Ruženec oslobodenia

Ruženec oslobodenia je modlitba, ktorá je prosbou o uzdravenie a oslobodenie. Podľa p. Eliasa Vellu aj Jamesa Mariakumara aj hriech je špičkou, ktorá má svoj koreň. Často sa stáva, že sa tento hriech opakuje a aj keď sa spovedáme, znovu upadáme. Hriech alebo problém má svoj koreň, ktorý sme sa možno ešte nesnažili odstrániť.

Tieto korene môžu byť z vnútorných zranení, ktoré môžu vzniknúť v období počatia, tehotenstva matky, detstva alebo i neskôr. Práve v týchto prvých chvíľach života je dieťa veľmi krehké a môže dostať rôzne zranenia. Najväčšie z nich sú neprijatie, nedostatok lásky, ale aj iné.
Ruženec oslobodenia je modlitba, ktorá je zameraná na uzdravenie a oslobodenie od všetkých zlých vplyvov, vplyvov hriechu a zranení alebo aj okultných praktík. Je možné sa ho modliť za seba, ale aj za iných, za svoju rodinu. Tento ruženec má základ v Božom slove, ktoré povedal Pán Ježiš: „Až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní“ (Jn 8,36). Tak isto aj slepec Bartimej prosil o uzdravenie: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ (Mk 10,47)

Ruženec oslobodenia

Comments are closed.