Toczymy bitwę z Jezebel

Jest on widziany zarówno w kobietach w relacjach męsko – damskich jak i na poziomie większej grupy jaką jest zgromadzenie (kościół).

W ostatnich dniach toczymy bitwę o prawdziwego i czystego mężą mówiącego z natchnienia Bożego, by wyjść. Jest to bitwa pomiędzy demonicznymi mocami wpływu Izebel i obiecanym przywróceniem ducha Eliasza. W naturalnym, biblijnym otoczeniu Królowa Jezebel manipulowała królem Achabem i zmuszała proroków (mężów Bożych)  do ukrywania się. Eliasz wyszedł z autentycznym proroczym płaszczem, aby rozbroić rządzącą fałszywą moc.

Tak jak było w tym kontekście historycznym, musimy uczyć się i stosować w naszych czasach równoległe lekcje. Czas ujawnić wpływ Izebel i autorytet i namaszczenie prawdziwego proroctwa, aby rozbroić tę groźną, mroczną moc. Spójrzmy na przeszłość królowej Jezebel i taktykę, którą zademonstrowała.

Pokračuj v čítaní