Sociálne siete sú ako kasíno

MUDr. Martin Jan Stránský (neurológ, Yale University)

V rozhovore opisuje, prečo sú digitálne technológie toxické pre náš mozog, či duševné zdravie a prečo je ich nadmerné používanie cesta, ktorá vedie do pekla. Zároveň vysvetľuje, ako sa zbaviť novodobých online závislostí a budovať si naopak pozitívne návyky.

Martin Jan Stránský je popredný neurológ, vysokoškolský pedagóg pôsobiaci aj na významnej Yale University.

V epizóde sa dozvieš:
→Čo viedlo rodáka z New Yorku, aby prišiel do Prahy a čo ho najviac fascinuje na neurológii
→Ako sa mení náš mozog pri nadmernom používaní digitálnych technológií a či nám hrozí digitálna demencia.
→Ako novodobé závislosti od sociálnych sietí, online nakupovania, gamblingu, či sledovania seriálov ovplyvňujú našu spokojnosť a kognitívne funkcie.
→Čo je to kasíno efekt a čo sa odohráva v mozgu pri látkových a nelátkových závislostiach.
→Prečo sú aplikácie ako TikTok pre tých najhlúpejších a čo je najväčšie nebezpečenstvo v digitálnom svete.
→Ako môžu rodičia chrániť deti pred závislosťou od sociálnych sietí.
→Prečo sa mozog potrebuje občas nudiť a prečo sa vo všetkých vyspelých krajinách zakazujú mobily v školách, či firmách.
→Ako sa zbaviť závislostí a budovať si naopak pozitívne návyky.

VLIV VÝCHOVY NA ROZVOJ ZÁVISLOSTÍ

Na vznik a rozvoj závislostí mají značný vliv primární a sekundární skupiny, ve nichž se dítě pohybuje nejčastěji. Nejdůležitější jsou bezpochyby ty primární, tedy rodina a nejbližší přátelé.

VLIV VÝCHOVY NA ROZVOJ ZÁVISLOSTÍ

Rodina ovlivňuje dítě zásadním způsobem v období, kdy je nejvíce otevřené a formuje se jeho osobnost, hodnotový systém a přístup k životu i světu. Rodiče poskytují dětem základní identifikační vzory. Vznikají modelové situace, které u dětí posilují vhodné a nevhodné reakce. V bonusovém dílu se mimo jiného dozvíte, že chybovat ve výchově je přirozené a vůbec to neznamená, že tím dítěti otvíráme dveře do světa závislostí.
Prof. PhDr. MICHAL MIOVSKÝ, Ph.D. klinický psycholog a psychoterapeut Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

HOVORY O DUŠI: „U klientů se závislostí často nacházíme těžká traumata z dětství,“ říká Kalina

Hostem podcastu je psychiatr, adiktolog a psychoterapeut Kamil Kalina, který vystudoval Lékařskou a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Nejprve pracoval v oboru klinické a sociální psychiatrie i psychologie. Od konce 80. let se začal zaměřovat také na problematiku užívání návykových látek. V roce 1991 spoluzakládal nadaci FILIA a působil také ve funkci národního protidrogového koordinátora České republiky. Od vzniku nestátní neziskové organizaci SANANIM v ní docent Kalina pracuje na různých pozicích, aktuálně jako vedoucí lékař. Přednáší také na 1. lékařské fakultě UK, publikuje a je též rytířem komturem katolické orleánské obedience Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského.

HOVORY O DUŠI: „U klientů se závislostí často nacházíme těžká traumata z dětství,“ říká Kalina

Naše cesta od závislosti k nezávislosti, respektive souvislosti, začíná už ve chvíli narození. Společně s Kamilem Kalinou se v podcastu zpočátku zaměřujeme na naplňování našich specifických potřeb, mezi něž patří vyhýbání se fyzické a psychické bolesti, hledání úlevy od bolesti, touhy po výkonnosti, kompetentnosti, euforii, radosti či jednoty se sebou samým. Pokud některá z těchto potřeb není dostatečně saturovaná, může dojít ke zvýšení vnitřní tenze a frustraci. A tím i k rozvoji látkové nebo nelátkové závislosti. Pro uspokojení každé z uvedených potřeb totiž existuje určitá skupina chemických látek. V podcastu také zjistíme, jaké rysy má hraničně organizovaná osobnost, která bývá podle docenta Kaliny typická pro klienty se závislostí. Dále se dozvíme, jak vypadá evolučně starý a vývojově stabilní systém odměny, který s rozvojem závislostí velmi úzce souvisí. A v závěru se věnujeme také fenoménu pravdivosti a jeho důležitosti v psychoterapii závislostí.

Zdroj YouTube

Chceme o tom hovoriť: Drogy – Mäkké drogy sú mýtus. Rozhodujúca je závislosť

Mladí ľudia počas dozrievania často experimentujú a drogy nie sú výnimkou. Pre svoju diskrétnosť sa už aj medzi školákmi stali populárne tzv. nikotínové vrecúška. Ako funguje dynamika závislosti na drogách a ako postupovať, keď spozorujeme, že dieťa užíva drogy, vysvetlí Barbora Kuchárová, klinická psychologička pracujúca v oblasti redukcie požiadavky po droge.

Chceme o tom hovoriť: Drogy – Mäkké drogy sú mýtus. Rozhodujúca je závislosť

Vo videopodcaste sa dozviete:
– Prečo najčastejšie ľudia siahajú po drogách?
– Prečo je užívanie drog pre mladých nebezpečnejšie ako u dospelých?
– Podľa akých znakov rozpoznáme, že dieťa užilo drogy?
– Ako netraumatizujúco komunikovať na stretkách s deťmi na tému závislosti?
– Čo môžu rodičia robiť, ak zistia, že ich dieťa je závislé alebo experimentuje s drogami?

Prevzaté z YouTube https://www.youtube.com/watch?v=iRs5eSOxp80

ZÁVISLOSTI – ALKOHOL, SEDATIVA, HYPNOTIKA A NIKOTIN

Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek stojí za čtvrtinou všech hospitalizací v psychiatrických nemocnicích u nás.

Život za zdí

Jde tedy o nejčetnější skupinu diagnóz, pro něž jsou pacienti hospitalizováni v psychiatrických lůžkových zařízeních. Při detailnějším pohledu na soubor těchto diagnóz jsou na prvním místě duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu. Proto se v dílu o závislostech nejprve zaměřujeme na problematiku užívání alkoholu, která bývá často bagatelizována. Jen pro představu, v České republice konzumuje denně nadměrné dávky alkoholu více než 100 tisíc obyvatel a ročně je hlášeno v obecném registru mortality přes 300 smrtelných předávkování alkoholem.

V další části dílu o závislostech se zaměřujeme na nadměrné užívání benzodiazepinových anxiolytik a hypnotik. Odhaduje se, že u nás existuje zhruba 900 tisíc osob, zneužívajících tato léčiva, ačkoliv spolehlivé údaje o počtu závislých stále chybí. Pokoušíme se také o vyvrácení obecně rozšířeného mýtu o závislosti na antidepresivech. V závěru dílu se věnujeme závislosti na nikotinu, neboť kouření cigaret má prokazatelně negativní dopady nejen na fyzické, ale i duševní zdraví. Tato skutečnost byla ještě donedávna rozporována či popírána i mnohými psychiatry. Trendy v posledních letech naznačují postupný pokles kouření v dospělé populaci, za což je velmi pravděpodobně zodpovědný fakt, že kouření tradičních cigaret vychází postupně z módy. Klasické cigarety navíc nahrazují elektronické, fungující na bázi přeměny e-liquidu (kapalná náplň s nikotinem či bez něj) na páru či zařízení zahřívající tabák. I údajně „zdravější formy kouření“ s sebou ovšem dál nesou závislost a vše, co s ní souvisí.

Účinkují:
Prof. MUDr. CYRIL HÖSCHL, DrSc. psychiatr Národní ústav duševního zdraví https://www.nudz.cz/ MUDr. JAKUB MINAŘÍK psychiatr Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN http://www.adiktologie.cz/
MUDr. KATEŘINA DUCHOŇOVÁ psychiatrička a psychoterapeutka Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha https://www.uvn.cz/cs/psychiatrie
Doc. MUDr. PhDr. KAMIL KALINA, CSc. psychiatr a psychoterapeut Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN http://www.adiktologie.cz/
Prof. PhDr. MICHAL MIOVSKÝ, Ph.D. klinický psycholog a psychoterapeut Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN http://www.adiktologie.cz/
Prof. MUDr. EVA KRÁLÍKOVÁ, CSc. epidemioložka a internistka Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN http://www.slzt.cz/informace-pro-paci…
Mgr. ALEŠ KUDA psycholog a psychoterapeut NEO centrum https://neocentrum.cz/