Môžem čítať horoskopy alebo nie? Môžu mi škodiť?

Pred niekoľkými dňami som mal zaujímavý rozhovor s osobami, ktoré sa pýtali na veľa vecí ohľadom ezoteriky a okultizmu. Myslím, že bude potrebné alebo lepšie povedané osožné, napísať niekoľko riadkov aj na tomto mieste, aby sme spoznali viac z týchto tém. Bohužiaľ sú dnes veľmi rozšírené, nepoznané, a tak veselo pôsobia na kresťanov bez toho, že by o tom vedeli. Nasledujúce informácie som získal od bývalého exorcistu Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy vdp. Antona Solčianskeho, bývalého exorcistu v Čechách Vojtecha Kodeta a na Slovensku známeho exorcistu a prednášateľa Eliasa Vellu.

Teraz niekoľko slov k horoskopom. Je potrebné povedať, že horoskopy nepochádzajú od Ducha Svätého, ale nášho nepriateľa – nečistého ducha, Satana. Je ich veľa, nachádzajú sa v novinách a časopisoch a množstvo ľudí ich číta, aby sa dozvedeli aká bude ich budúcnosť. Háčik je v tom, že našu budúcnosť pozná iba Boh a z časti anjeli, nakoľko im to Boh umožní (sv. Tomáš Akvinský spracoval veľký traktát o anjeloch v Teologickej summe). Horoskop hovorí, že dnes ma čaká toto alebo ono. Ak by to však bola pravda, potom by som nemohol mať slobodnú vôľu, pretože všetko by bolo predurčené a ja by som bol iba figúrkou, s ktorou niekto iný pohybuje. V skutočnosti to tak nie je. Boh mi dal slobodnú vôľu a ja sa môžem slobodne rozhodovať v každej situácii. Môžem sa rozhodnúť či urobím to alebo ono.

Horoskop hovorí, že osud ľudí závisí od znamenia, v ktorom sa narodili. Vieme však, že každý človek je jedinečný. Vôbec nezávisí od žiadnych hviezd, žiadnej konštelácie, žiadneho znamenia zverokruhu, ale závisí od Boha, ako to potvrdzuje sv. Ján v evanjeliu, kde Pán Ježiš hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť (Jn 15 kapitola)“. Závisíme úplne na Bohu, na tom, či sa budeme riadiť podľa neho alebo nie. Sv. Augustín uvádza tento príklad. Predstavme si dvojičky, ktoré sa narodia takmer v tom istom čase. Podľa konštelácie hviezd by mali byť rovnaké, mali by mať rovnakú povahu. Ale predsa sú tak rozdielne, odlišné povahy, čo poznáme zo skúseností. Jednoducho i logicky vidíme, že to nie je možné.

V jednej relácii bolo pekne ukázané to, ako sa horoskopy tvoria. Vytvorí sa určitý text, ktorý sa dá napasovať na väčšie množstvo ľudí tak, aby bolo pravdepodobné bez ohľadu na akékoľvek znamenie, že časť z tohto textu sa skutočne môže prihodiť. Potom vznikne dojem, že horoskop funguje a naozaj predpovedá budúcnosť a človek tomu začína veriť. Nasleduje to, že moju dôveru už nedávam Bohu ale dôverujem horoskopu, čím vlastne dávam svoju dôveru Satanovi, pretože už neverím Bohu. Tým vlastne si otváram prístupovú cestu na to, aby na mňa mohol pôsobiť, pretože mu to dobrovoľne umožňujem. Cieľom horoskopov je pripútať si človeka a zmanipulovať ho aj cez ďalšie praktiky. Ide tak isto aj o veľa peňazí. Následne môže prísť ponuka či reklama: čaká vás veľké nešťastie a iba my vám môžeme pomôcť, ak nám zaplatíte istú čiastku… Bohužiaľ potom nasledujú ďalšie a ďalšie nešťastia a ďalšie a ďalšie peniaze.

Katechizmus hovorí o horoskopoch nasledovné: 2116 Treba zavrhnúť všetky formy veštenia: utiekanie sa k satanovi alebo démonom, vyvolávanie mŕtvych a iné praktiky, o ktorých sa ľudia nepravdivo domnievajú, že by mohli „odhaliť“ budúcnosť. Radenie sa s horoskopmi, astrológia, čítanie z ruky, predpovede osudov z vonkajších znakov, jasnovidectvo, utiekanie sa k médiám, to všetko skrýva v sebe túžbu ovládnuť čas, dejiny a nakoniec človeka, snahu nakloniť si skryté mocnosti. Je to v protiklade s úctou a vážnosťou, zahrňujúcou v sebe aj pokornú bázeň, ktorými sme zaviazaní jedine Bohu.

Podľa rád kňazov, ktorých som uviedol radím vôbec sa nepozerať na horoskopy a vôbec sa nimi nezaťažovať, ani zo zvedavosti, ani zo špásu. Naša myseľ sa tým zaťažuje, ale my potrebujeme mať myseľ čistú a mať čisté srdce pre Boha. Ak som horoskopy čítal, treba sa z toho vyspovedať, pretože som opustil dôveru v Boha. Ide o hriech proti prvému Božiemu prikázaniu. Potom treba prosiť Pána v modlitbe o oslobodenie od všetkých vplyvom, ktoré na mňa horoskop mal. Možno to urobiť napr. takto:

V mene Najsvätejšej trojice, Otca, Syna a Ducha Svätého, na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, sv. Jozefa a všetkých svätých, sv. Michala archanjela a anjelov sa zriekam ducha horoskopu a všetkých jeho vplyvov. Najsvätejšia Krv Kristova obmi ma, očisti ma, osloboď a posilni ma. Duchu Svätý, prosím ťa naplň ma a uzdrav ma z toho, čím som sa proti tebe prehrešil.

Je potrebné, aby sme dôverovali Bohu a obracali sa na neho aj keď trpíme. On je ten, ktorý nám pomôže, aj keď nám necháva utrpenie. V mene farnosti vám všetkým prajeme Božie požehnanie a oslobodenie od všetkého, čo by vám chcelo škodiť. Aj prostredníctvom tohto článku chceme napomôcť a vniesť viac svetla, nie obviňovať alebo odradiť. Je však potrebné, aby sme poznali pravdu aj za cenu, že nás bude bolieť a niečo stáť. V prípade otázok nám napíšte a ak bude možné, budeme pokračovať v ďalších témach.
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!

 

Comments are closed.