Mágia

Poznáme dva druhy horoskopov:

Bežné, ktoré sa dajú nájsť všade, ktoré si ľudia čítajú „len tak pre zábavu“, no aj tu má diabol svoj cieľ, lebo človek prestáva dôverovať Božej prozreteľnosti a začína žiť v otroctve a strachu, či sa náhodou nestane to, čo našiel v texte.

Špeciálne horoskopy, ktoré sú urobené pre konkrétnych ľudí. Tie sú väčšinou veľmi drahé a ešte nebezpečnejšie, lebo človek sa stáva závislým na astrológovi, a nielenže prichádza o veľké peniaze, ale stáva sa z neho človek, ktorý prestáva sám a zodpovedne riadiť svoj život. Zodpovednosť presúva na astrológa, čo ubližuje okoliu tohto človeka. To potom vedie k silným depresiám a niekedy až k samovražde.
V dnešnej dobe sa pokladá za hanbu nepoznať vlastné znamenie alebo znamenie príbuzných či životného partnera. Je doba, keď si mladé dievča najprv zistí, v akom znamení je chlapec, do ktorého sa zaľúbila, až tak sa pustí do vzťahu. Podľa toho hneď usudzuje, či sa k sebe hodia a či dokážu spolu žiť. Bez toho, aby sa snažili spoznať jeden druhého skutočne, akí vzájomne sú, vstupujú do vzťahu už s predsudkami. Niekto iný zrazu po prečítaní horoskopu začne brániť tomu druhému ísť na výlet alebo hoci len ráno do obchodu, lebo jeho horoskop píše, že ho čaká nejaké nešťastie. Iní zase už ráno idú do práce s tým, že ich dobrý priateľ a kolega sa len tvári ako priateľ a popritom ich za chrbtom ohovára a osočuje pred ostatnými kolegami. Iní otvárajú dvere k šéfovi s tým, že ich nepochopí a iste sa s ním pohádajú. Takíto ľudia žijú vo veľkej neslobode a to bez toho, aby si to uvedomovali, sa od nevinného prečítania si horoskopu cez sugesciu dostanú až po závislosť na horoskope a bez neho nespravia ani krok.Ďalšia otázka, ktorá sa vynorí, je: Platí horoskop len pre jedného konkrétneho človeka?

Na svete je veľa ľudí, ktorí majú rovnaký dátum narodenia. Podľa toho by mal byť ich život, charakter, zdravotný stav, finančná situácia a citový život úplne rovnaký alebo aspoň veľmi podobný. Vidíme, že skutočnosť je iná. Prečo sa jeden stane vedcom, iný politikom, ďalší kňazom alebo masovým vrahom? Výborne to vykreslil Wolfgang Hund vo svojej knihe „Nepraví duchovia – praví klamári?“ Autor knihy píše: „Aj keď hviezdy nemýlia, iba usmerňujú, vyčerpal hádam jeden človek všetky svoje tendencie a druhý nie? Aký vplyv má potom prostredie, do ktorého sa človek narodí? Slum v Indii či milionárska rodinka v Nemecku? Alebo jednovaječné dvojčatá (ktoré majú väčšinou rovnaký horoskop podľa dátumu narodenia) sa často vyvíjajú úplne odlišne. Jedno má šťastné a druhé nešťastné manželstvo. Jedno zomiera pri nehode, druhé na nejakú chorobu. A na druhej strane, ľudia s úplne odlišným horoskopom môžu zomrieť v tú istú hodinu na rovnakom mieste. Alebo mal každý pasažier Titaniku svoje nešťastie naznačené vo svojom horoskope?“234

Nezmyselnosť horoskopov sa snažil dokázať, čo sa mu aj veľmi dobre podarilo, Francúz Michel Gauquelin. Urobil odhaľujúci pokus: Prostredníctvom inzerátu v novinách ponúkal bezplatné zostavenie osobných horoskopov. Neskôr na požiadanie uviedlo 94 percent zúčastnených záujemcov, že popis ich osoby v zaslanom horoskope bol výstižný. Avšak Gauquelin zaslal všetkým rovnaký text, a síce horoskop jedného povestného francúzskeho masového vraha.235

Tiež je veľmi ťažko pochopiteľné, prečo astrológia berie za základ pri zostavovaní horoskopu práve okamih pôrodu a nie okamih oplodnenia. Veď ak je budúca matka silná fajčiarka a alkoholička, alebo ak užíva silné lieky počas tehotenstva, môže byť zdravie dieťaťa eventuálne silne poškodené už pred pôrodom. Jeho štartovacie šance do života by teda boli v porovnaní s iným dieťaťom, ktoré by malo podľa dátumu narodenia úplne rovnaký horoskop, od začiatku úplne rozdielne.

Tiež ak by bolo od malička svedkom týrania, pričom samo by bolo týrané, jeho uplatnenie v živote a tiež charakter by bol úplne odlišný od dieťaťa s tým istým dátumom narodenia, ktoré žilo v usporiadanej rodine, kde bolo vychovávané v láske a radosti. To boli rozumové dôvody pre nezmyselnosť horoskopov. Pri veštení pomocou hviezd je tiež mnoho prípadov, keď astrológ vie presne určiť niektoré zážitky z minulosti, o ktorých vie len dotyčný človek. Tiež sa stáva, že povie s tým spojenú predpoveď do budúcnosti, ktorá sa zjavne plní. Zákazník si všimne, že to nie je horoskop typu neurčitých proroctiev, ktorými sú napríklad „vaša finančná situácia sa o chvíľku zmení“ a pod., ale že táto predpoveď je konkrétna, napríklad „o mesiac dostanete od otca nové auto a o tri dni po tom zomriete pri autonehode“.

Keď niekto dostane takúto predpoveď a všimne si, že prvá časť sa splnila na sto percent, je priam isté, že sa to deje pomocou okultných praktík a pomocou démonických síl. Čo robiť v takomto prípade? Je dokázané, že horoskop takéhoto typu funguje len do chvíle, kým sa človek nestane skutočným kresťanom a potom už nie. To, že sa niekedy veštby plnia, sa dá najjednoduchšie vysvetliť takto: Pán má s nami plán a bdie nad naším životom. Aj Zlý má s nami určitý plán. Ak sa človek vyberie k veštcovi, tým sa odvráti od Pána a od jeho plánu s nami. Veštec cez okultné praktiky odhalí človekovi plán, ktorý s ním má Zlý. Po odvrátení sa od Pána a od jeho plánu s nami sa začne v živote človeka plniť plán Zlého. A preto nie je prekvapujúce, že sa proroctvo plní. Deje sa tak preto, lebo človek má slobodnú vôľu, ktorú Pán silne rešpektuje. No keď sa človek odvráti od Zlého a vráti sa opäť k Pánovi, plán Zlého sa prestane plniť a človek začne žiť opäť pod ochranou Pánovou, začne sa plniť plán, ktorý má s nami Pán a veštba, ktorú vyslovil veštec, sa stáva bezcennou. Preto sa stáva, že keď sa človek stane skutočným kresťanom, veštby sa prestanú plniť a človek žije opäť v slobode.

Numerológia

Je to druh veštenia, ktorý pomocou číselných hodnôt mien a dátumov narodení predpovedá ľudský osud a povahu.

Veštenie zrkadlom

Je to druh veštenia, v ktorom sa veštec pomocou krištáľovej gule, zrkadla, kryštálu kameňa alebo stojatej vody usiluje odhaliť zločiny, nájsť skryté predmety a diagnostikovať choroby. Tento druh veštenia, ako tvrdia mnohí, ktorí ho používajú, má údajne priviesť do pohybu skryté sily, ktoré sú v podvedomí. Aj v tomto druhu veštenia ide o pomoc démonických síl.

Radistézia

Ide o druh veštenia, v ktorom si veštec pomáha prútikom alebo kyvadielkom – závažím zaveseným na tenkej niti alebo vlase. Kyvadlom môže byť napríklad zlatá obrúčka, náušnica, prívesok alebo hoci aj nejaká skrutka. Názov radistézia vychádza z tvrdenia, že všetko vysiela žiarenie. V radistézii je najznámejší prútik. Ide o vetvičku v tvare „V“. Väčšinou sa používa liesková vetvička. Človek, ktorý pomocou nej hľadá vodu, sa volá prútikár. Prútikár vychádza z tvrdenia, že vodné žily vysielajú žiarenie a to núti prútik otočiť sa smerom dole alebo hore. Veda však toto tvrdenie vyvrátila. Kyvadlo sa dnes často používa na hľadanie zmiznutých osôb (napríklad nad mapou sa rozkýva kyvadlo a zastaví sa tam, kde je stratený človek), na hľadanie zlata, kovových mincí, atď. Niektorí liečitelia používajú kyvadlo na hľadanie ochorení vnútorných orgánov.231 Používanie kyvadla a prútikov má svoje korene v pohanskom veštení. Preto Pán prostredníctvom Mojžiša a prorokov vyzýva Izraelitov, aby nepreberali pohanské veštecké praktiky od okolitých národov. Ide o okultné praktiky, ktoré sú v úzkom spojení s démonickými silami. Kyvadlo funguje takým spôsobom, že sa vychyľuje na jednu alebo druhú stranu podľa položenej otázky. Napríklad v miestnosti sú traja ľudia. Veštec, ktorý drží kyvadlo, sa opýta, či sú prítomní traja ľudia. Kyvadlo sa pohne na stranu, ktorá znamená áno.
Druhou otázkou môže byť napríklad, či je otvorené okno a podobne. To sa deje preto, aby dotyčný zákazník videl, že to funguje. Po týchto skúšobných otázkach sa ide k „dôležitejším“ otázkam. Napríklad, či mu je partner neverný, či je nezvestný syn mŕtvy, alebo mnohé iné otázky. Vidíme, že je to niečo podobné ako pri špiritizme. Hneď sa nám vynára otázka: „Kto dáva odpovede cez kyvadlo?“ Otázky nie sú smerované Bohu, nie sú smerované ani strážnemu anjelovi, Panne Márii, ani svätcom. Všetko nasvedčuje, že odpovede pochádzajú od „poradcu“ – Zlého (démona). Ducha, ktorý neváha pred podsunutím úplne mylnej a niekedy až zdrvujúcej informácie poskytnúť na oklamanie niekoľko pravdivých rád.

Veštenie z kariet – kartomantia

Je to druh veštenia pomocou zvláštne vyzerajúcich kariet. Ide o tzv. „tarotové karty“. Ich pôvod nie je veľmi známy, mienky autorov sa rozchádzajú. Niektorí tvrdia, že vznikli v starovekom Egypte, iní, že v Ríme okolo 1. storočia. V minulosti boli známe ako škatuľka malých hlinených alebo voskových tabuliek, pomaľovaných mnohými čudnými znakmi. Dnes sú známe ako 78 obrázkových kariet so záhadnými znakmi a symbolmi. Obsahujú 56 normálnych hracích kariet a 22 špeciálnych.
Tieto karty majú iné zobrazenia: milovníka, blázna, obesenca, diabla. Každá má svoj vlastný význam. Tí, ktorí hľadajú pôvod kartových hier v starovekom Egypte, hovoria o hermetickom tarote. Najpravdepodobnejšie však je ich pôvod v stredoveku.232 Aj táto technika veštenia, v ktorej sa vykladajú karty a tým sa predpovedá človeku budúcnosť, (niekedy na presvedčenie zákazníka aj minulé udalosti zo života), sa deje pomocou vplyvu démonických síl.

Chiromantia – čítanie z ruky

Chiromantiu odlišujeme od grafológie – vykladanie rukopisu, ktoré bolo známe už v starom Ríme. Používali ju už Arabi. Osobný lekár cisára Bedficha II. napísal o nej v 13. storočí knihu. Chiromanti skúmajú smer štyroch alebo viacerých čiar na ruke, ktoré, značia srdce, hlavu a osud, ako aj sedem planetárnych „vrcholov“, nazvaných po Merkúre, Apole, Saturne, Jupiteri, Venuši, Marse a Mesiaci.
Je tu teda aj vzťah k astrológii. Čítanie z rúk sa väčšinou nazýva „chiromantia astrologica“ a pod týmto názvom sa prednášalo aj ako vedecká disciplína. V súčasnosti prikladá chiromantia význam aj prstom. Väčšinou sa pri veštení prikladá väčšia dôležitosť ľavej ruke pred pravou. Mal som možnosť nahliadnuť do knihy pod názvom Abeceda okultizmu alebo využitie tajných vied v praxi. Nachádza sa v nej aj stať o chiromantii, o ktorej sa sama autorka vyjadrila, že je to „zaujímavá veda z okultnej disciplíny“. Okultizmus je biele rúcho pre samotného Satana. Okultizmus je nebezpečenstvo, ktoré číha zabalené v pozlátku.

Irimantia – očná diagnostika

Môže sa z dúhovky vyčítať charakter, minulosť či budúcnosť pacienta? Nie je to nič iné ako jasnovidectvo! Väčšina okultistov považuje očnú diagnostiku za okultnú schopnosť!
Nebezpečenstvo je pre nás, veriacich, veľké a rozmanité, preto potrebujeme varujúce hlasy. Keď sa spojíme s „okultnými prúdmi“, platia o nás slová Pavla Timotejovi: „Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí budú sa zháňať za učiteľmi, pretože majú svrbľavé uši, a odvrátia sluch od pravdy, no priklonia sa k bájkam“.

Astrológia – astromantia

Táto forma predpovedania budúcnosti je veľmi stará. Pochádza z Babylonie spred viac než štyritisíc rokov. Babylonskí kňazi – astrológovia – pravdepodobne ako ich kolegovia v Číne a Mexiku, vypočítavali pre svojho kráľa rôzne udalosti podľa postavenia siedmich planét v znamení zverokruhu: ide o Slnko, Mesiac, Saturn, Jupiter, Mars, Venušu a Merkúr. Ďalšími dôkazmi o tom, že ľudia sa už v dávnej dobe zaoberali pozorovaním hviezd, sú praveké kultové miesta z doby kamennej.233 V stredoveku sa Európa ocitla priam v zajatí astrológie.

Mimoriadne ovplyvnila cisára Fridricha II. (1194-1250). Na jeho dvore získali astrológovia profesionálne postavenie. V období racionalizmu vplyv astrológie upadol. Zatiaľ čo v staroveku sa astronómia (skúmanie hviezd) a astrológia (výklad postavenia hviezd) chápali ako jedna veda, v období racionalizmu sa rozdelili. Astrológia opäť nabrala plný rozmach v období oboch svetových vojen. Veď je veľmi známe, že Hitler neučinil ani jediný krok bez svojho astrológa.

Výraz „astrológia“ v mnohých prípadoch vzbudzuje nedorozumenie, lebo koncovka „lógia“ sa používa pri rôznych vedách (napr. psychológia, teológia, antropológia, atd‘.). Preto mnohí vedci namietajú a odporúčajú používať radšej výraz astromantia. O tom, že astrológia nie je vedou, ale sa za vedu len vydáva, existuje množstvo dôkazov. Napríklad, keď si porovnáme obdobie Babylončanov a dnešnú dobu, ako hovoria astronómovia, znamenie zverokruhu sa značne posunulo. Kto sa teda podľa astrológie narodil v znamení strelca, je podľa astronómie v znamení škorpióna. Odborníci z oblasti psychológie tvrdia, že nie je ani tak dôležitý dátum narodenia, ako dátum počatia. Vysvetľujú to pomocou vplyvu okolitého prostredia v prenatálnom období dieťaťa. Ďalšou z námietok je, prečo majú väčší vplyv na povahu človeka planéty, než zákony dedičnosti. Tieto a mnohé iné nezodpovedané otázky obklopujú astrológiu ako napodobeninu vedy.

Astrológia je najrozšírenejšia forma okultizmu. Stretávame sa s ňou každý deň a na každom kroku cez veľmi rozšírené horoskopy. Otázka, ktorá hneď napadne človeku pri slove horoskop, je: „Skutočne to funguje?“ V dnešnej dobe sa s horoskopom stretneme všade: na internete, teletexte, skoro vo všetkých novinách a časopisoch, v rozhlase, môžeme sa k nemu dostať cez mobil a ešte všelijako ináč.

Zdroj:

http://farnostvitaz.sk/2012/04/magia/

http://farnostvitaz.sk/2012/03/magia_pokracovanie/

 

Comments are closed.