ZÁVISLOSTI – ALKOHOL, SEDATIVA, HYPNOTIKA A NIKOTIN

Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek stojí za čtvrtinou všech hospitalizací v psychiatrických nemocnicích u nás.

Život za zdí

Jde tedy o nejčetnější skupinu diagnóz, pro něž jsou pacienti hospitalizováni v psychiatrických lůžkových zařízeních. Při detailnějším pohledu na soubor těchto diagnóz jsou na prvním místě duševní poruchy a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu. Proto se v dílu o závislostech nejprve zaměřujeme na problematiku užívání alkoholu, která bývá často bagatelizována. Jen pro představu, v České republice konzumuje denně nadměrné dávky alkoholu více než 100 tisíc obyvatel a ročně je hlášeno v obecném registru mortality přes 300 smrtelných předávkování alkoholem.

V další části dílu o závislostech se zaměřujeme na nadměrné užívání benzodiazepinových anxiolytik a hypnotik. Odhaduje se, že u nás existuje zhruba 900 tisíc osob, zneužívajících tato léčiva, ačkoliv spolehlivé údaje o počtu závislých stále chybí. Pokoušíme se také o vyvrácení obecně rozšířeného mýtu o závislosti na antidepresivech. V závěru dílu se věnujeme závislosti na nikotinu, neboť kouření cigaret má prokazatelně negativní dopady nejen na fyzické, ale i duševní zdraví. Tato skutečnost byla ještě donedávna rozporována či popírána i mnohými psychiatry. Trendy v posledních letech naznačují postupný pokles kouření v dospělé populaci, za což je velmi pravděpodobně zodpovědný fakt, že kouření tradičních cigaret vychází postupně z módy. Klasické cigarety navíc nahrazují elektronické, fungující na bázi přeměny e-liquidu (kapalná náplň s nikotinem či bez něj) na páru či zařízení zahřívající tabák. I údajně „zdravější formy kouření“ s sebou ovšem dál nesou závislost a vše, co s ní souvisí.

Účinkují:
Prof. MUDr. CYRIL HÖSCHL, DrSc. psychiatr Národní ústav duševního zdraví https://www.nudz.cz/ MUDr. JAKUB MINAŘÍK psychiatr Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN http://www.adiktologie.cz/
MUDr. KATEŘINA DUCHOŇOVÁ psychiatrička a psychoterapeutka Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha https://www.uvn.cz/cs/psychiatrie
Doc. MUDr. PhDr. KAMIL KALINA, CSc. psychiatr a psychoterapeut Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN http://www.adiktologie.cz/
Prof. PhDr. MICHAL MIOVSKÝ, Ph.D. klinický psycholog a psychoterapeut Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN http://www.adiktologie.cz/
Prof. MUDr. EVA KRÁLÍKOVÁ, CSc. epidemioložka a internistka Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN http://www.slzt.cz/informace-pro-paci…
Mgr. ALEŠ KUDA psycholog a psychoterapeut NEO centrum https://neocentrum.cz/

Comments are closed.