Pohľad na tvar pozostatkov Noeho korábu/archy z dronu

V roku 2019 skupina okolo Kevina Fischera uskutočnila na jar a na jeseň dve expedičné návštevy do tejto oblasti v Turecku za účelom nasnímať pomocou technológie dronov miesto, kde sa nachádzajú pozostatky z Noemovho korábu/archy.

Zdroj:http: //www.b-a-n.eu/lokality/noemova-archa

Dôležitá aktualizácia výskumov o Noemovej arche:

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=TSV6fnjb47g

OTCOVIA PÚŠTE (7, 8)

Skrotenie zlých vášní. Vyberajme si čo čítame, čo pozeráme, aké aktivity robíme…Vytvorme si kúsok púšte, ktorý nám dá oddýchnuť…

Byť ponorený do vzťahu s Bohom. Namiesto vyhľadávania rozptýlenia a zábavy máme vyhľadávať samotu a ticho. Srdce môže byť očistené len vtedy, ak je vtiahnuté do tajomstva Boha…

Lámania pravého Chleba – Ješua 2 – 35 | Sk 20, 1-38

Živiť sa nielen chlebom, ale každým slovom, ktoré vyšlo z Božích úst. A predovšetkým mať účasť na lámaní toho jedného Slova, či Chleba, Krista. Samozrejme, že to lámanie a dávanie sa v tomto svete je sprevádzané pôrodnými bolesťami. No víťazstvo nového života je už Kristom vybojované. To je Evanjelium Božej milosti.

100% důkaz izraelského přechodu…

Andrew Jones prijal pozvanie do Veľkej Británie a dostal priestor v relácii TV Late Show na prezentáciu svojich výskumných expedícii v Saudskej Arábii. Kliknutím nižšie na – zobraziť video – sme umiestnili dokumentárne video z tohto stretnutia. Tieto informácie sú nielen zaujímavé, ale majú vysokú faktografickú hodnotu. Som veľmi rád, že máme tento dokument nadabovaný v českom jazyku. Chcem sa poďakovať priateľom Milanovi Drobíkovi, ktorý zmenežoval a zafinancoval preklad tohto video dokumentu a Paľkovi Mukovi za preklad-dabing a jeho technickú realizáciu.

Zdroj: http://www.b-a-n.eu/lokality/prava-hora-sinaj/162-video-o-dokazoch-zo-saudskej-arabie-o-pritomnosti-izraelitov-po-ich-prechode-cez-cervene-more

Achillovy paty evoluce

Vážení přátelé a příznivci otázky našeho původu,
v těchto dnech přinášíme na český a slovenský trh dlouho očekávaný osvětový a vzdělávací projekt s prozaickým názvem Achillovy paty evoluce. Jak již samotný název napovídá, řeč bude o evoluci a především o tzv. vědeckých důkazech hovořících v její prospěch. Je evoluční teorie skutečně pravdou o našem původu a historii? Jedná se opravdu o vědecky nejpřesnější a nejlépe zdokumentovaný pohled na náš původ? Jak vznikl vesmír, Země, příroda i člověk? Jsme velkolepým dílem moudrého Stvořitele nebo je naším otcem evoluce – pouhá náhoda, přírodní zákony a nepředstavitelná množství času?

DVD si môžete objednať na:

https://eshop.maranatha.cz/evoluce-vs–stvoreni/achillovy-paty-evoluce/


Viac o DVD si môžete prečítať na nasledujúcej strane.

Ztracená moudrost našich předků

Jací byli naši předkové? Šokující odhalení!

Určitě jste už někdy slyšeli názor, že v dávných dobách bylo lidstvo na daleko nižší úrovni než dnes – vědomostmi, kulturou, uměním, zdravotně i společensky a že úplně na počátku byl člověk v přechodné fázi údajného vývoje ze zvířat, kdy s bídou dokázal rozdělat oheň, ukrýt se v jeskyni nebo si vyrobit kamenný nůž či koženou suknici. Tento pohled na původ a historii člověka je však velmi naivní a vychází z přesvědčení o pravdivosti takzvané evoluční teorie, která tvrdí, že život pochází z tzv. chemické prapolévky, směsi jednoduchých chemikálií, jenž se spontánně zkonsolidovala do prvních samo se reprodukujících chemických celků, ačkoliv nic takového jako samo se reprodukující molekula ani dnes v přírodě neexistuje! Ani DNA není schopna reprodukovat sebe sama, ale potřebuje k tomu mnoho proteinů a enzymů a dalších megasložitých molekulárních systémů, až prý nakonec vznikly první živé buňky. Ty se pak údajně postupně diverzifikovaly až do té míry, že nakonec po stovkách miliónů let slepých pokusů a omylů přichází na scénu první opo-člověk. Onen ostrstěný, shrbený, zapáchající tvor s opičími rysy ve tváři, notoricky známý z učebnic a televize, chudáček s malým mozkem, vydávající primitivní skřeky, ze kterých si měl postupem času vyvinout komplexní lidskou řeč se vší její symbolikou, gramatikou a sémantikou umožňující vyjádřit nejúžasnější díla světové literatury. Tenhle evoluční příběh všichni dobře známe, vždyť se vyučuje ze zákona na všech školách, vysílá pořád znovu a znovu v televizi, píše se o něm v časopisech, encyklopediích a učebnicích. Je oslavován, opěvován, vyvyšován a chráněn, jako by to byl největší poklad lidstva. Problém je ale v tom, že je to jen příběh, smyšlený příběh, který s vědou souvisí jen velice okrajově. Správně by neměl být vůbec nazýván vědeckým, protože jej nelze podrobit opakovatelným vědeckým experimentům a pozorováním. Nikdo nikdy nepozoroval vývoj jednoho základního druhu v jiný, nikdo takový proces nedokázal napodobit ani v hrubých rysech v laboratoři ani sestavit teoretický model, podle kterého by takový smyšlený proces mohl reálně probíhat a ani nemáme žádné uspokojivé historické – fosilní – nálezy, které by takový proces i jen v hrubých rysech potvrzovaly. Zkrátka evoluční představa o postupném dlouhodobém vývoji bakterie v člověka je zcela smyšleným příběhem bez jakékoliv solidní důkazové základny, který si však ale získal srdce mnohých lidí svými nulovými nároky na etický a vztahový rozměr našich životů, nulovým apelem na hlubokou reformu našich srdcí a vztahů a zároveň zdáním pravdivosti, díky kterému v nás probouzí pocit bezvýznamnosti prapodivně zkloubený s pocitem, že je správné či dokonce nutné maximalizovat své vlastní přežití a pohodlí.

BIBLE – kniha knih i pro 21. století

Je to kniha, o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí, že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh. Jenže mnozí ji četli a Boha mluvit nezaslechli. Lidské zkušenosti s Biblí jsou různé. Někteří se na ní inspirovali a čerpali z ní podivuhodnou sílu, jiní se nad ní pohoršovali a odmítali ji. Urážely je krutosti, necudnosti i zázraky, kterých je v ní řada. Konstatujme alespoň pro začátek, že Bible je sporná. A pokusme se co nejvýrazněji vymezit, co je na ní zvláštní, v čem by mohla spočívat její jedinečnost, je-li jaká.

Nutno předem říci, v čem není. Není ani v jejím jazyce, ani v její formě. Příběhy a rodokmeny, hymny a modlitby, kultické instrukce i mudroslovné reflexe najdeme i u sousedů, tedy ve starém Egyptě a staré Mezopotámii, a ovšem i v dalším starém Orientě. Její jedinečnost není ani v látkách. Některé látky najdeme i v jiných literaturách. Tak vyprávění o potopě má pozoruhodně shodný protějšek v jedenácté tabulce eposu o Gilgamešovi, část knihy Přísloví se téměř shoduje s jedním známým mudroslovným textem egyptským. Leccos v ní jsou zřejmé reakce na náboženské představy jejího okolí, někde jde o přímo rozhorlené polemiky. I v Novém zákoně se evangelia svou formou podobají helénistickým aretalogiím, epištoly klasickým dopisům a Zjevení Janovo je blízké tehdejší literatuře vizionářské.

A přece je na ní něco zcela pozoruhodného. Začneme Starým zákonem, tedy její starší a větší částí, sepsanou proroky a mysliteli starého Izraele. Ta jeho zvláštnost je v tom, že představuje celou zachovanou literaturu společenství, které se odhodlalo zničit nebo alespoň dále nepředávat, netradovat nic než to, co zcela jednoznačně svědčilo o Bohu. Dodejme: O Bohu zvláštním, svrchovaném, chcete-li transcendentním, to jest takovém, který prolamuje každé lidské úsilí nějak jej zvládnout, zneškodnit, zmanipulovat, dostat pod kontrolu, podrobit si.

Rodičovské požehnanie

Modlitbu rodičovského požehnania sa môžu modliť rodičia za svoje deti, vnukov a duchovné deti. Modlitba: Pane Ježišu, vystri svoju ruku nad moje deti a požehnaj ich. Prosím Ťa, zahrň ich svojim milosrdenstvom a láskou. Zmiluj sa nad nimi a odpusť im všetky hriechy. Prikry ich svojou krvou a chráň ich myseľ, srdce i vzťahy. Uzdrav svojou láskou všetky citové zranenia ich sŕdc. Osloboď od vplyvov Zlého. Ochraňuj ich od zlého. Ochraňuj ich na cestách. Pane Ježišu v Tvojom mene im žehnám pokoj duše, čistotu srdca a oslobodenie od zlých myšlienok, slov a skutkov. Žehnám im lásku, radosť, pokoj, životnú múdrosť, chuť do modlitby a k plneniu si povinností. Srdce plné lásky k Tebe a k ľuďom. Chráň ich v živote pred úkladmi Zlého, pred závisťou rôzneho druhu a nemravnosťou. Požehnaj ich šťastím duše a všetkým potrebným pre život. Žehnám ich v Tvojom mene, aby boli zdravé duchovne, duševne i telesne, aby prišli do neba s celou našou rodinou. Pane Ježišu, ďakujem Ti, že si pri nich a že ich žehnáš. Požehnaj i mňa, aby som sa k nim správal s Tvojou trpezlivosťou, múdrosťou a láskou. Pane Ježišu, Ty miluješ všetky deti viac ako my. Veríme, že čokoľvek sa s nimi stane, Ty o tom vieš. Dôverujeme Ti, odovzdávame Ti ich, aby si Ty mohol konať v ich živote. Nie podľa našej predstavy, ale podľa Tvojej múdrosti a lásky.

Depresia – Vieme ju vyjadriť?

„Z hlbokosti volám k tebe, Pane“. Žalmista nastavuje zrkadlo bolesti a prázdnote, ktorú skusujeme, keď sa cítime „na dne“, keď nás zavrhujú alebo keď sme skľúčení. Depresia je ľudská bolesť, ktorú poznáme všetci z vlastnej skúsenosti.
Vďaka medicínskemu výskumu vieme dnes určité stavy depresie diagnostikovať ako stavy, ktoré majú telesný pôvod. Chemická nerovnováha vedie k hlbokej depresii, ktorá nevzniká ani zo životných situácií osoby, ani z neschopnosti zvládať problémy. Keď sa zistí, že depresia vyplýva z telesného stavu, možno ju liečiť špeciálnymi liekmi (antidepresívami), ktoré sú obyčajne dostatočne účinné. Škoda, že ľudia často takéto liečenie odmietnu, tvrdiac chybne, že nechcú byť na lieku závislí a chcú depresiu premôcť sami svojou vôľou. To je také nezmyselné ako pokúšať sa odstrániť diabetes alebo vysoký krvný tlak bez potrebných liekov.

Ako sa modlíme, alebo 5 stupňov modlitby

Ježiš napomína tých, ktorí by chceli riešiť všetky problémy svojho života iba modlitbou. Modlitba nevyrieši všetky problémy! Ježiš neučil modliť sa preto, aby sme utekali od problémov. Sám Ježiš hovorí: Nie ten, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu Môjho Otca.
Najskôr musíme mať na zreteli vôľu Božiu a vernosť. Nie ten, kto hovorí Pane, Pane, alebo sa modlí a modlí…, ale ten, kto plní vôľu Jeho Otca, ten vôjde do kráľovstva.
Každá strana evanjelia, každé stretnutie Ježiša s človekom je modlitbou. Modlitba, v ktorej Ježiš je otvorený pre modlitbu… Odsudzuje tých, čo sa modlia naoko.
Ježiš učí odpúšťať v modlitbe, učil byť vytrvalý v modlitbe, učil modliť sa s vierou. Evanjelista Matúš hovorí: všetko, čo budete prosiť s vierou, dostanete.
Cesta modlitby je ako veľký vrch na ktorý vystupujeme.
Čo je modlitba podľa Ježiša?  – Akt lásky. Modlitba Otčenáš má 7 prosieb – to znamená 7 aktov lásky. Ako sa modlí táto modlitba, vieme. Ako sa ju modlia ľudia zvyčajne? A ako sa ju modlíme my?

Mocne świadectwo okultyzmu

Świadectwo zawodowego tarocisty i okultysty Jana Suligi , który w pewnym momencie swojego życia otrzymał łaskę poznania co , a raczej kto stoi za tym co pan Jan nazywa „energią“ lub „przewodnikami“. Niestety pomimo pozytywnego przesłania tej historii zło skutecznie upomniało się o pana Suligę i po pewnym czasie w programie Jana Pospieszalskiego odwołał wszystko to o czym mówił.