• Tematické bloky

Alternatívna medicína: Prečo tu niečo nie je s kostolným poriadkom?

Pod slovné spojenie „alternatívna medicína“ zjednodušene zaraďujeme všetko, čo nespadá pod klasickú medicínu. Niektoré jej skutočnosti a praktiky môžu byť skutočne zdraviu prospešné a pomáhať (napríklad prírodná liečba), ale niektoré viac škodia, ako pomáhajú (napríklad tie, ktoré sú spojené s okultizmom) – najmä našej duši. Ako to však rozoznať?

Léčitelství

Obrovský rozmach v dnešní době zaznamenává tzv. Léčitelství neboli Alternativní medicína. Někdo  je dle určitých kriterií od sebe rozlišuje, nicméně ve svých důsledcích jsou si obě odvětví velmi podobná, proto se o nich budu zmiňovat jako o jednom oboru „léčitelství“.V tomto oboru nalezneme širokou škálu léčitelů od těch, kteří využívají jen bylinek až po studované doktory medicíny, kteří svou metodu léčení odívají do vědeckého hávu. A je třeba říci, že je dnes velmi moderním trendem připojit ke své nabídce klasické medicíny nějakou „nástavbu“ v podobě medicíny alternativní.
    Léčitelství nabízí pomoc jednak ve chvíli, kdy klasická medicína selhává, a jednak se i staví do role kvalitativně vyšší pomoci člověku, protože tvrdí, že se zajímá o celou jeho bytost (minimálně tělo a psychiku – tzv. holismus), a dává je do souvislosti (což není špatně – viz. níže o psychosomatice). Nicméně metody, kterých využívá, mají často původ v esoterickém okultismu.

Základ léčitelství spočívá buď:
v užívání nadpřirozených schopností (u sebe objevených či nějak získaných, které běžný člověk omezený prostorem a časem nemá), nebo
ve věštění a doptávání se (zjišťování diagnozy a postupů léčení z fotky, z oční duhovky /irisdiagnostika/, z data narození,…), případně  
v užívání tzv. léčivých prostředků (spirály, symboly, kameny, vůně, barvy, obrazce, magická místa atd..), jejichž uzdravující síla pramení buď z pověry nebo magické praxe, nebo také
v užívání bylinek – avšak takových, jejichž účinek je magicky zesílen (trhaných např. o svatojánské noci, na konkrétním energetickém místě, příp. nějak „zaříkávaných“).

Pokračuj v čítaní

Okultismus a léčitelství

Všichni v sobě neseme podobu živého Boha, jsme stvořeni jako Jemu podobní, plní lásky a s Jeho pomocí jsme schopní velikého dobra – a právě tuto skutečnost v nás Boží nepřítel z hloubi duše nenávidí. Skrze otevření se duchovním silám, které nejsou Boží, se člověk velmi snadno a mnohdy zcela dobrovolně může „namočit“ do něčeho, co je na hony vzdáleno Božímu světu a co mu může nesmírně zkomplikovat život.

Boží nepřítel vždy lidem nabízel a stále nabízí cestu rychlého štěstí, úspěchu a bohatství, to, že věci, které mají z hlediska Božího řádu dozrávat, on dá rychle a hned. Ale to není cesta k pravé svobodě, ke které nás Bůh stvořil..

Co tedy opravdu v životě nedělat? Co nestojí za to, abychom si tím život třeba i nadlouho zkomplikovali? Jaké jsou následky toho, když se člověk otevře věcem, které nemají s Bohem nic společného? A jak z toho ven, když už se něco špatného stalo?

Záznam přednášky z října 2015 je ke stažení zde.

http://karmel.d1net.cz/data/prednasky/Okultismus_lecitelstvi_Brno2015.mp3

Stretla som diabla – svedectvo bývalej ľudovej liečiteľky

Bývalá ľudová liečiteľka, ktorá využívala nadprirodzené schopnosti k liečeniu ľudí.

Toto je najväčšia realita môjho života: existuje Boh a existuje diabol! Naozaj som stretla „ živého“ diabla a živého Boha. Ale až stretnutie živého Boha – 17.5.1998, zmenilo môj život natoľko, že od tohto stretnutia som si začala počítať vek. Takže 17.5.2011 som mala 13 rokov /mám 53/.

Môj príbeh sa začína odvíjať od mojich piatich rokov, keď si ma babka – ľudová liečiteľka, vybrala za budúcu nasledovníčku v jej liečiteľských schopnostiach. Táto „schopnosť liečiť“ sa u nás dedila z pokolenia na pokolenie asi 3OO rokov – je to dedičná biela mágia.

V tomto období sa okolo mňa začali diať „čudné veci“, nad postieľkou som mala zavesený drevený kríž, ktorý na mňa v noci padol. Zobudila som sa s veľkým strachom a vždy nado mnou stála babka. Vnímala som, ako sa so mnou pohybuje posteľ, mávala som nočné mory. Najsilnejšie bolo, keď som bola raz v noci „prenesená“ na nejaké stretnutie. Bolo tam veľa ľudí, každý niečo rozprával a ja som vedela, že sa ide prijímať nová členka /bosorka/ ich klubu a že som to práve ja.

Pokračuj v čítaní

Alternatívna medicína a kresťan

Pre človeka je zdravie jednou z najväčších hodnôt, aké má na tejto zemi. Ľudia sú ochotní pre zdravie prinášať najvyššie obete.

Job 2,4-5: „Satan však Hospodinovi odvetil: Kožu za kožu! Človek dá za svoj život všetko, čo má. Ale vystri len ruku a dotkni sa jeho kostí a tela, či sa ti do očí nebude rúhať!“ Tieto verše vyjadrujú niečo dôležité – človek sa v honbe za zdravím bude ochotný zapredať aj Božiemu nepriateľovi – Diablovi. Biblický Jób v tejto skúške, ako vidíme, obstál, ale o ľuďoch dnešnej doby sa to nedá povedať. Preto môžeme povedať, že zdravie človeka má nielen biologický, psychický a sociálny rozmer, ale aj  duchovný.

Ľudia sa často obracajú tam, kde sa im ponúka tzv. plné zdravie podľa zásady – „kto lieči, má pravdu, má moc“. Pozrime sa, koľko ľudí chodilo za Pánom Ježišom kvôli tomu, že vedel uzdravovať! A koľkí Mu len pre toto verili!

Rovnako je to aj dnes – ak niekto alebo niečo dokáže liečiť, idú za ním davy ľudí.

Pokračuj v čítaní

ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA – POMOC, NEBO NEBEZPEČÍ?

Problémy současné oficiální medicíny

Přes rozmanité problémy nikdo nemůže zpochybňovat přínos současné vědecké medicíny. Díky přírodovědným metodám zkoumání zde došlo v posledních desetiletích k převratným změnám. Byla objevena účinná antibiotika umožňující zvládání těžkých a zákeřných infekcí. Díky očkování byly zcela vymýceny některé nebezpečné a smrtící infekce jako jsou pravé neštovice. Narkóza a nové operační techniky umožňují provádět i velice složité zákroky – například operace srdce a mozku. Díky novým vyšetřovacím metodám (sonografie, tomografie a magnetická rezonance) se lidské tělo stalo téměř průhledným. Zkrátka medicína  umožňuje přežívání stavů, které by dříve byly stoprocentně smrtelné. Přes tento nesporně pozitivní vliv na lidské zdraví a na prodloužení lidského života existují různé negativní jevy, které ze současné  technologicky vyspělé medicíny vyplývají.

Pokračuj v čítaní

Boží uzdravovatelé nebo okultní svůdci

Ježíš vyslal svých dvanáct apoštolů (vyslanců, poslů) s jasným úkolem. Čteme o tom u Lukáše 9,1-2: Svolal si Dvanáct apoštolů a dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony i k léčení nemocí. Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné. Apoštolové Ježíše poslechli a vše dělali tak, jak jim přikázal: Vydali se na cestu a procházeli jednotlivé vesnice, hlásali evangelium a všude uzdravovali. (L 9,6)

 Pak Ježíš vyslal jiných sedmdesát učedníků do měst se stejným posláním: Uzdravujte nemocné v nich a říkejte jim: ‚Přiblížilo se k vám království Boží.’ (L 10,9)

Nakonec Ježíš po svém zmrtvýchvstání posílá všechny věřící stále se stejným úkolem: Jděte do celého světa a vyhlašte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a bude pokřtěn, bude zachráněn. Kdo neuvěří, bude odsouzen. Tato znamení budou doprovázet ty, kteří uvěří: V mém jménu budou vyhánět démony, budou mluvit novými jazyky, budou brát hady do rukou a vypijí-li něco smrtelného, nijak jim to neublíží. Na nemocné budou vzkládat ruce a ti se budou mít dobře.“ (Mk 16,15-18)

Učedníci v prvotní církvi tomuto úkolu dobře rozuměli, poslání bylo stále stejné. Oni vyšli a vyhlásili všude evangelium, Pán pracoval s nimi a potvrzoval slovo znameními, která je doprovázela. (Mk 16,20) Evangelium – dobrá zpráva o záchraně v Ježíši Kristu vždy souvisela s uzdravováním duše i těla. Nemocné uzdravovali nejen apoštolové (Sk 2,43), ale i prostí učedníci – například Štěpán (Sk 6,8), Filip (Sk 8,5-7) nebo Ananiáš (Sk 9,17-18).

Uzdravování skrze Ježíše a jeho učedníky bylo skutečné, nebyly to pouze obrazy jakéhosi duchovního uzdravení. Nevěřící člověk nepotřebuje uzdravit ducha, je v něm totiž mrtvý duch pro jeho přestoupení a hříchy (Ef 2,1-3). Duch je tou nejvnitřnější složkou člověka, která komunikuje s Bohem a může být místem přebývání Ducha svatého. Mrtvolu nemůžeme uzdravit, můžeme ji jedině vzkřísit z mrtvých. Také mrtvý duch může být jedině vzkříšen – Ježíš to nazývá znovuzrozením (J 3,1-21). Skrze pokání a víru v Ježíše Krista se můžeme znovu narodit do Božího království. Učedníci po zmrtvýchvstání Ježíše vedli druhé k znovuzrození ducha a k uzdravení těla a duše.

Pokračuj v čítaní

Okultné uzdravenia

Všetci, ktorí sa venujú rôznym formám okultizmu, sa dobrovoľne odovzdávajú do otroctva zlých duchov.
Zvlášť nebezpečné je využívanie služieb najrôznejších bioterapeutov, liečiteľov a akýchkoľvek paranormálnych spôsobov liečby.

Prečo je to tak?

Rôzne techniky východných cvičení a meditácií vyvolávajú zväčšenie energie kundalinu, čo spôsobuje, že v človeku sa otvárajú tzv. čakry. Prispieva to k nadviazaniu kontaktu s energiami, ktoré majú zlý pôvod.

Pokračuj v čítaní

Čo spôsobí chodenie k čarodejnici či liečiteľovi, psychotronikovi, astrológovi či magnetizérovi a ako ich rozlíšiť

Ako v predošlom článku o horoskopoch, môžeme pokračovať ďalšou veľmi aktuálnou témou: navštevovaním čarodejníc, takzvaných liečiteľov, psychotronikov, astrológov, magnetizérov a podobných osôb. Tak isto uvediem informácie od kňazov odborníkov: bývalého exorcistu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Antona Solčianskeho, provinciála karmelitánov, a tak isto bývalého exorcistu Vojtecha Kodeta z Českej republiky a na Slovensku známeho exercitátora a exorcistu Eliasa Vellu, talianského exorcistu Raula Salvucciho a čestného predsedu i zakladateľa Medzinárodnej Asociácie Exorcistov, exorcistu rímskej diecézy, Gabriela Amortha. Všetky nasledujúce informácie uvádzam preto, aby do tejto problematiky bolo vneseného viac svetla, a aby sa viacero osôb mohlo uchrániť alebo i oslobodiť od veľmi negatívnych vplyvov na ich život.

Pokračuj v čítaní

  • Preložiť – Translate