David & Goliath Battle: Valley of Elah, Israel. Israelites, Philistines, Azekah, Gath, Ashdod, Saul

See the amazing battle between David and Goliath and understand it like never before. Filmed on location in Israel. See all the sites and places, and learn new things about this story you never knew!

Location
1. The Valley of Elah is about 15 miles (23 km.) west of Bethlehem and about 20 miles (32 km.) east of the Mediterranean Sea.
2. It’s located on the western edge of the Judean lower hills and was an important travel route from the coastal cities up to the center of the land of Judah and its main cities of Bethlehem, Jerusalem, and Hebron. 3. It’s an undeveloped site that can be seen in its natural state. It has parking alongside Hwy 38.
4. The Valley of Elah is best known for the epic battle between young David and the giant Goliath, a skilled veteran warrior.

Pôsobenie kniežatstva Jezabel ako je popísané v Biblii

1.Príbeh kráľa Achaba a jeho ženy Jezabel

Najlepšie popisuje vlastnosti a správanie sa týchto síl temna, preto sú aj tieto sily pomenované podľa nich.
            Jezabel bola dcéra kráľa Etbála, ktorého meno znamená „Bálov človek“ alebo „ s Bálom“ (1 Kr 16:31). Kráľ Etbál vládol cez Sidon (alebo aj Zidon), v starovekom meste Kánan, na pobreží Stredozemného mora. Bolo to jedno z najstarších Fenických miest tých čias. V tých dňoch to boli králi, ktorí slúžili aj ako kňazi pre ich miestny kult. Ľudia obetovali poľnohospodárskym bohom. Celá komunita bola zasvätená ich bohu alebo kultu. Kult vlastnil celú komunitu. Ľudia sa nesťahovali, dokiaľ nenašli od ich božstva nasmerovanie, celá ich viera bola v ich božstvo.

Nejste jako loutka? Techniky manipulace a jak se jim bránit…

     

Každý z nás určitě někdy navštívil divadlo, a někteří dokonce i loutkové divadlo. Rádi se díváme na výplody fantasie aktérů, kteří pohybují vtipně loutkami. Ale co když jsme my sami někým ovládáni? Co když se staneme loutkami, které se vtipně pohybují po trase, kterou nám kdosi určí? Jak zpřetrhat nitky, které nás ovládají?

         Problematika definice manipulace

         Pojem manipulace pochází z latinského manipulo, které znamená „dělat něco rukama“. I proto slovo manipulace nemůžeme chápat pouze v negativním smyslu. Dnes ho můžeme používat i v dalších významech – například manipulace s předmětem, manipulace s jazykem. V negativním významu byl pojem poprvé použit v roce 1964 pro nepoctivé ovlivňování voličů. 

Magnificat gregoriano

Magnificat
1. Magnificat * anima mea Dominum.
2. Et exsultavit spiritus meus * in Deo salutari meo.
3. Quia respexit humilitatem ancillae suae: * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
4. Quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum nomen ejus.
5. Et misericordia ejus a progenie in progenies * timentibus eum.
6. Fecit potentiam in brachio suo * dispersit superbos mente cordis sui.
7. Deposuit potentes de sede, * et exaltavit humiles.
8. Esurientes implevit bonis: * et divites dimisit inanes.
9. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae.
10. Sicut locutus est ad patres nostros * Abraham at semini eius in saecula.
11. Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
12. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula saeculorum. Amen

Velebí *
    moja duša Pána
a môj duch jasá *
    v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. *
    Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
    a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
    s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, *
    rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov *
    a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami *
    a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, *
    lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom, *
    Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Modlitby za uzdravenie – zborníček

Modlitba odpustenia – za nepriateľov

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal, že máme odpúšťať „nie sedem ráz, ale až sedemdesiatkrát sedem“ (Mt 18, 22). Preto poslušný tvojmu slovu odpúšťam tu a teraz v tvojom mene všetkým svojim nepriateľom. Zvlášť tým, ktorí mi zlorečia; tým, ktorí voči mne prechovávajú nenávisť, závisť alebo žiarlivosť… (môžeš pomenovať konkrétne osoby i konkrétne skutky, ktoré im odpúšťaš). Pane, ty chceš, aby som ich miloval a žehnal im (porov. Lk 6, 27-28). Tak ťa prosím, aby si ich napĺňal svojím požehnaním i pokojom a daroval im všetko potrebné pre ich každodenný život. Ja im odteraz chcem priať len dobro. A preto ti odovzdávam všetok hnev, zlosť, agresivitu, smútok, vnútorné trápenie, chuť im to vrátiť i všetky bolestné emócie a súdy, ktoré sa objavujú v mojom vnútri vo vzťahu k nim. Nechcem ich v sebe vedome a dobrovoľne živiť.
Prosím, aby si všetko zlo – každé zlorečenie, závisť, nenávisť i žiarlivosť nasmerované z ich strany na mňa premieňal na požehnanie pre mňa i mojich blízkych. Amen.


(Táto verzia textu modlitby má imprimatur: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup –
metropolita, ABÚ Košice – Prot. č. 1170/16, 21. 10. 2016.)

Modlitby oslobodenia – zborníček

Litánie za oslobodenie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, Matka oslobodenia, oroduj za nás.
Svätá Mária, Panna víťazná,
Svätá Mária, zatienená mocou Najvyššieho,
Svätá Mária, ktorej potomstvo rozšliapalo satanovu hlavu,
Svätá Mária, útočište hriešnikov,
Svätá Mária, oslobodenie a uzdravenie nemocných,
Svätá Mária, nádej zúfalých,
Svätý Michal, silný v boji,
Svätý Michal, postrach démonov,
Svätý Michal, anjel pokoja,
Svätý Michal, opora Božieho ľudu,
Od satanovej moci a jeho pokušení, osloboď nás, Pane Ježišu.
Od prekliatia skrze modly a bludné náuky,
Od démonickej posadnutosti,
Od zvodov ducha temnôt,
Od útokov čarodejníkov a majstrov okultizmu,
Od diabolských spolkov, ktoré nás robia otrokmi satana,
Od modloslužby, špiritizmu a satanizmu,
Od siekt, čarodejníctva a tajných spolkov,
Od sklonov k veštectvu a falošným proroctvám,
Od falošných vízií a klamných snov,
Od všetkých prekliatí,
Od chorôb, ktoré sú spôsobené čarami,

Konfrontation mit Isebel


Autor: Steve Sampson

Inhalt ……………………………………………………………………5
Einfurung……………………………………………………………….7
1. Isebel: Fleischliche Kontrolle in Reinstform…… 9
2. Isebel in Aktion……………………………………………… 27
3. Augen auf!…………………………………………………….. 41
4. Kontrollierende und Unsicherheit………………… 55
5. Der Geist der Isebel ± seine Merkmale und
Eigenschaften……………………………………………………. 71
6. Der Geist der Isebel ± seine Wirkung durch
Autoritåtspersonen……………………………………………… 81
7. Ich denke Tag und Nacht nur an mich…………..113
8. Das Fleisch auf dem Thron…………………………..129
9. Sie kænnen auf einer hæheren Ebene leben…..153
10. Ans jenseitige Ufer çbersetzen……………………..169

Link zur web Seite:
http://profimusic.ch/catalog/data/pdf/175614.pdf

Das Buch:

Homeopatia – divotvorné účinky a nebezpečné následky? MUDr. Emília Vlčková, 2. časť.

MUDr. Emília Vlčková zdieľa osobný a odborný pohľad na otázku užívania homeopatie. Aktuálne pracuje ako všeobecná lekárka a popri práci odborne slúži v mobilnom hospici, ktorý sa stará o onkologických pacientov.

Prvá časť: https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/wp-admin/post.php?post=9611&action=edit

Zdroj YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCTQJGPGZ7s9Vi5LCxijVa5A