• Tematické bloky

Seks, związki dusz i uwodzicielski duch Jezebel

Tłumaczyła Kosik (Kasia) Dziękuję. Myślę, że ta część sfery działań Izebel jest niezwykle ważna, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie “pokochujemy” osobę nie poprzez jej urodę, wdzięk, piękno charakteru, ale poprzez wyobrażenia cielesne, strój odkrywający ciało. Naprawdę współczuję obecnym nastolatkom a nawet dwudziestoparolatkom. Duch Izebel pożera ludzi niczym rdza stare auto.

Jezebel używa mocy rzucania uroków, aby zwabić swoje ofiary i stworzyć związki dusz. Jezebel jest duchem silnego człowieka. Co takiego może widzieć w tobie duch Jezebel? Ona oddziałuje przez sieć mocy demonicznych aby wspiąć się na sam szczyt kontroli. Niektóre strzały z jej kołczanu, te które tworzą związki dusz, działają poprzez czary, ducha wróżenia i ducha uwodzenia.

Jezebel jest mistrzynią uwodzenia. Słowo „uwodzenie” oznacza dosłownie prowadzić kogoś postępującego w sposób prawy prosto na manowce. Uwodzenie jest celowym procesem kuszenia kogoś krok po kroku, aby zrobił coś, czego normalnie by nie zrobił. Duch uwodzenia i duch czarów są sobie pokrewne. Są tą samą klasą złych duchów, oba używane przez ducha Jezebel.

Przynęta zarzucona przez Jezebel powoduje stworzenie związku dusz

Pytacie: „W jaki sposób duch Jezebel formuje związki dusz?” Kiedy Jezebel uwalnia ducha uwodzenia, ta siła duchowa jest wypuszczona na wolność – prosto na twoje myśli, twoją wyobraźnię i emocje. Tak jak rybak może użyć wielu przynęt i wabików, tak samo robi duch Jezebel. Jej przynęty i wabiki są uwodzicielskie z natury. Uwodzenie jest przynętą, która prowadzi do uformowania związku dusz. Uwodzenie jest przynętą. Ty jesteś rybą.

Celem duchowego uwiedzenia jest utworzenie związków dusz, które mogą być użyte, aby ciebie kontrolować. Związek dusz jest duchowym lub emocjonalnym przywiązaniem do drugiej osoby. W tym przypadku, ta więź jest z duchem demonicznym, zwanym Jezebel. Związki dusz mogą być tworzone na miriady sposobów, takich jak:

 • relacje seksualne,
 • emocjonalna manipulacja,
 • dzielenie się doświadczenieniem życiowym,
 • osobista tragedia,
 • utrata ukochanej osoby,
 • pochlebstwa z pychy,
 • pocieszanie innych,
 • wyciąganie ręki do osób samotnych,
 • zgadzanie się z atakami Jezebel, jej bólem, ranami, nieprzebaczeniem wobec władzy lub kierownictwa,
 • kryzys finansowy.

Jak tylko związek dusz zostaje ustanowiony, ofiara Jezebel staje się eunuchem. Eunuch jest dzieckiem ducha Jezebel. Duchowy Eunuch nie ma nic wspólnego z płcią męską. Przykładowo wykastrowany mężczyzna jest eunuchem w sensie fizycznym. Eunuch to osoba bez zdolności do rozmnażania się. Podobnie, eunuch Jezebel nie ma życia poza trzymającym kontrolę światem Jezebel. I znów, eunuch nie ma siły w sobie, rozgląda się tylko za duchem Jezebel, by uzyskać od niej akceptację, instrukcję, potwierdzenie i towarzystwo.

Związki dusz

Tutaj jest świadectwo mężczyzny zmagającego się ze związkiem dusz z Jezebel:

„Jestem z cudowną i pobożną kobietą, która jest wszystkim, czego kiedykolwiek pragnąłem. Kocham ją i oddałbym za nią życie bez mrugnięcia okiem. Zmagam się jednak z wyobrażeniami z innego związku, z kobietą o zimnym sercu i mającą tendencję to znieważania. Potrzebuję pomocy. Nie potrafię pozbyć się tej drugiej kobiety z głowy i z serca. Krewny dał mi tekst modlitwy, która przyniosła mi lekką ulgę i dzięki której mogłem odzyskać kontrolę nad moim umysłem, ale ulga nie trwa zbyt długo i moje myśli wracają do tej drugiej kobiety”.

Ten mężczyzna jest wciąż pod kontrolą (urokiem) ducha Jezebel. Jest w nim coś, związek duszy z tym duchem, który trzeba zerwać. To jest przykład mocy rzucania uroków ducha Jezebel. Można usłyszeć desperację w jego głosie. Został uwiedziony, znalazł się pod urokiem, został niewolnikiem swoich emocji. Związek dusz, który został stworzony przez przespanie się z nią musi być zerwany przez modlitwę w mocy Ducha Świętego. Ten mężczyzna musi poddać się pokucie, wyrzec się tego, przebaczyć i krzyczeć do Pana o wybawienie. Zauważcie ponownie, co on napisał: „Nie mogę pozbyć się tej drugiej kobiety z głowy”. Tu jest kolejny przykład kontrolującego związku dusz:

„Prawie zostawiłam mojego męża dla kogoś z duchem Jezebel. Nie zdawałam sobie sprawy, że duch uwodzenia może tak mocno zakorzenić się w moich myślach. Byłam łatwą osobą do kontrolowania, bo gdy dorastałam, ciągle ktoś mówił mi co mam robić, a czego mam nie robić w moim życiu. Podczas mojego zetknięcia z duchem Jezebel, doszłam do takiego punktu, gdzie nie mogłam nawet jasno myśleć, moje osądy były zamglone i nie mogłam już robić rzeczy, które robiłam do tej pory. Moje małżeństwo zostało ocalone i właśnie świętowaliśmy trzydziestą pierwszą rocznicę ślubu. Wciąż mam problemy z moim umysłem i modlę się o jego całkowite odnowienie.”

Ta kobieta niemalże straciła swoje wspaniałe małżeństwo na rzecz ducha Jezebel. Jeszcze raz, widzimy że tworzone są związki dusz i Jezebel rzuciła urok na czyjś umysł. W obu tych przypadkach związek dusz utworzony został przez ducha Jezebel.

Jezebel jest uwodzicielskim duchem, która znajduje coś szczególnego w tych ludziach, z którymi tworzy więzy. Jezebel jest uwodzicielską boginią wojny. Jak wcześniej powiedziałem, związki dusz są sznurem, który Jezebel okręca wokół swojej ofiary.

Pod urokiem związku dusz obcej kobiety

Apostoł Paweł użył terminu „urzec”, aby opisać demoniczny wpływ związku dusz. Paweł napisał: „O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?”(List do Galacjan 3,1).

„Urzekł”, z greckiego baskainō, oznacza być oczarowanym słowami. Zupełnie jak obca kobieta używa pochlebnych słów w celu zdobycia swojej ofiary, tak samo uwodzicielskie duchy Jezebel. Jezebel, uwodzicielska bogini wojny, używa kuszących słów, by ci słodzić.

„Ustrzeże cię także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami” (Przysłów 2,16)

„Gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie” (Przysłów 5,3)

„Dlaczego, synu mój, masz się rozkoszować obcą i ściskać pierś cudzej?” (Przysłów 5,20)

„Strzegą cię bowiem od złej kobiety, od słodkiego języka cudzej” (Przysłów 6,24)

„Aby cię ustrzegły przed cudzą żoną, przed obcą, która mówi słodkie słowa.” (Przysłów 7,5)

Duch Jezebel nie oszuka cię, zanim cię wpierw nie uwiedzie. By osiągnąć ten cel, użyje kilku duchów w swojej sieci, włączając w to ducha uwodzenia.

Jest kilka duchów wymienionych w Piśmie Świętym włączając w to ducha popełniania złych czynów (pneuma poneron) złego ducha (Dzieje 19,15), ducha wróżenia (pneuma python)(Dzieje 16,16), ducha niemocy (pneuma astheneias)(Łuk 13,11), ducha niemego (pneuma alalon)(Mar 1,23), duch zwodniczy-duch zwiedzenia (pneuma plana)(1 Tym 4,1).

Jezus Chrystus nie lekceważył duchów demonicznych, on je wyrzucał. Chrystus nigdy nie nauczał swoich nasladowców, aby lekceważyli duchy demoniczne. On pokazał drogę konfrontacji z siłami demonicznymi i uzdrawianie chorych. Pismo Święte deklaruje: „Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła.”(1 Jana 3,8). Także włączając to Jezebel i jej siatkę demonów.

Duch zwiedzenia

Pneuma plana jest uwodzicielskim duchem lub duchem zwiedzenia. Pismo Święte mówi: „Duch zaś otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku duchom zwodniczym i ku naukom demonów.” (1 Tym 4,1)

Duch Jezebel może kusić kogoś także do zgrzeszenia seksualnie, lecz także do odstępstwa od Pisma Świętego i idolatrii. Pneuma plana , uwodzicielski duch, jest także znany jako duch zwiedzenia. Oznacza to:

 • powodowanie zagubienia
 • prowadzenie na manowce
 • wprowadzanie w błąd
 • oszustwo
 • odpadnięcie od prawdy

Duch Jezebel jest duchem nauczania proroctw, wyprowadza ludzi daleko od prawdy, prosto w grzech, rebelię, zwiedzenie i bałwochwalstwo. Jest kontrolującym manipulatorem, który uzurpuje sobie prawo do władzy przy każdej możliwej okazji.

Jezebel potrzebuje sprawować kontrolę publicznie lub z ukrycia. Jeśli nie poddasz się pod jej przywództwo, ona może cię umniejszać, zdegradować, dołować cię i zniszczyć ci życie. Ona uwielbia kraść twoje wpływy, małżonka, pomysły, pracę, pieniądze, niewinność i zbierać uznanie za rzeczy, których nie zrobiła. Sprawia, że czujesz się pozbawiony sił, niemogący kontrolować niczego, zdezorientowany, z ciężkimi napadami depresji, a próżne urojenia szaleją wbrew twojemu umysłowi.

Ta kobieta została wychowana przez matkę – Jezebel, która używała Biblii aby manipulować nią i wzbudzać w niej wyrzuty sumienia. Szukajcie słów: zraniona i uszkodzona emocjonalnie.

„Duch Jezebel sprawił mi ból w życiu. Był jak tornado i huragan razem wzięte, które zostawiły mnie zdewastowaną wewnętrznie. Dla mnie, najtrudniejszą rzeczą było uwolnienie się z jego sideł. Moja mama miała ducha Jezebel i używała Biblii, aby wywołać u mnie wyrzuty sumienia, jeżeli nie robiłam tego, czego chciała. Nie nienawidzę mojej matki i nadal okazuję jej miłość i szacunek, ale teraz już wiem co jest grane. Pomaga przypominanie sobie, że nie walczymy przeciwko ciału i krwi ale z duchem Jezebel. Zgłębiałam temat klątw rodzinnych i oświadczyłam, że nie wpłynie to na moje dzieci i wnuki.”

Jezebel celuje w niewiedzę, duchową słabość, zranienie, skrzywdzenie, obrażenie, samotność a nawet w słuszną buntowniczość. Polem działania Jezebel jest duchowe zwiedzenie i podstęp by czynić postępy w swojej agendzie. Jeśli będzie musiała stać się religijna i użyć Biblii przeciwko tobie, to to zrobi.

Eunuchowie w związku dusz Jezebel

Jak już powiedziałem, duch Jezebel tworzy związki dusz ze swoimi ofiarami, pracując nad swoim demonicznym planem. Panowanie nad innymi daje jej poczucie wartości i satysfakcję. Dla ducha Jezebel. Ludzie są tylko narzędziami używanymi do posuwania się naprzód w jej nikczemnej agendzie.

Eunuchowie są „przywiązani” do Jezebel. Rozglądają się za jej akceptacją, instrukcjami i potwierdzeniem. Gdy są zmieszani, zdezorientowani, skonfrontowani, poprawiani, uciekają do niej.

Jeśli staniesz się eunuchem to zawsze nim będziesz, chyba że otrzymasz oswobodzenie. Bez wyswobodzenia eunuch Jezebel zawsze będzie eunuchem Jezebel. Eunuchowie lecą do Jezebel jak ćmy do światła.

Jeśli są eunuchowe w twoim kościele lub organizacji i jedna osoba z duchem Jezebel, wtedy eunuchowie zbiorą się wokół niej. Tak jest, oni poruszają się od jednej kontrolującej Jezebel do drugiej. Pamiętajcie eunuchowie zachowują się w ten sposób przez to, co jest w nich w środku.

Jezebel może użyć tylko tego, co jest w tobie. Prawdopodobnie słyszałeś, że duch Jezebel nie może funkcjonować bez ducha Achaba. Jest dużo prawdy w tym stwierdzeniu. Oznacza to, że duch Jezebel szuka w tobie czegoś, o co może się zaczepić. Jezus powiedział: „Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.” (Jana 14,30). Jak było wspomniane wcześniej, jedyną rzeczą, o jaka może zaczepić się duch Jezebel, to o to, co jest już w tobie.

Aby stworzyć związek dusz, duch Jezebel musi cię najpierw uwieść. Pochlebia ci i sprawia, że czujesz się wyjątkowo lub dobrze ze sobą. To działa na niektóre osoby, które nigdy nie czuły się wyjątkowo lub o których wcześniej nie mówiono zbyt wielu dobrych rzeczy.

Duch Jezebel wie jak „nakarmić cię” komplementami, jeśli tylko potrzebne jest to, by stworzyć relację z tobą. Inni mogą mieć brak pewności siebie lub brak wiary w Chrystusa. Duch Jezebel wykorzystuje przewagę nad wszystkimi twoimi brakami i słabościami. W miarę, jak kontunuowana jest Twoja relacja z Jezebel, ona sprawia, że zaczynasz czuć, że nie możesz bez niej żyć i że potrzebujesz jej by zdobyć sukces.

Kontrola Jezebel nie zaczyna się z dnia na dzień. Ona przejmuje kontrolę małymi kroczkami. Ten duch wygrywa z tobą po jakims czasie. W pewnym momencie orientujesz się, że czujesz się bezwartościowy, twoja służba jest skończona, i że nawet Bóg z tobą skończył. Demoniczna moc Jezebel wysysa życie z ciebie i sprawia, że chcesz jedynie poddać się i odpuścić. Mówisz do siebie rzeczy takie jak: „Jaki to ma sens?”.

Możliwe, że duch Jezebel wkroczył do twojego życia, kiedy byłeś najbardziej bezbronny. Może potrzebowałeś pomocy, a duch Jezebel był na miejscu. Może straciłeś ukochaną osobę a Jezebel była tam, aby cię pocieszyć. Rezultat jest taki: Jezebel używa Achaba w tobie, aby utworzyć związek dusz i by cię kontrolować. Kiedy Achab w tobie umiera, wtedy Jezebel traci swoją kontrolę.

Jonas Clark

http://detektywprawdy.pl/2015/10/26/seks-zwiazki-dusz-i-uwodzicielski-duch-jezebel/

Comments are closed.

 • Preložiť – Translate