9 znaků, jak poznat manipulátora a jak se mu ubránit?

Slovo manipulace má svůj původ z latinského slova manus – ruka. Naznačuje fakt, že manipulátor degraduje okolní osoby na pouhé předměty, jimiž je možné manipulovat, tedy přesouvat a umisťovat je na žádoucí místo, tak jako je možné toto konání s neživými objekty. Manipulativní chování je do  jisté míry patologické a destruktivnosti manipulativních tendence mohou být i destruktivního rázu.

                Jak poznáte manipulátora ve vašem okolí?

  • Sám sebe obvykle označuje jako nejschopnějšího, výjimečného a pro ostatní nepostradatelného.
  • Druhé lidi s oblibou zesměšňuje a přivádí je do úzkých.
  • Snaží se druhým řídit jejich životy.
  • Nedává druhým na výběr, pouze jeho směr je ten jediný pletný a správný.
  • Je mistrem v tom najít slabiny a zranitelná místa druhých lidí a pak je využívá k dosažení svých cílů.
  • Někdy se chová jako cholerik, druzí mu pak raději vyhoví, než by s ním šli do konfliktu.
  • Svými činy dokazuje druhým svoji moc a sílu.
  • Nikdy nepřiznává chybu na svojí straně a neomlouvá se.
  • Jistou specifickou formou manipulace může být i nemoc, nemohoucnost nebo její předstírání.

U jedinců se sklony k manipulativnímu chování se tyto sklony a schopnosti stávají trvalou součástí jejich sociálních dovedností a chování vůči dalším lidem. Nejrůznější situace spouští manipulativní chování a jsou poté aplikovány zcela spontánně a bez rozmyslu. Pokračuj v čítaní

6 Types of Spiritual Bypassing Holding Back Your Abuse Recovery (6 spôsobov duchovného obchvatu, brzdiace uzdraveniu zo zneužitia)

In all my years of guiding others through narcissistic abuse recovery, I’ve seen some dangerous advice.  Everywhere I look, it seems there is a teacher or author who promises rapid healing, wholeness, balance, and the complete annihilation of trauma triggers for the rest of your life. 

But here’s the truth — recovery from narcissistic abuse is not easy, nor is it linear, fast, or permanent.

Recovery is exhausting, challenging, and forces you to question everything you thought you knew about yourself. Anyone telling you otherwise is promoting spiritual bypassing rather than genuine recovery.

Emotional abuse triggers don’t vanish overnight. Plus, the world is filled with toxic and narcissistic people.

We can’t avoid the “bad guys” and isolate ourselves in a pseudo-spiritual bubble forever.

That’s not true healing — when we engage in practices that bypass our humanity, we’re just dissociating and neglecting real recovery.

If you’re ready for some raw and real truths, keep reading because genuine recovery from narcissistic abuse is possible if you’re prepared to tackle the deep spiritual challenge.

(zdroj YouTube)

What is Spiritual Bypassing and Why is It Dangerous?

Buddhist teacher and psychotherapist John Wellwood first coined the term “spiritual bypassing” in the early 80s, defining it as the “tendency to use spiritual ideas and practices to sidestep or avoid facing unresolved emotional issues, psychological wounds, and unfinished developmental tasks.”

Pokračuj v čítaní