ostal porazený.
Ako sa dá rozlíšiť, či ide o zásah mágie alebo psychický problém?
Diabol pracuje v skrytosti, preto to nie je jednoduché rozlíšiť. Musíme sa zamerať na to, či sú prítomné nevysvetliteľné a často sa opakujúce ťažkosti telesného a psychického charakteru.
Platí zásada, že najprv hľadáme prirodzené vysvetlenie a používame vylučovaciu metódu. Podozrivé je až to, keď lekári, psychológovia, psychiatri nedokážu stanoviť diagnózu. Liečba odborníkmi teda nezaberá, príznaky sa náhle objavujú a zanikajú alebo sa objavujú symptómy, ktoré sa vzájomne vylučujú. Telesné a psychické ťažkosti sa utišujú iba modlitbou a sviatosťami.

Sú ľudia, ktorí sa obávajú, že sú prekliati. Sú takéto obavy opodstatnené?
Ak sa tým človek príliš zaoberá, môže to mať dosah na jeho psychiku. Niekedy však môže ísť o zastierací manéver, keď chce človek zvaliť vinu na iného, ale v skutočnosti je problém v ňom samom, v jeho hriešnom konaní.
Boh má vždy posledné slovo, nie diabol. A nič sa nedeje bez toho, aby Boh o tom nevedel. Apoštol Pavol hovorí, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8, 28). Nejde o to, že by všetko bolo dobré, ale o to, že všetko slúži na dobré, teda aj pôsobenie zla. 
A pre človeka, ktorý žije vo vzťahu s Bohom, slúži pôsobenie zla na dosiahnutie dobra. Nesmieme však robiť zlo, aby sme získali dobro. Cieľ nesvätí prostriedky. Keď však príde zlo do nášho života aj napriek tomu, že sme ho nechceli, máme šancu niečo zmeniť. 
Ak je človeku dobre, nemá dôvod zmeniť sa. Čo ak je to ponuka na zmenu spôsobu života, prostredia, práce či bývania?

S poverou súvisia aj snáre. Z Písma poznáme, že sa Boh prihovoril rôznym biblickým postavám. Môže sa to udiať ešte aj dnes?
Áno, je pravda, že Boh sa môže prihovoriť aj cez sen. Nie je to pravidlo, vždy to človeka prekvapí a vedie ho to k zmene života a lepším vzťahom. Aj pri snoch však platí zásada, že najprv hľadáme prirodzené vysvetlenie.
Pod previnenia voči prvému prikázaniu spadá je alternatívna medicína. Čo je zlé napríklad na terapiách holistickej medicíny, ktoré môžu preukazovať aj priaznivý výsledok?
Treba skúmať ich pôvod, či sú založené na vede, okultizme alebo ide o divadelné predstavenie. Pod alternatívnou medicínou sa skrýva všeličo.
Spomeniem homeopatiu. Jej zakladateľ Samuel Hahnemann tvrdil, že väčšina chorôb je duchovného pôvodu, a preto sa ich príčina nedá spoznať ľudskými zmyslami. Vymyslel liek, ktorý by cez dušu vyliečil telo. Sám homeopatiu nazýval „božím zjavením, spásnou pravdou“. Homeopatiu mu zjavil „Veľký duch“, ktorý je uctievaný obyvateľmi všetkých slnečných systémov. Tým, že má homeopatia zlý základ, nedá sa opraviť.

Rovnako aj reiki, ktorú vymyslel Dr. Mika Usu. Ide o čistý okultizmus. Práve reikisti najčastejšie končia u exorcistov. Snažiť sa ovládnuť a mať pod ľudskou kontrolou duchovné sily je čistá ilúzia. Sú to však špecialisti na to, ako sa dostať do podvedomia človeka.
Pri neurolingvistickom programovaní ide o mentálne cvičenia. Používa sa vyprázdňovacia meditácia, stav polohypnózy a rôzne typy mantrí. Človek sa potom dostáva do stavu, v ktorom je ho možné programovať. Toto nie je Božia cesta, náš Boh toto s človekom nikdy nerobí.
Pri bioenergoterapii nám zas niekto odovzdáva energiu, pričom musíme tomu človeku veriť, aby nám pomohol. Pri liečení je terapeut v hladine alfa a často si mrmle nejaké mantry. Ide tu o vieru, nie vedu. Otázka znie, o akú vieru. Pre kresťana by to malo byť varovné znamenie, pretože BOH NIE JE ENERGIA. BOH JE OSOBA.
Mnohí zahŕňajú k bioenergoterapii aj biorezonanciu. Tá má vedecký základ, využíva základy fyziky. Mnohí okultisti ju však zneužívajú na dosiahnutie svojich zámerov. Napríklad predaj produktov.

Comments are closed.